Forenkling av regelverket for offentlige anskaffelser

Report
Forenkling av regelverket for offentlige
anskaffelser
Møteleder Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, 10.september 2014
Dette mener NHO om forenkling








Hovedgrep som forenkler
Formål
Prosedyreregler
Avvisning
Ivaretakelse av ikke-anskaffelsesfaglige hensyn
Protokollføring
Dokumentasjon og egenerklæring
Digitalisering av konkurransen
2

similar documents