Ladda ner

Report
Anställning efter 65 år - lag
- Försäkringsskyddet år 2015 (födda 1938 eller senare)
LAG
FÖRMÅN
KONSEKVENS
KOSTNAD
SAMTLIGA
Sjuklön
Sjuklön gäller under anställning.
Utbetald sjuklön.
Sjukpenning
En person som uppburit sjukpenning i 180 dagar efter
65 år kan Försäkringskassan pröva om rätt till
sjukpenning ska upphöra.
Fr o m 70 år kan sjukpenning utbetalas för sammanlagt
högst 180 dagar.
Ingen avgift fr o m ingången av det kalenderår
arbetstagaren fyller 66 år.
Sjukersättning
Sjukersättning utbetalas ej efter 65 år.
Ingen avgift fr o m ingången av det kalenderår
arbetstagaren fyller 66 år.
Arbetsskadeförsäkring
Gäller under anställning.
Livränta utges normalt till 65 års ålder.
Om skadan inträffar från 65 års ålder kan livränta
utbetalas fram till 67 år.
Ingen avgift fr o m ingången av det kalenderår
arbetstagaren fyller 66 år.
Ålderspension
Ingen åldersbegränsning.
Intjänas vid en årsinkomst om minst 18 823 kr.
Fr o m ingången av det kalenderår arbetstagaren fyller 66 år
betalas en pensionsavgift på 10,21 %.
Arbetslöshetsförsäkring
A-kassa utbetalas ej efter 65 år.
Ingen avgift (arbetsmarknadsavgiften i arbetsgivaravgiften)
fr o m ingången av det kalenderår arbetstagaren fyller 66 år.
1/2
2015-01
Anställning efter 65 år - avtal
- Försäkringsskyddet år 2015 (födda 1938 eller senare)
AVTAL
FÖRMÅN
KONSEKVENS
KOSTNAD
ARBETARE
Avtalspension SAF-LO
Pensionsintjänande t o m månaden innan man fyller 65 år.
Fortsatt intjänande kan ske efter överenskommelse.
Ingen premie fr o m ingången av den månad arbetaren fyller
65 år.
Premiebefrielseförsäkring
Gäller fram till 65 år.
Ingen premie fr o m ingången av den månad arbetaren fyller
65 år.
AGS
Gäller fram till 65 år.
Ingen premie fr o m ingången av den månad arbetaren fyller
65 år.
TGL
Gäller så länge anställningen kvarstår, oavbrutet
(max 90 dagars avbrott) – ingen övre åldersgräns.
Ingen premie fr o m ingången av den månad arbetaren fyller
65 år.
TFA
TFA gäller även efter 65 år. Ersättning för arbetsolycksfall kan
utbetalas efter 65 år. Arbetssjukdom ska ha visat sig före 65 år
för rätt till ersättning.
Ingen premie fr o m ingången av den månad arbetaren fyller
65 år.
Omställningsförsäkring
Gäller fram till 65 år.
Ingen premie fr o m ingången av den månad arbetaren fyller
65 år.
Föräldrapenningtillägg
- FPT
Gäller så länge arbetaren har föräldrapenning på
sjukpenningnivå.
Ingen premie fr o m ingången av den månad arbetaren fyller
65 år.
ITP 1
Pensionsintjänande t o m månaden innan man fyller 65 år.
Fortsatt intjänande kan ske efter överenskommelse.
Efter 65 år rätt till ITP sjukpension under sjukpenningtid t o m
180e dagen. (90 dagars karens gäller)
Ingen premie fr o m ingången av den månad tjänstemannen
fyller 65 år.
ITP 2
Gäller fram till 65 år. Inget pensionsintjänande i ITP 2 kan ske
efter 65 år. Fortsatt intjänande kan ske efter överenskommelse
i ITP 1.
Ingen premie fr o m ingången av den månad tjänstemannen
fyller 65 år.
TGL
Gäller så länge anställningen kvarstår dock längst till 70 års
ålder.
Premie erläggs fram till 70 år.
TFA
TFA gäller även efter 65 år. Ersättning för arbetsolycksfall kan
utbetalas efter 65 år. Arbetssjukdom ska ha visat sig före 65 år
för rätt till ersättning.
Ingen premie fr o m ingången av det kalenderår
tjänstemannen fyller 66 år.
TRR
Gäller fram till 65 år.
Ingen premie fr o m ingången av det kalenderår
tjänstemannen fyller 66 år.
TJÄNSTEMÄN
2/2
2015-01

similar documents