Utveckling av elevantal och skolor inom gymnasiet

Report
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Utveckling av elevantal och
skolor inom gymnasieskolan
Elevantalsutveckling, sökmönster, ansökning om godkännande som
huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor
Elevantalsprognos för åren 2012-2019
Källa: Usk mars 2011
35000
30000
25000
20000
Sthlm elever i fristående skola oavsett
kommun
Sthlm elever i annan kommun
15000
Elever fr andra kommuner i kommunal
sthlm skola
10000
Sthlm elever i kommunala sthlm skolor
5000
0
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Fördelning av stockholmselever efter utbildningsanordnare
1993 – 2011 samt prognos för 2012
Stockholmselever efter utbildningsanordnare, 1993 - VP2012
Antal
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1993
95
97
I Stockholm
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
99
Kommuner
01
03
Landsting
05
07
09
Fristående skolor m fl
11
Förstahandssökande till kommunala och fristående skolor nationella
program, första ansökningsperioden 2012 – Stockholms län
Förstahands
sökanden
till
kommunala
skolor 2011
Förstahands
sökanden
till
kommunala
skolor 2012
Förstahands
sökanden
till
fristående
skolor 2011
Förstahands
sökanden
till
fristående
skolor 2012
14 194
14 100
9 092
7 964
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Program med lågt söktryck i länet (undantaget
Stockholms stad ej lågt söktryck till något högskoleförb program)










Estetisk
Samhällsvetenskapligt
Tekniskt
Bygg- och anläggning
Barn- och fritid
Handels- och administration
Hantverk
Restaurang- och livsmedel
VVS- och fastighet
Vård- och omsorg
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Sökande stockholmselever till gymnasieskola i Stockholms stad
och sökande till och från andra kommuner till kommunal skola i
staden (oavsett behörighet) – februari 2012 förstahandsval
Sökande
stockholmselever
2010
2011
2012
Till
kommunal skola
Stockholms stad
4 496 (51 %)
4 026 (47,5 %)
3 859 (48,6 %)
Till kommunal skola
annan kommun
1 033 (12 %)
1 164 (14 %)
1 236 (15,6 %)
Till fristående skola
3 264 (37 %)
3 273 (38,5 %)
2 842 (35,8 %)
Från andra
kommuner till
kommunal skola i
Stockholms stad
1 749
1 968
2 105
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Ansökningar om godkännande som huvudman för fristående
gymnasieskola i Stockholms stad och län 2013/2014
 Antalet ansökningar minskat år 2012 med hälften
 41 (82 förra året) ansökningar om godkännande som huvudman
för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i
Stockholms stad och län,
 23 avser etablering i Stockholms stad, motsv. 3 635 platser vid
full utbyggnad (nystart & utökning)
 Hela länet inkl Stockholms stad; 5 432 platser vid full utbyggnad
 6 ansökningar, 33 platser, avser gymnasiesärskola
 De flesta ansökningar och platser avser estetiska, samhällsvetenskap, ekonomi samt naturvetenskapsprogrammen.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Fristående verksamheter
ht 2011
Verksamhet
Antal i
Stockholm
Antal
Stockholms
barn/elever
Andel
Stockholms
barn/elever
Förskola
420
17 000
35 %
Fritidshem
105
6 290
18 %
Fritidsklubb
45
2 700
34 %
Familjedaghem
260
1 500
88 %
Grundskolor
110
15 400
20 %
Grundsärskolor
11
155
17 %
Gymnasieskolor
67
10 300
38 %
Gymnasiesärskolor
4
120
22 %
1 020
53 465
Totalt
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Ansökningar
fristående skolor i Stockholms stad
Skola
2008
2009
2010
2011
2012
Ansökan
Start
Ansökan
Start
Ansökan
Start
Ansökan
Grundskola
41
9
17
2
26
7
29
5
36
Gymnasieskola
42
7
17
3
32
4
28
2
14
Skola, ansökan 31 januari året innan start.
Ansökan giltig ett år, Skolinspektionen behandlar ansökan.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Start
Ansökan

similar documents