Bruk av måleverktøy

Report
KROPPSSAMMENSETNING
MANN 70 KG
Vev/organer
Vekt i kg
Muskler
30
Skjelett
12
Fettvev
10
Blod
Hud
Hjerne
6
5
1,7
Lever
1,5
Kroppsfett og fettfri
kroppsvekt i %
Mann
Kvinne
Kroppsfett
16
25
Fettfri
kroppsvekt
84
75
Totalt
100
Gjennomsnittlig sammensetning
av fettfri kroppsvekt
Mann
Kvinne
Protein
20
20
Karbohydrat
0,8
0,9
Mineral- 7,5
stoffer
8
Vann
71,1
100
71,7
HUD
SKJELETTET
MUSKLER OG PROTEIN
FETT

Funksjoner





Energilager
Lager for D vitamin, E vitamin, kolesterol
Isolasjon (termisk, mekanisk, elektrisk –aksoner og
dendritter)
Endokrin – adipokiner
Regulering av metabolismen
HVORFOR VIL VI VITE OM
KROPPSSAMMENSETNINGEN?
Den
kan si oss noe om
ernæringsstatus
VURDERING AV ERNÆRINGSSTATUS

Anamnese

Laboratoriedata

Antropometri
ANTROPOMETRI
Betyr “måling” av
kroppen
 Kroppens størrelse
reflekterer individets
helse- og
ernæringsstatus
 Barnets vekstrate
reflekterer dets helse- og
ernæringsstatus

ANTROPOMETRISKE MÅLINGER
Kroppsvekt
 Høyde (lengde på barn
under 2 år)
 Liv-og hofteratio
 Hudfoldtykkelse
 Overarmsomkrets
(MUAC)
 Knehøyde
 Hodeomkrets

KROPPSVEKT
Kalibrert og regelmessig
kontrollert vekt
 Standardiseres til
samme tid, helst før
frokost om morgenen

Noter om ødemer eller
dehydrering
 Vekttap på mer enn 10 %
er klar grunn til å gjøre
totalvurdering av
ernæringsstatus
 Overvektige kan være
underernært på
proteiner og sporstoffer
dersom de har
gjennomgått stort
vekttap over kort tid

HØYDE
Måles stående, med
hælene i gulvet, inntil
vegg.
 Målebånd på
sengeliggende pasienter.

BMI (KMI)
 Body

mass index (kropps masse indeks)
Vekt i kg/ høyde i m2
Alvorlig undervekt
 Normal vekt
 Overvekt
 Fedme
 Morbid fedme

< 18,5
18,5 – 24,9
25 – 29,9
30 – 39,9
> 40
OBS! Tar ikke hensyn til kroppssammensetning!
BMI
LIV-HOFTE RATIO



Mengde abdominalt fett korrelerer med risiko for hjertekarsykdommer
Fettet over baken gir ikke slik økt risiko
Ratio mellom livvidde og hofteomkrets

Livvidden måles som omkretsen av en person midt mellom nedre
ribbenskurvatur og hoftekammen
Hofteomkrets måles på det sted på hoftene som gir størst
omkrets med målebåndet i horisontal posisjon på en stående
person

Abdominal fedme

Menn
 Kvinner > 0,90

> 1,00
HUDFOLDTYKKELSE

Kaliper, bløtdelsrøntgen eller ultralyd

Kaliper:



Ulike målesteder (subscapulært, over hoftekam, lår,
mage)
TSF (triceps skin fold) oftest brukt
indirekte mål av kroppsfett (TSF)
Midten av høyre overarm måles ut mellom acromion på
skulderbladet og olekranon (albuespissen) på albuen av den
ikke-dominante armen, når armen er bøyd 90°
 På slapt hengende arm tar man tak i huden, trekker den
litt ut og måler tykkelsen 1 cm inn på hudfolden med et
trykk på 10 g/mm2 (oppnåes automatisk på kaliperen)
 Gjennomsnitt av 3 målinger brukes

ARMMUSKELOMKRETS
 AMC
(arm muscle circumference)
en indirekte måling av muskelmasse
 måles på samme sted hvor tricepshudfold måles
 total armomkrets (AO) måles
 Beregn armmuskelomkrets ved formelen:

AMC = AO − (3,14 x TSF x 0,1)
OPPGAVER

Gå sammen to og to:
 Vei
deg og mål høyde
 Beregn din BMI
 Mål hudfoldtykkelse med
kaliper
 Beregn armmuskel omkrets
 Beregn liv-hofte ratio
AMC PERCENTILER
AMC PERCENTILER
Percentile
Category
< 5th pct
Wasted
5th -15th pct
Below Average
15th - 85th pct
Average
85th – 95th pct
Above Average
> 95th pct
High Muscle
FETTPROSENTMÅLING

Bioelektrisk
impedansanalyse
(BIA)
basert på den
elektriske
ledningsevnen til
vann
 benyttes til å måle
kroppssammensetnin
g av fettmasse og
fettfri masse

NORMAL FETTPROSENT
Alder
Kvinner
Menn
18-39
21-32%
8-19%
40-59
23-33%
11-21%
60-79
24-35%
13-24%
NÅR MAN INNHENTER DATA
Nøyaktighet
 Presisjon
 Trening/opplæring
 Testing av utstyr
 Målefeil og feil i aldersbestemmelse har
betydning for resultatene!

MÅLEFEIL

Feil ved måleinstrumentet (unøyaktig)


Løsning: hyppig testing av instrumentets
nøyaktighet
Feil gjort av den som måler (upresist)

Løsning: standardisering, god trening og oppfølging.
Kvalitetskontroller.
SENSITIVITET VS SPESIFISITET
Sensitivitet
Spesifisitet
 Andel
 Andel
positive
(underernærte)
som identifiseres
korrekt
negative (ikke
underernærte) som
identifiseres korrekt

Nothing is measured
with greater error
than the body (Beneke
1878)
ANTROPOMETRI
Fordeler
Billig
 Objektive mål
 Numeriske resultat
som lett kan
sammenlignes
 Forholdsvis enkelt å
utlede og forstå
 Ikke behov for å
stikke

Ulemper




Målefeil
Trenger presis alder for
barna (problem i mange
U-land)
Ikke nok til å stille
diagnose på
enkeltindivid
Problematikk rundt å
valg av referansegruppe
og grenseverdier for
over- og undervekt

similar documents