Neste Oil strategi och utsikter

Report
Neste Oil
strategi och
utsikter
Lars Peter Lindfors, Teknologidirektör
19.11.2012
Neste Oil i korthet
Raffinering och
marksnadsföring
inriktad på
drivmedel av
premium kvalitet
Raffineringskapacitet
15 miljon t/a av
fossila produkter och
2 miljon t/a av
förnyelsebara
produkter
Nettoförsäljning:
15,4 miljarder
euro (2011)
Verksamhet i 15
länder; ca 5 000
anställda
Listad på
Helsingfors
börsen
Största ägare:
Finska staten
(50,1%)
19.11.2012
2
Vår vision
Den önskvärda
samarbetspartnern för
smarta lösningar
inom bränslesektorn
19.11.2012
3
Renare drivmedel hela vägen
1980
1990
Ny Futura:
innebär mindre
svavel än någonsin
Futura brand:
Bensin som håller
motorerna rena
City-bensin:
blyfri, med MTBE
som viktig
komponent
Neste Alfa
smörjmedel
2000
Futura Citydiesel:
försäljningen av
lågaromatisk och
nästan svavelfri
Blyfri Futura 95E, bensin avslutas
ersätter
92-oktan
bensinen
City Futura, med
syreinnehållande
MTBE-komponent
syntetisk PAO
19.11.2012
Svavelfri bensin
samt diesel
VHVI
basoljor
2010
NExBTL diesel
tillverkad av
förnyelsebara
råmaterial
Neste Pro
Diesel
Neste Green 100
diesel
Neste Green
diesel
Lansering av Ny
Futura bensin
NExBTL
förnyelsebart
flygbränsle
4
Vår nyaste innovation: Neste Pro Diesel
Mindre
konsumtion av
bränsle
Bättre prestanda
Mindre
växthusgaser
Bättre effektivitet
vid låg temperatur
Längre livslängd
för smörjmedel
Renare
förbränning och
renare motor
19.11.2012
5
Neste Oils verksamhetsområden
Oljeprodukter
Förnyelsebara
drivmedel
19.11.2012
Basoljor
Bränsledistribution
6
Marknader
Försäljning,
milj. ton (1-9 /2012)
Finland 5,3
Övriga Europa 3,0
Övriga nordiska länder 1,8
USA och Kanada 1,0
Övriga världen 0,4
19.11.2012
7
Produktsortiment
Försäljning,
milj. ton (1-9 /2012)
Diesel 4,3
Bensin 3,2
NExBTL förnyelsebara drivmedel 1,2
Tung eldningsolja 0,8
Flygbränsle 0,4
Basolja 0,3
Övriga produkter 1,2
19.11.2012
8
Neste Oils raffinaderier i Finland
Sköldvik raffinaderi
Nådendal raffinaderi
• Ett av Europas mest
avancerade och mångsidiga
raffinaderi
• Huvudprodukter är
• Produktionen inriktad på
drivmedel av premium
kvalitet
• Producerar ca 3 milj. ton av
drivmedel och speciala
produkter
petroleumprodukter årligen
• Ca 400 anställda
• Producerar ca 12 milj. ton av
petroleumprodukter årligen
• Ca 1 000 anställda
19.11.2012
9
NExBTL raffinaderier
• Totalkapacitet ca 2 milj. ton
årligen
• Raffinaderier i Singapore och
Rotterdam; kapacitet i vardera
raffinaderi ca 800 000 t/a
• Totalkapacitet av Sköldviks
produktionsenheter; ca 400 000
t/a
• Producerar NExBTL
förnyelsebar diesel för den
europeiska och
nordamerikanska marknaden
19.11.2012
10
Neste Oils tillväxtområden
NExBTL förnyelsebar
diesel
Övriga förnyelsebara
tillämpningsområden
Basolja av premium
kvalitet
Bränsledistribution
19.11.2012
11
NExBTL produktfamilj – 100% bioprodukter
Flexibla råvaror: ett brett
sortiment av avfall och rester
samt vegetabiliska oljor
Förnyelsebar
NExBTL diesel
Förnyelsebart
NExBTL
flygbränsle
19.11.2012
Förnyelsebar
nafta
Förnyelsebar
propan
12
Råmaterial
Neste Oils förnyelsebara råmaterial år 2011
5%
Palmolja
Avfall och restprodukter
(djurfetter, PFAD, stearin)
41%
54%
19.11.2012
Övriga (rapsolja, jatropha-,
och camelina oljor)
13
Utveckling av råmaterial
Olja av alger, microbiella
oljor & lignocellulosa osv.
Slamprodukter av
oljeväxter, UCO,
fiskoljerester osv.
Vegetabiliska oljor
& animaliska
fettavfall
Idag
•
•
•
Medellång sikt
(2012-2019)
Lång sikt
(2020 )
Neste Oil samarbetar med över 20 forskningsinstitutioner i världen
NExBTL har framställts i pilotskala - baserad både på alger, microbiella oljor och skogsavfall
~ 80% av R&D inriktat på förnyelsebara råmaterial och teknologier
19.11.2012
14
Försäljning av förnyelsebara drivmedel
NExBTL försäljning / kvartal,
1 000 ton
500
464
456
Q2/12
Q3/12
400
305
274
300
177
200
100
87
80
Q1/11
Q2/11
0
Q3/11
19.11.2012
Q4/11
Q1/12
15
Förbättrat resultat
Jämförbara EBITDA och EBIT / kvartal,
milj. euro
250
200
150
Jämförbar
EBITDA
100
Jämförbar
EBIT
50
0
Q1/11
Q2/11
Q3/11
19.11.2012
Q4/11
Q1/12
Q2/12
Q3/12
16
Aktieägarestruktur
78 570
aktieägare (31.10.2012)
13.9 %
Finska staten
14.3 %
50.1 %
Finska institutioner
Hushåll
21.7 %
Utländska aktieägare
19.11.2012
17
Dividend
Utbetalning,
Utbetalning från jämförbar nettoresultat, per cent
euro per aktie
1.20
140
1.00
1.00
0.80
119
120
0.90
105
0.80
100
0.80
80
0.60
60
55
48
0.40
0.35
0.35
0.25
0.20
53
54
51
40
mål
20
0.00
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
19.11.2012
2011
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
18
Aktuella fokusområden
• Vi fokuserar på att förbättra
• Kassaflöde
• Tillgänglighet samt
produktivitet vid
produktionsanläggningarna
• Lönsamhet av
förnyelsebara drivmedel
19.11.2012
19
Varför investera i Neste Oil?
• Raffinaderier av hög komplexitet
• Produktion inriktad på produkter av
hög kvalitet
• Stark position på den inhemska
marknaden
• Hög marknadsandel av bränsle-
distributionen i Finland samt de
Baltiska länderna
• Lönsam export genom flexibel
logistik
• Föregångare inom förnyelsebar
diesel av premium kvalitet
19.11.2012
20
Tack.
Lars Peter Lindfors, Teknologidirektör

similar documents