Instuderingsfrågor till Vikingatiden

Report
Instuderingsfrågor till
Vikingatiden
Under vilka år varade
Vikingatiden?
Svar: ca år 800-1050 e. Kr.
(efter Kristus)
Vad betyder troligtvis ordet
viking?
Svar: Ordet viking tros betyda ”från
viken”, alltså någon som levde vid
vikar och fjordar.
Vad hände när vikingarna
plundrade?
Svar: De åkte runt i mer än 200 år
och härjade, dödade och stal från
andra fredliga människor. Sedan
vikingarna hade tagit det de ville ha
tände de oftast eld på allting och
drog sig sedan tillbaka till skeppen.
Vad innebär kolonisering?
Svar: Vikingarna erövrade också land
under denna period. Områden som
folk skaffade sig i ett annat folks land
kallas för kolonier. Själva erövringen
kallas då för kolonisering.
Vikingarna bedrev också handel,
men vad köpte de?
Svar: De köpte bärnsten, siden
och grovt tyg.
Vad betalde de med?
Svar: De betalade med silvermynt
och skinn.
Varför hade vikingaskeppen flat
botten?
Svar: De hade flat botten för att de
lättare skulle komma in till land utan
hamnar.
Vad användes skeppen till?
Svar: De användes för att åka runt
för att plundra och bedriva handel.
Vad hette Sveriges första stad?
Svar: Den hette Birka.
Vilka olika grupper bestod
samhället av?
Svar: De bestod av hövdingar, fria
män och trälar.
Vad är en träl?
Svar: Det var en slav som ägaren
ägde och kunde behandla som han
ville.
Hur kunde en träl bli fri?
Svar: Trälen kunde få sin frihet i
gåva eller köpa sig fri.
Vilka var ”fria män”?
Svar: Det kunde vara hantverkare,
handelsmän och bönder.
Vad gjorde många bönder för att
tjäna ihop mer pengar?
Svar: De samlade ihop sig i grupper
och drog ut på plundringståg.
Hur hade vikingatida kvinnan det?
Svar: Hon ansågs jämställd med
mannen i nästan allt. När männen
var ute på resor tog kvinnan hand
om hushållet och försvaret av
gården om det skulle behövas.
Hur kunde ett hushåll se ut på
vikingatiden?
Svar: Den kunde vara mycket stor.
Först hade man den egna familjen
med olika släktingar och sedan trälar
och olika anställda.
Hur sov vikingarna?
Svar: De sov på långa bänkar som på
dagen användes som sittplatser.
Ibland sov de på golvet eller i
speciella hyllor i väggen.
Beskriv ett vikingatida hus.
Svar: Huset var en enda lång hall med packat
jordgolv. Det fanns en dörröppning, men inga
fönster. I taket släpptes solljus in genom ett
rökhål. Mitt i hallen brann en eldstad, ofta
dag som natt. Då den inte var tänd måste det
ha varit ganska mörkt inomhus. Vissa
byggnader hade mindre rum som användes
till arbetshörnor, förråd och matlagning.
Vikingarna hade hundar som
husdjur. Vad var hundarnas
uppgift?
Svar: De var goda jakt- och
stridskamrater, och de vaktade också
gården.
När blev barnen vuxna under
vikingatiden?
Svar: I 12-årsåldern räknades man
som vuxen. Då blev flickorna
giftasvuxna. Pojkarna fick följa med
till tinget och kunde dömas om de
hade gjort något brott.
Vem tog hand om de gamla?
Svar: De gamla stannade kvar hos
sina familjer tills de avled. Familjen
tog hand om dem.
Vad var den vanligaste kosten till
vardags?
Svar: Det var fisk som man
torkade eller saltade.
Hur tillagade de korv?
Svar: Korvar tillverkades på kött,
blod och fett som de stoppade i
fårtarmarna. (som användes som
skinn)
Hur bevarade man frukter och bär
under vintern?
Svar: De torkades för att smaksätta
måltider under höst och vinter.
Vad drack vikingarna för dryck?
Vilken nutida dryck liknar det?
Svar: De drack mjöd, som är som öl.
De tyckte också om vin som de
importerade från andra länder.
Vad använde de som glas?
Svar: De drack oftast ur oxhorn som
inte gick att ställa ner. De fick helt
enkelt hålla sitt mjödhorn tills det
var tomt.
Vad kallades stora fester? Det finns
två olika namn.
Svar: Stora fester kallades gillen eller
gästabud.
Hur länge kunde festerna vara?
Svar: Festerna kunde vara i flera
dagar.
Hur gjorde de med
bordsplaceringen?
Svar: De drog oftast lott om vem
som skulle sitta bredvid vem. Om en
ung man hamnade bredvid samma
flicka två gästabud i rad, förväntades
han gifta sig med henne.
Vilka var de vanligaste materialen
för klädtillverkningen på
vikingatiden?
Svar: De vanligaste materialen
var ylle och linne.
Vilka kläder hade mannen?
Svar: Mannen bar långbyxor och på
överkroppen bar de en kolt som är
en lång, kraftig skjorta som hölls
ihop vid midjan av ett bälte. Ofta
kunde de knäppa i halsen med ett
spänne.
Vad hade vikingarna på fötterna?
Svar: På fötterna hade de skor
gjorda av skinn.
Vad heter den skrift som vikingarna
skrev med?
Svar: De heter runor.
Vad berättar runstenarna om?
Svar: De berättar historier om män
som har seglat ut på haven på jakt
efter guld, om män som har kämpat
och dödat sina fiender. Andra stenar
berättar om folk som har gjort nytta
genom t.ex. bygga vägar och broar.
Varför finns det inga runda former
bland runorna?
Svar: De skar oftast in runorna i
träskivor eller stenar, och därför blev
tecknen kantiga.
Hur fick vikingarna tag på sina
verktyg och redskap?
Svar: Vikingarna tillverkade alla sina
verktyg och redskap själva. Varje
man skulle vara kunnig i lite allt
möjligt, såsom smide och träslöjd.
Varför hade vikingarna lätt för att
tro på sina gudar?
Svar: Det var för att de var mäktiga
men också hade flera mänskliga
drag. Många av gudarna betraktades
nästa som goda kamrater.
Oden var den smartaste guden. Vad
hette hans två korpar som satt på
vardera axeln?
Svar: De hette Munin och Hugin.
Tor var den populäraste guden som
hade makt över åskan. Vad hette
hans stridshammare?
Svar: Den hette Mjölner som Tor
bar runt halsen som ett smycke.
Varför bad man till Frej?
Svar: Han var fruktbarhetens gud
och de bad till honom för att få en
god skörd.
Vad kallades gudarnas hem?
Svar: Det kallades för Asgård.

similar documents