Om situasjonen i Gaza- Torstein Dale

Report
Torstein Dahle, leder Ship to Gaza Norway:
Om situasjonen i Gaza
Trondheimskonferansen 2014
Gaza ligger nede i hjørnet av Middelhavet,
med hele det store havet rett ut
Vi slår opp i Wikipedia
Gaza by
• Gaza er en havneby ved Middelhavet,
strategisk plassert ved den historiske
handelsruten mellom Egypt og Syria.
• Antall innbyggere 516 000 (2012)
Gaza-stripen
• Antall innbyggere 1 763 000 (2013)
• 360 km2 (Oslo er 454 km2)
Kystlinjen mot Middelhavet strekker seg
langs hele den lange og smale Gaza-stripen
Israel hindrer Gazas kontakt med Middelhavet
• Israels marine har i årevis blokkert Gazas
kontakt med havet.
• Gaza, som ligger «strategisk plassert» og
burde ha vært en «havneby ved Middelhavet»
er effektivt avskåret fra all båttrafikk inn og ut,
og havnen er i dårlig forfatning.
• Fiskerinæringen, som tradisjonelt har vært så
viktig for Gazas innbyggere, er ødelagt ved at
Israels marine angriper fiskerne og konfiskerer
båtene deres.
Fishermen arrested and boat confiscated
The Palestinian Center for Human Rights (PCHR) condemns the Israeli Navy’s escalation of attacks against
Palestinian fishermen in the Gaza Strip and expresses its deep concern for such escalation, which resulted in
arresting two fishermen and confiscating their boat today.
According to PCHR’s investigations, at approximately 10:15 on Monday, 19 February 2013, an Israeli gunboat
attacked a Palestinian fishing boat, boarding 2 fishermen, sailing 1 nautical miles off al-Sundaniya shore in the
northern Gaza Strip. The Israeli soldiers fired directly at the boat, cordoned it and ordered the fishermen on board
to take their clothes off, jump into the water and swim towards the gunboat. Two fishermen were arrested:
Mohammed Shihda Khalil Sa’d Allah (60) and his son, Mahmoud (23), from Jabalya town in the north of the Gaza
Strip. The Israeli forces confiscated their fishing boat as well. Immediately after capturing them, the Israeli forces
handcuffed the fishermen, blindfolded them and transported them to Ashdod seaport. Both fishermen are still under
arrest
Gaza fishermen suffer 85 percent income loss
as Israeli siege, attacks continue
Joe Catron The Electronic Intifada Gaza City 29 December 2013
“We were far from the prohibited zone, 500 meters away,” said
Saddam Abu Warda, a 23-year-old fisherman whom the Israeli navy
captured along with his 18-year-old brother Mahmoud around 9am on
10 November.
“They were shouting, ‘You must get out of here in five minutes.’ We
had to cut the net to pull it out of the water. Then they started to fire
bullets close to our hasaka [small boat]. As they came close to us, their
boat looked like a big building with lights.”
Over four years, from 1 September 2009 through 31 August
2013, the Israeli navy killed two fishermen, wounded 24, and
captured 147, according to the report. The navy also seized
45 boats and destroyed or damaged 113 more.
Israel blokkerer Gazas eksport
Få vet at Israels blokade av Gaza ikke
«bare» rammer import av mange
nødvendige varer. Blokaden er faktisk
mye strammere - nær 100 prosent
effektiv - når det gjelder Gazas
eksport.
Antall lastebillass
inn/ut av Gaza via Israel
(all varetransport må skje via Israel)
Sept.-Des. 2006
Import Eksport
32 756 2 673
Sept.-Des. 2013
19 394
80
41%
97%
Prosent nedgang
Israel har tatt kvelertak på Gaza
• Det truer selvsagt ikke Israels sikkerhet at
fiskerne i Gaza driver sitt tradisjonsrike fiske
utenfor Gazas kyst.
• Det truer heller ikke sikkerheten at Gazas
produsenter får eksportere varene sine til
utlandet.
 Det som styrer Israels politikk – også de
dramatiske og ødeleggende importrestriksjonene – er IKKE hensynet til
israelske innbyggeres sikkerhet
Hva er da hensikten med Israels politikk?
• Israels tiltak er elementer i en politikk
som gjør det umulig for dem som bor på
Gazastripen å brødfø seg selv og utvikle
sitt eget samfunn.
• Da er det vel rimelig å anta at det er
akkurat det som er hensikten.
• Derfor er arbeidsløsheten skyhøy, og 80
prosent av innbyggerne er avhengige av
hjelpesendinger.
Offisiell arbeidsløshet i Gaza 32,5%
Men slik ser tallene ut (3. kvartal 2013):
Antall innbyggere 15 år og over 967 000
– Herav utenfor arbeidsstyrken 566 900
(hjemmeværende/i utdanning/har gitt opp)
= «Arbeidsstyrkens» størrelse
– 32,5 % arbeidsløse
= «Sysselsatte»
400 100
130 200
269 900
(lønnstakere, selvstendige, arbeidsgivere,
familiebedrifters ubetalte familiemedlemmer)
Offisiell arbeidsløshet i Gaza 32,5%
(forts.)
«Sysselsatte»
– Herav annet enn lønnsmottakere
= Lønnsmottakere (71,6% av sysselsatte)
– Herav lønnet av det offentlige
269 900
76 700
193 200
97 700
= Lønnsmottakere i private bedrifter
95 500
Kilde: Palestinian Central Bureau of Statistics
Så kan vi jo selv gjøre oss våre tanker om
hvor stor den reelle arbeidsløsheten er
blant de 967 000 som er 15 år og eldre
En hel befolkning gjøres til
hjelpetrengende
• Israel driver en folkerettsstridig
kollektiv avstraffelse av Gazas
1,8 millioner innbyggere.
• Mer enn halvparten er barn under
18 år. Mange av dem påføres
alvorlige fysiske og psykiske skader.
Redd Barnas rystende rapport fra juni 2012
(Det er atskillig verre der nå)
FN-rapport i august 2012:
Gaza in 2020 – A liveable place?
What the future holds for Gaza
Economy – Real GDP per capita US$ 1,273 in 2015, still less
than in the 1990s
Water – Aquifer May become unusable by 2016
and damage to it irreversible by 2020
Water – Demand 260 million cubic metres in 2020, an increase
of about 60% from today
SHIP TO GAZA NORWAY
Vi er med i Freedom Flotilla Coalition
sammen med aktivistorganisasjoner
i en rekke land
FFCs prosjekt nå:
Gazas Ark
• Bygge om en av Gazas største
fiskebåter til lastebåt
• Så godt som alle pengene brukes
til lønn og innkjøp i Gaza
• Ta ut i verden en last med varer
produsert og betalt til produsenter
i Gaza
Et prosjekt for å skape LITT håp
og gjøre LITT som ikke er bistand,
men gir mulighet for arbeid til NOEN
• Omkring april-mai 2014 skal vi utfordre Israels
blokade av Gaza. Da går vi ut med en last som
produsenter i Gaza har solgt til folk over hele
verden – og som de har fått penger for som de
selvsagt får beholde uansett hva som skjer
• Om bord skal det også være mennesker fra mange
land – mennesker som viser sin solidaritet med de
innesperrede innbyggerne i Gaza.
Vi skal rette verdens søkelys
mot Israels kvelertak på Gaza!
– Gaza er som et fengsel (Espen Barth Eide 27. aug . 2013)
- Det er ganske dramatisk å se hva blokaden
fører til i praksis. Nå har vi både besøkt
bønder som ikke kan dyrke jorden sin uten å
bli skutt på av israelske grensevakter, og
snakket med fiskere som skulle ha fått lov til å
fiske 20 naut. er noe fisk som de får solgt. Vi
har møtt mennesker som rett og slett ikke kan
reise ut. Selv om de skulle klare å produsere
noen varer, så får de ikke eksportert dem ut.
Og de varene som kommer inn er få og dyre.
(Espen Barth Eide i Gaza 27. aug. 2013)
To måter å støtte Gazas Ark på
• Kjøpe støtteaksjer
(pålydende er kr 50, 100, 500 eller 1 000)
Konto 1204.03.10337
• Kjøpe varer fra produsenter i Gaza
Varene skal båten ta med seg når den utfordrer
Israels blokade og seiler ut fra Gaza omkring
april-mai 2014
Se på www.shiptogaza.no
for nærmere informasjon
– Gaza er som et fengsel (Espen Barth Eide 27. aug . 2013)
- Det er ganske dramatisk å se hva blokaden
fører til i praksis. Nå har vi både besøkt
bønder som ikke kan dyrke jorden sin uten å
bli skutt på av israelske grensevakter, og
snakket med fiskere som skulle ha fått lov til å
fiske 20 naut. er noe fisk som de får solgt. Vi
har møtt mennesker som rett og slett ikke kan
reise ut. Selv om de skulle klare å produsere
noen varer, så får de ikke eksportert dem ut.
Og de varene som kommer inn er få og dyre.
(Espen Barth Eide i Gaza 27. aug. 2013)
Vårt svar:
Gazas 1,8 millioner mennesker
må få frihet til
å kunne leve av sitt eget arbeid
og skape sin egen framtid!

similar documents