Novelle - Norsk 123

Report
Novelle
En novelle er en skjønnlitterær fortelling.
(Innhold fra flere kilder, bla. lesesenterert, uis.no)
Novelle
• Kjennetegn på novelle:
1. Det er få personer i handlingen.
2. Handlingen strekker seg over et kort tidsrom.
3. Handlingen følger ofte en spenningskurve.
Vendepunkt / Kritisk punkt
Spenningsutvikling
Innledning
Avslutning
4. Til slutt: Løsningen er ofte overraskende og kort.
Novelle - virkemidler
• Virkemidler
• In media res – innledning:
Starter inne i handlingen. Slike innledninger er mye brukt og
vekker ofte interesse.
• Valg av synsvinkel
Novellen kan være skrevet i jeg – form
Novellen kan være skrevet i 3. person:
Han, hun eller bruk av
navn.
Novelle - virkemidler
• Personskildringer
• Personskildringer skaper liv i fortellingen.
Personene i novellen må være tydelige for leseren, slik at
handlingen blir ekte.
Både indre og ytre trekk er viktige. Vi kan ofte si noe om
hvordan en person er gjennom beskrivelsen av for eksempel
utseende, det personen sier og gjør.
Novelle - virkemidler
• Metaforer, sammenligninger og bruk av bilder og symbol
• Metaforer er sammenligning, uten å bruke ordet som.
«Du er en knupp».
• Sammenligninger er når man bruker som-ordet:
« Han er som et løv».
• Symbol: Skriver noe om en ting, men la det gå fram av teksten at en
mener noe annet.
Det har en tilleggs-betydning.
Et hjerte kan være ment som kjærlighet, lykke og omsorg.
•
Novelle - virkemidler
• Retrospektiv fortellerteknikk betyr at deler av teksten gir et
tilbakeblikk på noe som har hendt tidligere. Dette er et vanlig
virkemiddel i noveller.
• Frampek vil si å legge inn hint om at noe kommer til å skje i
framtiden. Dette er et mye brukt virkemiddel i slike tekster.
• Utvidet øyeblikk betyr å skildre en scene i teksten svært
grundig. Det er vanlig å bruke flere sanser, både syn, lukt og
hørsel.
Novelle - virkemidler
• Beskrivelser av natur og miljø
Gir et bilde av situasjon og omgivelsene. Her er det viktig å ikke
fortelle om miljøet, men å skildre det direkte.
• Direkte og indirekte tale:
Det å veksle mellom direkte og indirekte tale skaper liv i
fortellingen.
Finn eksempler…
Novelle - virkemidler
• Parallellhandling
Man flytter mellom to forskjellige scener i handlingen.
• Eksempel: I novellen «Bussjåføren» kan vi lese fortellingen om
bussjåføren samtidig som vi leser fortellingen om Eddi.
• Vendepunktet i fortellingen skjer i møtet mellom Eddi og
bussjåføren.
• Hvilken «scene» tenker vi på?
• Hva skjer med bussjåføren etter at han har møtt Eddie?
Novelle - virkemidler
• Overraskende slutt
• Slutten kan være overraskende for leseren eller
hovedpersonene i novellen, eller begge.
• En god novelle kan bli ødelagt av et manglende eller dårlig
sluttpoeng.
Tema i noveller
• Tema
Med tema mener vi det en tekst handler om på et dypere plan.
• Temaer i litteraturen kan for eksempel være kjærlighet, død, krig,
lykke, vennskap eller ensomhet.
• «Bussjåføren som ville være Gud».
• Tenker vi på bussjåføren så kan kanskje temaet være overmot eller
mangel på følelser for andre. (Eksempel: passasjerene). Bussjåføren
har store tanker om seg selv. Han setter seg over andre mennesker
og har ikke følelser for andre.
• Tenker vi på Edie så kan vi si:
• Tema i novellen er både ensomhet og lengsel etter kjærlighet.
Budskap
• Mange noveller (tekster) har mer eller mindre klare budskap til leseren.
• En forfatter har ofte noe spesielt på hjertet som han eller hun ønsker å
formidle gjennom skjønnlitteratur.
• Forfatteren gir oss en konkret historie som vi må tolke selv. Derfor kan vi av
og til ha ulike oppfatninger av budskapet i ei fortelling. Vår egen bakgrunn
har mye å si for tolkninga.
• Budskapet i novellen Bussjåføren som ville være Gud:
• Vi kan kanskje si at budskapet i novellen er at det er viktig å bry seg om
andre mennesker.
• Ved å vise vennlighet og ta hensyn til andre kan du selv bli et bedre
menneske.
• Bussjåføren hjalp Eddi som var syk og svak. Eddi tapte i kjærlighet, men han
fikk hjelp av bussjåføren som blei mer omtenksom og snill.
Tolke = forklare , forstå
Oppgaver
1.
2.
3.
4.
5.
Hvem er hovedpersonen i novellen?
Hva heter forfatteren og hva er han mest kjent for?
Skriv og fortell om bussjåføren og hans ideologi.
Skriv og fortell om Eddi.
Høydepunktet og vendepunktet i denne novellen er det
samme.
Etter en spesiell episode blir sjåføren barmhjertig og
begynner å lytte til sine medmennesker.
Skriv om dette vendepunktet i livet til bussjåføren.

similar documents