Basis-Slede-hund-Ernæring-Rookie-kurs-nov-2014-1

Report
Røros 08.november 2014
Femundløpets venner
Ingrid Wiik Haugbjørg
Veterinær
Ernæring består av
 Protein
 Fett
 Karbohydrater
 Vann
 Vitaminer\mineraler
 Essensielle fettsyrer (olje)
 Energi målt i kcal (eller Joule)
Problem ved fôring av
trekkhunder er
 Å få nok energi
 Å få nok vann!
 Å få nok protein og fett
 Å ikke få for mye fett!
 Diare ved hard fôring
Dietten må bestå av
Mye protein
Mye fett
Mye vann
Ekte lav karb diett.
Vekt og energi %
 Protein må være minst 30 % av energien - 1 g gir 4
kcal
 Fett bør være under 60% av energien – 1 g gir 8,5
kcal
 Karbohydrater er mindre viktige men bør være ca.
10% av energien – 1 g gir 4 kcal
Kjøtt inneholder
 Totalt for veldig fett kjøtt
3.790 kcal/kg
( 38% fett, 14 % protein, 47% vann)
 Totalt for magert kjøtt
1050 kcal/kg
(2 % fett, 22 % protein, 76 % vann)
 Vanlig hundemat kjøtt 2.000- 2300 kcal/kg
(18% fett, 14% protein)
% innhold av fett og protein er her etter vekt og
ikke etter energi prosent.
Positiv effekt av protein
32-40 % av energi fra protein
sammenlignet med 24% av energien fra
protein
 Mere hemoglobin
 Større plasma volum
 Høyere VO2 max
 Mindre halting!
Studie på sledehunder:
 32 hunder delt i 4 grupper. 2 pr spann
 Diet A: 18% protein
 Diet B: 23% protein
 Diet C: 29% protein
 Diet D: 35 % protein
Alle hundene i gruppe A ble halte i
løpet av 12 uker.
Positiv effekt av fett
50-60 % av energien fra fett
sammenlignet med 20% av energien fra
fett.
 Større lager av fettsyrer inni muskelcellene
 Mindre bruk av glykogen(sukker i
muskulaturen).
 30-50 % økning i VO2 max!!
Fôring av slede hunder
32 hunder får 0,5 kg fôr pr dag.
 Diett 1: 30% protein, 40% fett, 20%
karbohydrat.
 Diett 2: 66% protein,
33% fett
Diett 1 førte til vekt tap sammenlignet
med diett 2!
(H.T. Whyatt 1963.Weight %)
Karbohydrater
 2 g karbohydrater pr kg hund rett etter
trening gir opp til 4 ganger raskere
gjenoppbygging av glykogenlageret i
muskelen.
 2 % karb kan også minske stress diare.
 Men sukker i tykktarmen skaper
trøbbel!! Så ikke gi sukker
Vann
 Sledehunder trenger mye vann
 Hunden trenger fra 0,7 liter vann i døgnet
ved hvile.
 5-6 liter i døgnet på løp- 250ml/kg/dag
 3% dehydrering gir 20 % effekt tap i
muskelen.
Vann
Varme og kulde øker vannbehovet!
Dehydrering gir høy puls!
Det samme skjer med hundekjøreren!
Energy needs
Iditarod
Alpirod
Maintenance 20kg
1250 kcal
1250 kcal
Thermoregulation
2000 kcal (-50C)
570kcal (o C)
Work
5000 kcal- 12 hours
run\24 hour
1500- 2 hour run\24 hour
Total for 24 hour
8250 kcal\24 h
3320 kcal\ 24 hour
Energi behov
 400- 500 kcal\ time langdistansekjøring
(30%VO2max)
 Femundløpet : 16 timer kjøring/dag= 7200 kcal
 1250 kcal vedlikehold/ 24 timer
 570 kcal termo regulering ved O c (2.000 kcal ved
minus 50 c)
 Total 9020 kcal/dag på de som går hardest
Energi behov
 Energi forbruk målt på hundene under Alpirod i
1995 var 6.2 ganger grunnomsetning.
 Tungt arbeidene folk bruker 2 x grunnomsetning.
 Sykelister under Tour the France bruker 4.0-4.5 x
grunnomsetningen.
Energi behov
 Normal kjøtt/vom gir ca. 2.000 kcal/kg
= 4,5 kg kjøtt/døgn/hund
 9.000 kcal/døgn gitt i 400g porsjoner med
kjøtt (800 kcal) = 11 fôringer med 2 timers
intervall.
 8 spann – 36 kg kjøtt pr dag på et spann
 90 kg på ett Femundløp(2,5 dager)
Ernæring
 Energi/kaloriene kan bare brukes når
maten er fordøyd.
 Ikke fordøyd proteiner, fett og
karbohydrater gir ingen energi men
diare.
 Så bruk bare lett fordøyelig fôr!
An ideal racing diet
From ISDVMA Musher and veterinary handbook
Avarage
analysis
Energy fordeling (som %
av Metabolsk energi)
Protein
Fett
fiber
36,06 %
26,10 %
2,1 %
31
54
vann
aske
karbohy
7,5 %
7,78 %
20,46 %
15
Fôring av langdistanse hunder
 Energi minst 4.500 kcal ME(metabolsk
energi)/kg tørrfôr
 Fett 50-65% av kaloriene
 Protein 30-35% av kaloriene
 Karbohydrater 10-15 % av kaloriene
 Total 3-7% kostfiber
 Må smake godt!
Fôrings problemer
 Lav protein % gir halte hunder
 Lav fett % senker O2 forbruket og gir lite energi.
 For mye fett gir anemi og dermed
 Liten utholdenhet
 Sakte rekonvalesens
 Fortrenger protein
 Lite olje gir hud og pote problemer.
 Lite Calcium\fosfor gir mellomhånds brudd.
Vitaminer





Er en katalysator i mange viktige reaksjoner I
kroppen.
Under løp er vitamin B spesielt viktig for å
opprettholde metabolisme og matlyst.
Vitamin E and C beskytter mot celle skade
Vitamin B and C er vannløslig og derfor ikke
farlig å gi for mye
Vitamin A , D and E bindes i fett og kan gi
forgiftning
Nutrition of sled dogs
 Bruk aldri under 30% protein/20 % fett
tørrfôr
 Spør kjøtt produsenten om analyse
minst en gang årlig.
 Kalsium/ fosfor i fôret skal være 1,5:1
 kalcium/fosfor i kjøtt er 1:20 så det må
balanseres med tilsetning av kalk
Næringsmidler
 Husk å balansere kjøttet!
Tilsett kalk og fosfor, 1 dl
calsiumkarbonat (Fôrkalk) og 1 dl
calsiumfosfat /10kg kjøttmat
 E- vitamin
 E vitamin konsentrat fra Felleskjøpetdoser som angitt til rev

Basis diet
 Kjøtt
 Calcium / fosfor
 Vitaminer
 Tørrfôr
 Olje- fiskeolje, lakseolje, selolje, soyaolje – 2
ss./hund/dag

similar documents