BankID 2.0 - uten Java

Report
Frode B. Nilsen
Drifts- og utviklingssjef, BankID Norge
Leder forprosjekt BankID 2.0
BankID Norge er i ferd med å avrunde et
forprosjekt for BankID 2.0 uten Java
Beslutningspunkt
Ny klient
tilgjengelig
juni 13
BankID 2.0
des12
Java
utfaset
Forprosjekt
Implementering
migrasjon
Mange parter har bidratt i forprosjektet
Omdømme og kundeopplevelse er
viktigere drivere enn reell sikkerhet
Krav #1: Uavhengig av kundeinstallert
programvare
Krav #2: Tilgjengelig på ”alle” sluttbrukerplattformer
BankID 2.0 fokuserer på ny klient mot
eksisterende tjeneste
Forbedre og tilpasse
brukeropplevelse
Funksjonslik med
dagens klienter
Begrense
infrastrukturendringer
Ivareta
sikkerhetsnivå
BankID 2.0 klient bygges som web-app
basert på standard teknologi
Tar i bruk (deler av) nye web-standarder i
kombinasjon med graceful degradation
BankID 2.0 vil ikke vil støtte IE8 og lavere
En videre satsning på native-apps har vært
vurdert som et reelt alternativ
Native- og hybrid apps anses ikke
hensiktsmessig
• Vanskeligere å skape integrerte brukeropplevelser hos brukerstedet
• Installert software er uhensiktsmessig for flere parter og av flere grunner
• Flere klienter gir:
• Økte support- og integrasjonskostnader
• Økt time-to-market
• Økte utviklings- of vedlikeholdskostnader
• Ikke future-proof for rene web-baserte operativsystemer
Har god innsikt i vurderinger som gjøres
ellers i Norden
Java har teknisk sett hatt noen fordeler
Separat sandkasse
Tilgang til
HW-informasjon
BankID 2.0 endrer forutsetningene – viktig
å kartlegge konsekvenser og finne løsniger
Sterkere avhengighet til
sikkerhet i nettleseren
Redusert tilgang til
HW-informasjon
BankID 2.0 klienten støtter videreføring av
dagens to ulike brukeropplevelser
Klienten lages responsive for å tilpasse seg
tilgjengelig plass
Klienten fokuserer på de viktigste stegene
og funksjonene
Framvisning av dokumenter for signering
byr både på utfordringer og nye muligheter
Anbefaler en to-fase implementerings- og
migrasjonsstrategi
•
•
+
•
•
•
•
Redusere java
omdømmerisiko tidligere
Tidligere støtte for enheter
uten BankID-alterantiv
Tidligere lansering for deler
av markedet
Lavere gjennomføringsrisiko
Bygger gradvis erfaring med
ny teknologi
Imøtekommer utålmodighet
tidligere
•
-
•
•
Noen brukersteder må vente
lenger
Noen brukersteder må
oppgradere i to omganer
Migrasjonsperioden varer
lenger
De fleste funksjoner kommer i 1.9.
Avansert signering kommer i 2.0.
01.06.13
BankID 1.9
Forprosjekt
• Ekstern visning
av PDF (plugin)
BankID 2.0
• Integrert visning
av PDF
• Multi-dokument
migrasjon
signering
Forventer å kunne si noe mer konkret etter
sommeren om når BankID 1.9 kommer
Beslutningspunkt
01.06.13
BankID 1.9
BankID 2.0
Forprosjekt
Implementering
Implementering
migrasjon
Implementeringsplan
kvalitetssikret og bestemt
Interessert i mer informasjon ?
• Informasjonsmøter for banker i Bergen 29.04 og Oslo 30.04
• Partnermøte i Oslo 14.05
• Ta kontakt med en av oss i BankID Norge:
• https://www.bankid.no/Om-oss/BankID-Norge/

similar documents