Quizz om obligatorisk kontroll av fuktsikring/våtrom

Report
Quizz om obligatorisk kontroll av
fuktsikring/våtrom
1 Omfatter kontrollen fall til sluk i dusjsonen?
2 Skal kontrolløren ha tegning av våtrommet for å kontrollere
prosjekteringen?
3 Må det alltid leveres produktsertifikat for sluk?
4 Skal bygningsmessige arbeider/tømrers utførelse inngå i kontrollen?
5 Må dokumentert kvalitetssikring hos rørlegger være på form av
sjekkliste?
6 Er det pålagt å gjennomgå membranleggerens foretakssystem?
7 Kan kontrolloppdraget avsluttes hvis det foreligger åpne avvik?
8 Kan entreprenøren betale kontrollforetaket når denne er tiltakshaver
og selv utfører arbeid med våtrommet?
1
Quizz om obligatorisk kontroll av
fuktsikring/våtrom
1 Omfatter kontrollen fall til sluk i dusjsonen? NEI, men plassering av sluk skal
kontrollmåles mot tegning.
2 Skal kontrolløren ha tegning av våtrommet for å kontrollere
prosjekteringen? NEI, tegningen brukes som underlag for kontrollmålingen, se 1.
3 Må det alltid leveres produktsertifikat for sluk? JA, som byggevare skal sluket være
prøvet etter en standard og dermed ha produktsertifikat.
4 Skal bygningsmessige arbeider/tømrer inngå i kontrollen? NEI, men bygningsmessig
prosjektering skal fremgå av tegningsliste.
5 Må dokumentert kvalitetssikring hos rørlegger være på form av
sjekkliste? NEI, det kan også brukes andre former for bevis for utført kvalitetssikring.
Det som fremgår av rutinen er det som kreves.
6 Er det pålagt å gjennomgå membranleggerens foretakssystem? NEI, kun den rutinen
som setter krav til membranleggerens kvalitetssikring av eget arbeid.
7 Kan kontrolloppdraget avsluttes hvis det foreligger åpne avvik? JA, i de tilfellene
hvor
det er oversendt åpent avvik til kommunen.
8 Kan entreprenøren betale kontrollforetaket når denne er tiltakshaver
og selv utfører arbeid med våtrommet?
JA, fordi det er tiltakshaver som bestiller kontrollen
2

similar documents