conceptversterking!

Report
Conceptversterking
Conceptversterking kun je inzetten om een bestaand
concept te versterken. Om een concept te versterken moet
je het concept eerst analyseren. Voor analyse van het
concept bekijk je eerst het model op de volgende slide.
Hoe lees je dit model?
Je leest het model van boven naar onder. Je start met het
concept.
• Je onderzoekt de waarden, eventuele valuefit (ofwel
onderbouwing van het concept), visie, conceptnaam of
oneliner. Je analyseert.
• Vervolgens ga je het concept beschrijven.
• Je kunt vervolgens op 2 verschillende manieren het concept
analyseren: vanuit criteria of vanuit de conceptdragers.
• Bij analyseoverdracht benoem je je bevindingen. Hierbij geef
je opbouwend advies.
• Bij herdefinieren ga je vanuit de analyse het concept
versterken. Hier zit dus pas je conceptversterking!
Analyse vanuit de criteria
Een sterk concept :
• Sluit aan bij de visie
• Genereert aandacht
• Zorgt voor een gesprek
• Past bij de organisatie
• Is gemakkelijk te begrijpen en uit te leggen
• Gaat samen met de kracht van taal
• Is herkenbaar
• Is niet statisch
• Is disciplinevrij
* Vanuit de criteria kijk je naar de waarden / valuefit, visie en conceptnaam
of oneliner. Voldoet het concept aan deze criteria?
Analyse vanuit conceptdragers
Er zijn 5 verschillende conceptdragers:
• Product en /of dienst
• Communicatie
• Organisatie
• Fysieke omgeving
• Netwerk
* Vanuit de conceptdragers kijk je naar de waarden / valuefit, visie en
conceptnaam of oneliner. Is er een rode draad? Versterken ze het concept?
Analyse overdragen
Voordat je gaat herdefiniëren draag je eerst je analyse
over. Wat zijn je bevindingen?
• Benoem de sterke kanten eerst
• Benoem de minder sterke kanten (vermijd negatieve
termen als slecht, dom, stom).
• Beargumenteer met concrete voorbeelden.
• Geef opbouwend advies.
Herdefiniëren
Bij herdefiniëren begint het proces van conceptversterking. Je
hebt het bestaande concept goed geanalyseerd en je
bevindingen genoteerd. Je kunt het concept op verschillende
stadia versterken:
•
Als het slapende en ontwakende concept sterk zijn dan ga je
op het levende concept versterken (ofwel de conceptdragers).
• Mocht het slapende concept onduidelijk of zwak zijn dan moet
je wellicht nog een betere analyse doen binnen het slapende
stadia en ga je uiteindelijk alle drie de stadia versterken. Vaak
mag je niet meer aan een conceptnaam komen maar een
visie, waarden en valuefit kun je aanscherpen.
Het creatieve proces
Om het concept te kunnen versterken gebruik je het
creatieve proces. Een creatief proces bestaat uit 3 fasen:
1. Een startfase
2. Divergeren: Ideëen spuien
3. Convergeren: Ideëen selecteren
Startfase
Je kunt de startfase op meerdere manieren inzetten. Je werkt
vanuit een probleemdefinitie of gebruikt startvragen. In beide
gevallen houd je hierbij wel een concrete focus. Als je met een
startvraag wilt werken formuleer je het doel in 1 zin. Formuleer
een vraag met HOE of BEDENK en zorg ervoor dat deze zin
uitdagend en aantrekkelijk is.
Divergeren
• Hierbij bedenk je zoveel mogelijk oplossingen. Je gaat de
breedte in, gaat voor kwantiteit. Bij een brainstormsessie
komen in eerste instantie spontaan ideeën naar boven. Maar
op een bepaald moment zit je vast.
• Dan is het handig om een aantal technieken te gebruiken die
je aanzetten om nieuwe ideeën bij te genereren. Je kan een
aantal verschillende technieken na elkaar gebruiken.
• Het ene onderwerp leent zich beter voor een bepaalde
techniek dan het andere. Dit is vooral uitproberen.
Divergerende technieken
Er zijn veel divergerende technieken. In het boek Creativiteit Hoe?Zo!
Van Igor Byttebier kun je een heleboel technieken vinden. Daarnaast
kun je bij tools een aantal extra divergerende technieken vinden. We
noemen er een aantal om je op weg te helpen:
•
•
•
•
•
•
Quick storm
Analogie
Bloemassociaties
Vrije incubatie
In de huid van…
De ideale wereld
Convergeren
Om te kunnen convergeren maak je een selectie uit de grote
hoeveelheid ideeën. De ideeën worden verrijkt en naar de
werkelijkheid vertaald. Om de convergeren zijn er een aantal
technieken mogelijk:
• COCD box
• Konijn met de pruimen
• Love baby
Bron: www.cocd.org
Cocd box
Blauwe ideeen: Dit zijn gewone en haalbare ideeën. Niets
verkeerd mee en heel nuttig. Komen waarschijnlijk in gewone
veragdering ook naar boven.
Rode ideeen: Een creatieve sessie is bedoeld om rode ideeën
te bedenken. Deze ideeen zijn prikkelend en vernieuwend. De
ideeen zouden realiseerbaar moeten zijn.
Gele ideeen: Deze ideeën gaan bijna altijd verloren na een
creatieve sessie. Deze ideeën zijn subliem maar vaak niet
realiseerbaar. In een droomwereld zou je voor deze ideeën
gaan.
Stappenplan
① Schrijf alle ideeën op een groot vel en nummer ze.
② Alle deelnemers krijgen 8 blauwe, 8 rode en acht gele
stipstickers (de hoeveelheid stickers ligt aan de hoeveelheid
ideeën)
③ Je bekijkt de ideeënlijst en kiest in stilte de beste ideeën.
④ Als iedereen klaar is plakt iedereen de stickers bij zijn of haar
keuze.
⑤ Iedere deelnemers krijgt nog de kans om ‘een lovebaby’ te
kiezen (als er nog een medestander is komt dit idee in de
BOX).
⑥ Maak de selectie voor COCD BOX.
⑦ Verder gaan met ideeën in COCD BOX. Gebruik bijvoorbeeld
het konijn met de pruimen.
Konijn met pruimen
Konijn met pruimen is een techniek om ideeën te verrijken.
Je kiest een idee om mee verder te gaan en zet alle
overige ideeën staan in het kruidenrek. Deze ideeën
gebruik je om te verrijken. Hierbij combineer ideeën!

similar documents