En liten föreläsning om Kroppens Alarmsystem

Report
En liten föreläsning om…
Kroppens Alarmsystem
Till vilken nytta?
 Psykoedukation
 Normalisering
 Motivationsskapande
 Alliansskapande
Autonoma nervsystemet
 Parasympatiska nervsystemet
 Aktivt vid vila och lugna situationer när kroppen återhämtar
sig.
 Sympatiska nervsystemet
 Situationer
 hot, rädsla - Fight or flight
 Stress
 Lycka
Sympatikus forts.
 Adrenalin/Noradrenalin
 Signalsubstanser
 Kortisol
 Stresshormon
 Påverkar minnesbildning
Sympatikus forts.
 Prefrontala kortex
 Exekutiva funktioner
 Skilja mellan konflikterande tankar
 Planering, organisering
 Framtida konsekvenser
 Social förmåga
 Förväntningar på situation
 Kontroll, stöd, hopp, copingstrategier
Fysiologiska reaktioner
Autonoma
Parasympatikus
Sympatikus
Hjärta
Anpassar sig
Ökar +
Blodkärl
Anpassar sig
+/-
Saliv
+
-
Svalj
+
-
Magsäck
+
-
Andning
Anpassar sig
+
Pupill
Anpassar sig t. ljus
+
Svettningar
Anpassar sig
+
Inlärning
BS

BR/S

R

K
Hiss
Sympatikus
Ångest
Undviker hissen
Lugn
Gänget
Sympatikus
Rädsla/oro
Flyr
Trygg
Dejt
Sympatikus
Nervös
Skrattar
Skojig stämning
Föreläser
Sympatikus
Nervös
Selfdisclosar
Neutraliserar
känsla
Slut

similar documents