Visioner och drömmar om framtiden

Report
En kortguide
till arbetsmarknaden
Karriärplanering
•
•
•
•
•
Behovsinventering – nu-situation
Självanalys – Vem är jag?
Resursinventering – Vad kan jag?
Mål – Vad vill jag?
Handlingsplan – Vad, hur och när?
Självanalys – Vem är jag?
• Styrkor och svagheter
• Värderingar
• Drivkrafter
Resursinventering – Vad kan jag?
•
•
•
•
•
•
Vilka arbetsuppgifter har du (i jobb och under utbildningen)
Vilka tycker du bäst om?
Vilka tycker du minst om?
Vad vill du göra mer av?
Inom vilka områden vill du stärka din kompetens?
Hur kan du stärka din kompetens?
Mål – vad vill jag?
Visioner och drömmar om framtiden
Målen ska vara:
• Specifika
• Mätbara
• Realistiska
• Tidsbestämda
• Positivt formulerade
• Dina egna!
Handlingsplan
• Vad ska jag göra? Vilka mål och delmål?
• Hur? Vilken strategi? Vad måste du göra?
• När? Tidsplan?
Var finns jobben?
•
•
•
•
•
•
•
Kontakter
Internet
Social media
Rekryteringsföretag
Arbetsförmedlingen
Praktik och ex-jobb
Spontanansökningar
Nätverket
Uppgift Kartlägg ditt nätverk, 5 minuter
Utveckla ditt nätverk
•
•
•
•
•
•
I en drömvärld, hur ser ditt nätverk ut då?
Vilka funktioner saknas i ditt nätverk?
Vad begränsar ditt agerande?
Formella nätverk
Mentorskap
Gör en handlingsplan – följ den!
Vanliga misstag (vid nätverkstänk)
•
•
•
•
•
•
Ensam är stark
Jag har inget nätverk
Fokuserar på titlar
Ser inte chanserna
Följer inte upp möten
Inte har väl jag något att bidra med
Var ditt bästa jag
• Personligt varumärke
• Du – nätverk, omgivning – jobb
• Nästa arbetsgivare?
Din utbildningsroll
• Vilket jobb ska din utbildning ge?
• Vilket jobb får de examinerade?
• Utgå från din inventering, sök utanför boxen
Söka jobb
Tidslinje: ansökan - jobbet
Ring Akademikerförbundet SSR!
Kallelse
alt. ”nej tack”
2:a intervjun
• Förfrågan om lön
• Eventuell förhandling
Avtalsskrivning
Deadline
på ansökan
Bekräftelse
på ansökan
1:a intervjun
• Förfrågan om lön?
Besked: Ja = löneförhandling!
Besked: Nej
• fråga om skäl
• ta lärdom
•byt strategi?
Jobbstart
Curriculum Vitae – ”CV”
Rubriker
 Målsättning/karriärmål
Namn och adress
Aktivitet
Årtal
 Lättöverskådligt
 Främsta kompetens
 Utbildning
 Omvänd kronologisk
ordning
 Arbetslivserfarenhet
 Komplement till brevet
 Språk
 Max 2 A4
 Datorvana
 Övriga meriter
 (Referenser)
E-post och telefonnummer
Ansökningsbrev
Rubrik på
tjänsten
Introduktion
– väck intresse!
Namngivning!
Namn och adress
Ansökan
Företagets behov
VS
Dina egenskaper
Datum
Mottagare
Personligt
Avslutning med
önskan om möte
Underskrift
E-post och telefonnummer
Anställningsintervju
Inför intervjun – förberedelse är A och O
•
•
•
•
Kom i tid
Fundera på vem du representerar
Ta med CV och personligt brev
Ta med betyg, intyg, referenser
Exempel på frågor
•
•
•
•
•
•
Berätta om dig själv.
Varför söker du arbetet?
Vilket ansvar har du haft i tidigare arbeten?
Varför söker du nytt arbete?
Har du referenser ifrån tidigare arbetsgivare?
Kan du ge exempel på arbetsuppgifter du har
hanterat på ett bra sätt?
• Kan du ge exempel på arbetsuppgifter du har
hanterat på ett mindre bra sätt?
Fler exempel på frågor
• Vilken slags människor arbetar du bäst med?
• Vad motiverar dig? Ge exempel på en arbetssituation/
studiesituation där du känt dig motiverad.
• Vilken typ av chef föredrar du? Ge exempel på en tidigare chef
du haft.
• Ge exempel på en konflikt du haft med en tidigare chef/
medarbetare. Hur löste du den situationen?
Möjliga frågor om arbetsplatsen
•
•
•
•
•
Vad vet du om arbetsplatsen och dess kultur?
Varför önskar du arbeta på arbetsplatsen?
Vilka förväntningar har du på lönen?
Vad är din åsikt om övertidsarbete?
Vad är din åsikt om att arbeta hemifrån?
Förhandla din lön
Löneförhandlingen
• Allt är en förhandling
– från första ögonkastet till signaturen på avtalet.
• Oftast startar du
– men försök att få arbetsgivaren att börja!
• Börja med att argumentera FÖR dig och dina meriter
– sen kan du lägga ditt bud
• Arbetsgivaren ger ett motbud – du svarar – osv.
• Sätt alltid ett HÖGRE UTGÅNGSBUD! Ha prutmån…
Skolboksexemplet
Målet: Du vill ha 27 000 kr i grundlön
• Du säger ”29 000 kr”
• Arbetsgivaren säger ”Oh nej! 25 000 kr kan du få”
• Du ger fler argument – och säger ”28 000 kr”
• Arbetsgivaren hyperventilerar och säger
”Ok 27 000 kr är så långt vi kan sträcka oss”
• Du har fått vad du har tänkt dig…
Löneförhandlingens olika delar…
•
•
•
•
•
•
VIKTIGT: Löneförhandla så sent som möjligt!
Att ge löneanspråk i ansökan – arbetsgivarens arena
Härskartekniker
Du ska vara konkret, lyft fram dina meriter
Sätt mål – och smärtgräns. Var dig själv trogen!
Vässa dina argument! Och ta inte alla på en gång
Glöm inte att detta är ett spel, tänk på poker
– men bluffa inte!

similar documents