Presentasjon av NKf (.ppt)

Report
Intern presentasjon for
medlemmer
Systemiske konstellasjoner
Teori og praksis
Del 1: Systemiske konstellasjoner
• Systemiske konstellasjoner inkluderer familie-, organisasjons- og
strukturelle konstellasjoner.
• Arbeidet er en videreutvikling fra psykoterapi, familieterapi, gruppeterapi,
systemterapi og fenomenologi.
• Bert Hellinger har vært en viktig og avgjørende person i arbeidet med å
sammenfatte disse retningene for å utvikle metoden.
• Systemiske konstellasjoner er et effektivt redskap for å finne løsninger på
mellommenneskelige problemer i både familier og i organisasjoner.
• Konstellasjoner har også blitt brukt i undervisning, helsearbeid, fengsler
og i sosialtjenesten.
Del 2. Det grunnleggende om systemiske
konstellasjoner
1)
2)
3)
4)
5)
Systemiske konstellasjoner gjør det mulig å jobbe med temaer som hører
hjemme innenfor menneskelige systemer.
I starten ble konstellasjoner utelukkende gjort i gruppe.
De senere årene har konstellasjoner gjennomgått en stor utvikling.
Vi erfarer det komplekse nettet av sammenkoblinger som rekker inn i vår
nåtid fra generasjoner i fortiden, som gir et springbrett inn i fremtiden.
Systemiske konstellasjoner avdekker hvordan levende systemer fungerer,
og forklarer i noen grad hvordan kreftene i et system opererer. Slike
funksjoner kan ellers være vanskelige å forstå og ta i bruk.
Viktige prinsipper i konstellasjoner
Bert Hellinger kalte disse prinsippene ”Orders of love” kjærlighetens orden.
1. Alle har lik rett til å høre til
2. Det må være balanse mellom å gi og å ta
3. Alle har sin plass i hierarkiet.
Ubalanse når prinsippene brytes
• Ofte skapes ubalansen fordi det er for smertefullt å anerkjenne
virkeligheten - man vil skåne seg selv og andre. Her er noen eksempler:
– ved abort/dødfødsel som ikke snakkes om eller sørges over
– når barn eller ungdom dør uten at det sørges
– når barn adopteres bort og dette ikke snakkes om
– når adoptivforeldre ikke anerkjenner barnas biologiske foreldre
– når tidligere partnere eller viktige forhold ikke anerkjennes og
respekteres
– når utroskap hemmeligholdes
– når hendelser fra krigen ikke huskes og de døde ikke hedres
– når familien har hemmeligheter
– ...og mange andre...
Del 3: Systemisk teori og familieterapi 1
• De fleste prinsippene som ligger til grunn for systemisk
konstellasjonsarbeid ble godt beskrevet av familieterapeuter fra 1960tallet og fremover.
• Arbeidet i familiekonstellasjoner er en dynamisk samhandling som tar i
betraktning alle disse konseptene og det flergenerasjonelle mønsteret
som har innflytelse på individet fra fortiden.
• I denne sammenheng er det to spesielle retninger som har innflytelse på
den systemiske tenkningen i arbeidet med systemiske konstellasjoner.
• 1. Flergenerasjonell familieterapi.
• 2. Afrikansk stammeslektstradisjon
Del 3: Systemisk teori og familieterapi 2
Hovedteoriene i familieterapi kom i hovedsak fra systemteori og
kybernetikk.
Ludvig Von Bertalanfy introduserte generell systemteori til sosialfag og
psykologi på 60-tallet.
Dette førte til at familieterapeuter fikk med seg den grunnleggende ideen
om at familien er en interaktiv del som blir påvirket av tidligere
generasjoner og som opererer ut fra et sett av samlende prinsipper.
Del 3: Systemisk teori og familieterapi 3
- Strukturell familieterapi utviklet av Salvador Minuchin, hvor han
definerte en “sunn” familiestruktur.
- Noen av prinsippene for en sunn familie reflekteres i Hellingers teorier
om ”kjærlighetens skjulte symmetri”. Minuchin viste også hvordan
familiemedlemmers forflytning fra den ene stolen til den neste i løpet
av sesjonen pekte mot strukturer og endringer i familien.
- Milano-gruppen i Italia arbeidet ut fra at problemer involverte familien
som et hele, ikke bare et enkeltindivid, og at det finnes en repetisjon
av mønstre fra en generasjon til den neste.
Del 3: Systemisk teori og familieterapi 4
-
-
Strategisk familieterapi, og senere Brief therapy, vokste frem fra arbeidet
til Palo Alto-gruppen (Gregory Bateson, Don Jackson, Paul Watzlawick,
John Weakland.) Her dreide det seg om mønstre for kommunikasjon.
Jay Haley ble en leder i USA ved å bruke læren og teknikkene fra Milton
Erickson (1901-1980), en fremragende hypnoterapeut som arbeidet
spesielt med interaktive mønstre.

similar documents