Virksomhet Xs målbilde for implementering av

Report
Virksomhet Xs målbilde for implementering av
anskaffelsesstrategi
2011
Fyll inn
2012
Målbilde
2015
2014
2013
Fyll inn
Rammevilkår
Organisasjon
og ledelse
Policy og
strategi
Fyll inn
Fyll inn
Fyll inn
Måling og
rapportering
av resultater
Fyll inn
Fyll inn
Kontroll,
læring og
forbedring
Fyll inn
Fyll inn
Fyll inn
Anskaffelsesprosesser/
innkjøpsdata
IKT
Mennesker og
kompetanse
Fyll inn
Partnere og
leverandører
Virksomhet Xs målbilde for implementering av
anskaffelsesstrategi
Eksempel
2011
Rammevilkår
Utarbeidelse av
retningslinjer og maler
2012
2014
2013
Retningslinjer og maler
implementeres
Målbilde
2015
Organisasjon
og ledelse
Policy og
strategi
Eventuell
implementering av
elektroniske
verktøy
Måling og
rapportering
av resultater
Eventuell implementering
av elektroniske verktøy
Kontroll,
læring og
forbedring
Vurdert elektroniske
verktøy og
informasjon på
Doffin er
gjennomgått
Anskaffelsesprosesser/
innkjøpsdata
IKT
Anskaffelsesfaglig
opplæringsplan
utarbeidet,
kompetanseløft blant
alle ansatte innen lov
og forskrift om
offentlige anskaffelser
og ytterligere
ressursbehov vurdert
Ikke fokusområde i denne
strategiperioden.
Opprettholde dagens status
Mennesker og
kompetanse
Partnere og
leverandører

similar documents