Information om ackrediterade masterprogram och

Report
Information till Teknisk
Design Åk 3
Kursval, utbytesstudier, Tongji
Kursvalet
•
•
•
Kursvalet är öppet
Du hittar det på Studentportalen (student.portal.chalmers.se)
– Min startsida > Välj kurser
Kursvalet stänger den 3 december
Kursval – varför?
•
Välja något du tycker är kul eller känns viktigt
•
Förkunskapskrav för det masterprogram du vill läsa
Ackrediterade masterprogram
•
•
Alla (6) ackrediterade masterprogram ger civilingenjörsexamen.
Övriga masterprogram ger kandidatexamen + masterexamen
(MSc.)
Ackrediterade masterprogram
•
•
•
•
•
•
Entrepreneurship and Business design (MPBDP)
– Personligt brev, intervju, m.m. Se hemsidan!
Industrial Design Engineering (MPDES)
Industrial Ecology (MPTSE)
– Matematisk statistik
Interaction Design and Technologies (MPIDE)
– Objektorienterad programmering
Product Development (MPPDE)
– Matematisk statistik
Quality and Operations Management (MPQOM)
– Matematisk statistik
Garantiplats, masterprogram
•
Entrepreneurship and Business design (MPBDP)
– Personligt brev, intervju, m.m. Se hemsidan!
 Industrial Design Engineering (MPDES)
• Industrial Ecology (MPTSE)
– Matematisk statistik
 Interaction Design and Technologies (MPIDE)
– Objektorienterad programmering
 Product Development (MPPDE)
– Matematisk statistik
• Quality and Operations Management (MPQOM)
– Matematisk statistik
Kursval
LP1
LP2
LP3
LP4
Konstruktionsteknik
Tillverkningsteknik
Kandidatarbete
Hållbar utveckling
Usability: metoder och
verktyg
Industriell ekonomi
Valbar kurs
Här KAN du
välja
Här måste
du välja
Kursval
LP1
LP2
LP3
LP4
Konstruktionsteknik
Tillverkningsteknik
Kandidatarbete
Hållbar utveckling
Usability: metoder och
verktyg
Industriell ekonomi
Valbar kurs
eller
Objektorienterad
programmeringsteknik
Project management
eller
Matematisk statistik
och eventuellt
English for engineers
Kursval, LP 3
•
•
•
Du måste ha läst Industriell ekonomi för att få en
civilingenjörsexamen när du är klar
Men, om du vill kunna komma in på Interaction Design and
Technologies ska du istället läsa programmeringskursen! Då
måste du alltså läsa IEK under din tid på mastern.
IEK behövs för de flesta av masterprogrammen!
Kursval, LP 4
•
•
•
•
Matematisk statistik behövs för ett antal masterprogram
Du behöver inte välja varken Matematisk statistik eller Project
Management.
Hittar du en annan kurs du hellre vill läsa ansvarar du själv för
att 1) Du uppfyller förkunskapskraven, 2) Att schemat passar dig
Maila [email protected] med ditt val. Skriv: Ditt
namn, ditt personnummer, din klass (TKDES) och vilken kurs du
vill välja!
Utbytesstudier
Erasmus
•
3 – 12 månader
•
Utbytet tillgodoräknas
•
Betalar inga terminsavgifter
•
Stipendium mellan 200 – 500 euro
•
Rätt att söka studiemedel
•
•
Det huvudsakliga urvalet till Erasmus sker på våren för höstterminen
eller ett helt år
I mån av plats kan utbyte sökas även på våren men då är utbytet
begränsat
•
•
•
•
Ansökan görs elektroniskt via MoveOn.
Lämna in en ifylld, undertecknad utskrift av ansökan från MoveOn och ett
motivationsbrev till Studentcentrum senast den 15 februari för utbyte på höst
eller helår respektive 15 oktober för utbyte på vårterminen. Besked om
nominering ges i mars respektive november
För att få åka som utbytesstudent inom ERASMUS bör du inte ha mer än 23 hp
som inte är godkända men det finns inget lägsta betygsmedelvärde för
behörighet till Erasmus
Du kan ansöka om tre alternativ inom ERASMUS. Dessa ska rangordnas i
första, andra och tredje hand. Om du blir utan nominering på grund av för hög
konkurrens i urvalet så kan du ändå få chansen att söka bland de platser som
inte är tillsatta.
Erasmus
•
Holland
4 studenter , 6 månader
Delft
•
Spanien
3 studenter 10 månader
•
Spanien
2 studenter, 5 månader
Pamplona, Valencia
•
Storbrittanien
9 studenter, 5 månader
Belfast
•
•
Italien
Milano
1 student, 12 månader
•
Danmark
7 studenter, 5 månader
Lyngby
World Wide
•
Ansökan görs under höstterminen i Åk 3 / senast den 1:e
december
•
Utlandsstudierna ska omfatta minst 32 veckor
•
Ansök online i Move on
•
Skriv ett motivationsbrev
Ett motivationsbrev ska bifogas ansökan och används som urvalsmetod ifall flera
studenter har samma meritvärde. Brevet kan vara skrivet på antingen svenska eller
engelska och det ska förklara varför du söker utbytesstudier och argument för att du
är en god kandidat.
World Wide
•
•
•
•
•
•
•
•
vara registrerad som programstudent eller ha tagit ut kandidatexamen
vid Chalmers.
beräknas avsluta årskurs 3 innevarande läsår men ska inte ha påbörjat
masterprogramstudier.
ha avklarat minst 60 hp inom något av Chalmers program på
grundnivå.
ej släpa efter med mer än 15hp den 1 december, jämfört med nominell
studietakt. Eventuella tillgodoräknanden måste då vara registrerade
och synliga i Ladok.
ha ett viktat betygsmedel på 3,7 eller högre.
fått ett godkännande från utbildningssekreterare, masterkoordinator
eller motsvarande att de planerade kurserna under utbytet bör kunna
tillgodoräknas i Chalmersstudierna.
du får inte tidigare ha blivit nominerad till World Wide
ha rätt språkkunskaper för det utbyte du söker
World Wide
•
Argentina
Buenos aires (1 plats)
1 år
•
Australien
Brisbane (1 plats), Newcastle (2 platser) Sydney (3 platser)
•
Japan
Tokyo (3 +2platser), Sendai (3 platser)
•
Kanada
Kitchener – Waterloo (2 platser), Montréal (4 platser, undervisning på franska), Vancouver (2
platser)
•
Kina
•
Kina
Peking (undervisning på engelska och kinesiska), Shanghai
•
Korea
Seoul (2 platser, kandidatexamen måste vara utfärdad innan utbytesstudierna
påbörjas)
•
Mexiko
Guanajuato (2 platser, språkkrav spanska, medelgoda språkkunskaper krävs),
Monterrey (5 platser)
Singapore
(5 +5 platser) Måste ha tagit ut kandidatexamen för att läsa i Singapore. Ansök
därför om examen i god tid
•
Taiwan
Hsinchu (10 platser, möjlighet att läsa på kinesiska om man vill)
•
USA
Atlanta (2 platser), Minnesota(2 platser), Seattle (2 platser)
Utlandsstudier, Tongji

similar documents