Rekruttering og utvikling av klubben som nettverksarena

Report
Rekruttering og utvikling av
klubben som nettverksarena
Målsetting
• Fem nye medlemmer 2013-14
Hvordan?
Overordnet
• Bevisstgjøring – vi må kjenne til hva vi kan gjøre
• Kontinuitet – vi må tenke på dette mellom
møtene og gjennom hele året
• Vi må vise gjestene «What’s in it for me»
• Vi må tenke «Hvordan kan jeg hjelpe deg?»
• Jeg må kjenne deg
Aktiviteter
•
•
•
•
•
Besøksdager
Deltakelse i formelle nettverk
Besøke andre rotaryklubber i Oslo og omegn
Dialog med foredragsholdere
Oppdatere hjemmeside både om nye og
tidligere foredrag
Aktiviteter
fortsetter
• Bevissthet om bordplassering og mingling ved
sosiale sammenkomster
• En-til-en-møter satt i system
• Foredrag om nettverksbygging
• Bruke 3 minuttene mer aktivt knyttet til utvikling
av nettverk
• Eldre medlemmer presenterer seg selv 2 * 15
minutter pr halvår
• Når mulig skal «Ukens møte» -påminnelse
inneholde kort presentasjon av gjest
Besøksdager
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24. oktober, 21. november, 13. februar og 10 april
Forberedes tre uker i forveien
Best mulig førsteinntrykk
Profesjonell mingling
De beste foredragsholdere.
Foredragsholder skal være en kjent person
Gode 3-minuttere
Gjester oppfordres til kort egenpresentasjon
Sekretær skal følge opp gjestene
Andre formelle nettverk
• BNI, NHO, Abelia, BusinessConnect, ulike
handelskamre, foreninger, fagkurs og Kinesisk nyttår
• Tenke rekruttering til URK
• Forslag: lage grupper som samarbeider og deltar i
ulike grupper. Gruppene skal melde tilbake til
klubben etter deltakelse. Gå to eller flere sammen
Andre rotaryklubber
• Gå to eller flere sammen
• Utvikle relasjoner og nettverk
• Nettverket kan brukes til å hjelpe gjestene
Dialog med foredragsholdere
• Lage mal for e-postdialog
– Orientere om Rotary
– Honoreres med vin fra klubbens vinimportør
– Spørre om de har forslag til gjest som vi skal invitere
• Oppfordre til både skriftlig og muntlig dialog
Oppdatere hjemmesiden
• Skrive om tidligere høydepunkter
• Henvende seg til foredragsholder om bruk av
bilde. Mulighet til ny dialog med
foredragsholder
• Skrive om vårt arbeid med rekruttering og å
gjøre klubben til en verdifull utvidelse av
medlemmenes nettverk
• Hurtig oppdatere om siste foredrag
Sosiale arrangementer
• Utarbeide bordplan som bidrar til å utvikle
nettverkene
• Aktiv mingling
En-til-en-møter
• Vi må bli bedre kjent med hverandre, både for å
kunne hjelpe :
– deg, og
– gjestene
• Lage skjema / agenda
• Maks en time
• Målsetting: hvert medlem skal ha tre en-til-enmøter hvert halvår
• Rapportere på Tjenesteminuttet
• Presidenten vil minne om å gjøre avtaler…
Foredrag om nettverksbygging
• Tidligere sjef for BNI Norge – Ivar Gaute strøm
skal holde foredrag om nettverksbygging den
17. oktober
• Lars Kåre skal forespørres om det samme
Tre-minutter og selvpresentasjon
• Medlemmene skal oppfordres til enten å
snakke om:
– utvikling av nettverk, eller
– Sitt profesjonelle virke slik at vi andre kan bli
oppmerksomme på hvordan vi kan hjelpe. Gjerne
avslutt med å fortelle konkret hvordan vi andre kan
hjelpe.
• Programkomiteen skal legge til rette for to
korte (15 minutter) selvpresentasjoner av
eldre medlemmer hvert halvår
Personlig ansvar
• Hver og en har et ansvar for rekruttering
• Gjennomsnittsalderen går opp, og det blir
stadig vanskeligere for hvert år å rekruttere
nye medlemmer
• Vi må tenke verdi for nye medlemmer
• Vi må hjelpe hverandre til å holde bevisstheten
oppe
Premie
• En vital og spennende klubb
Forslag:
• Hver gjest gir ett lodd i vinlotteriet
• Hvert en-til-en-møte gir lodd i vinlotteriet
• Hvert besøk i annen klubb eller andre nettverk
gir lodd i vinlotteriet

similar documents