VÆRD AT VIDE OM HJERNER

Report
HJERNER, LÆRING OG
MOTIVATION
www.ann-e-knudsen.dk
Dødt
nervevæv
Test af den
levende
hjerne
www.ann-e-knudsen.dk
Hjerneaktivitet ved opgaveløsning
Sproglig deltest
www.ann-e-knudsen.dk
1
2
3
Analog
www.ann-e-knudsen.dk
HJERNER, TO SPROG og RELATION
www.ann-e-knudsen.dk
HUKOMMELSE
• Mest ram for hukommelse
• Idræt og musik
www.ann-e-knudsen.dk
INTELLIGENS OG KØN
• Test, IQ og testosteron
• Motivation
• Opgaveløsning
Analog
www.ann-e-knudsen.dk
NØDVENDIGT SAMARBEJDE
• Fagligt samarbejde om børns udvikling
• Inklusion og rummelighed
• Relationer uden pres
www.ann-e-knudsen.dk
KRYDSMODAL PERCEPTION
• Mere idræt og musik?
• Læring af bedst fungerende kanal
• Associationsområde - finmotorik
Analog
www.ann-e-knudsen.dk
HVORNÅR ER DER HUL IGENNEM?
• 5-6 klasse  nysgerrige, interesserede i forsøg, facts.
• 7 klasse 
lukket på grund
af ombygning,
spild af tid.
• 8-10 klasse 
følelsesmæssige
forklaringer,
ligeglad med
langtidsvirkninger
www.ann-e-knudsen.dk
EMPATI OG SELVVÆRD
• Gruppearbejde
• Kritik
• Differentieret tilbagemelding
www.ann-e-knudsen.dk
www.ann-e-knudsen.dk

similar documents