1 Kor.14,23-26.kerkdienst

Report
Voorganger
Thema
Ds. Jasper Klapwijk
Kerkdienst eredienst
Preek
Kerkdienst?
Kerkdienst:
Samenkomst van de gemeente
• om God te aanbidden
• om elkaar op te bouwen
• om buitenstaanders te winnen
kerkdienst
1) om God te aanbidden
Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht
komen en dan zal hij zich ter aarde werpen, God
aanbidden en belijden: ‘Werkelijk, God is in uw
midden.’
1 Kor. 14: 25
kerkdienst
1) om God te aanbidden
kerkdienst
1) om God te aanbidden
kerkdienst
1) om God te aanbidden
kerkdienst
1) om God te aanbidden
kerkdienst
1) om God te aanbidden
•
•
•
•
lofprijzen
schuld belijden, om vergeving vragen
gebed: zijn rijk, twijfel, nood, maranatha
je vertrouwen op Hem stellen, toewijding
kerkdienst
1) om God te aanbidden
Conclusies
• eerste vraag is niet: ‘heb ik er iets aan’
• je bent deelnemer, geen toeschouwer
• de vormen zijn ondergeschikt
Vragen, reacties?
kerkdienst
2) om elkaar op te bouwen
Kan het in de kerkdienst:
• getuigenissen?
• applaus?
• informatie over een activiteit?
kerkdienst
2) om elkaar op te bouwen
Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen,
en wat hij zegt is opbouwend, troostend en
bemoedigend.
1 Kor. 14: 3
kerkdienst
2) om elkaar op te bouwen
Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen,
en wat hij zegt is opbouwend, troostend en
bemoedigend.
1 Kor. 14: 3
kerkdienst
2) om elkaar op te bouwen
Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij:
een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting
in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw
van de gemeente zijn.
1 Kor. 14: 26
kerkdienst
2) om elkaar op te bouwen
Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij:
een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting
in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw
van de gemeente zijn.
1 Kor. 14: 26
kerkdienst
2) om elkaar op te bouwen
Eer van God en de opbouw van de gemeente
• Tempel
offers, lofzang, maar ook maaltijden
• Synagoge
lofzang, schriftlezing, maar ook opbouwende
inbreng van ieder
• Eerste gemeentes
“in Korinte lijkt het onderscheid tussen formeel
samenzijn voor wat wij ‘eredienst’ noemen en
het samenzijn voor andere, ook practische doelen
niet zo te bestaaan.”(Deputaten eredienst)
kerkdienst
2) om elkaar op te bouwen
Conclusies
• opbouw van elkaar doel van de samenkomst
• ieder inzetbaar
• eerste vraag niet: ‘heb ík er iets aan’
• verabsoluteer de huidige vorm niet
Vragen, reacties?
kerkdienst
3) om buitenstaanders te winnen
Elke dienst een Open Poort dienst ?
Voor wie is de kerkdienst?
kerkdienst
3) om buitenstaanders te winnen
Wanneer namelijk de hele gemeente samenkomt en
iedereen zich in klanktaal uit, zullen ongelovige
buitenstaanders die de samenkomst bezoeken dan niet
zeggen dat u krankzinnig bent?
1 Kor. 14: 23
kerkdienst
3) om buitenstaanders te winnen
Je moet je toch overal aanpassen?
Juist in de christelijke gemeente zou het besef moeten
leven dat God in zijn genade en verkiezing begint waar
de mensen zijn en niet van hen vraagt om zich eerst op
te wereken naar een bepaald nivo van kennis. Dus
inderdaad, je moet je overal aanpassen, maar sinds
wanner is de kerk ‘overal’?
Stefan Paas
kerkdienst
3) om buitenstaanders te winnen
Maar profeteert iedereen, dan zal een ongelovige
buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en
terechtgewezen. Alles wat hem heimelijk beweegt zal
aan het licht komen en dan zal hij zich ter aarde
werpen, God aanbidden en belijden: ‘Werkelijk, God is
in uw midden.’
1 Kor. 14: 25-26
kerkdienst
3) om buitenstaanders te winnen
Maar profeteert iedereen, dan zal een ongelovige
buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en
terechtgewezen. Alles wat hem heimelijk beweegt zal
aan het licht komen en dan zal hij zich ter aarde
werpen, God aanbidden en belijden: ‘Werkelijk, God is
in uw midden.’
1 Kor. 14: 25-26
kerkdienst
3) om buitenstaanders te winnen
Conclusies
• eerste vraag niet: ‘heb ík er iets aan’
• juist vanwege Gods eer, ook gericht op de
buitenstaander
• elke dienst een Open Poort dienst
Vragen, reacties?

similar documents