PENpal- den talande pennan

Report
PENpal- den talande pennan
Ett verktyg för lustfylld språkträning!!
Vad är PENpal?
• Ett verktyg som gör det möjligt att synliggöra barnens alla språk
i förskolan.
• En kombinerad mp3 spelare, scanner och mikrofon.
• Den kan läsa upp ljudfiler från böcker och planscher, på de
språk man har programmerat den för.
• Barnen kan lyssna till förberedda böcker, enskilt eller i grupp.
Hur går det till, är den magisk?
•
Ljudfilerna aktiveras med hjälp av s.k. hotspots. Dessa hotspots kan finnas i
flerspråkiga böcker och på planscher, eller i ett material som du själv skapar.
•
Föräldrar modersmålspedagoger och andra vuxna kan läsa in ljudfiler till valfria
böcker på olika språk.
•
PENpal har även en mikrofon som gör det möjligt att spela in egna ljudfiler.
Därigenom kan du skapa egna ljudfiler till böcker och planscher, på de språk du
önskar.
•
Experimentera med pennan för att hitta egna sätt att arbeta som passar er
verksamhet.
•
Det finns flera tillverkare av talande pennor - den här tillhandahålls och stöds av
Mantra Lingua.
Komma igång!
• På www.ndio.se beställer du böcker och material.
Där laddar du även ner programmet Freelink och
registrerar dig som användare.
• I programmet hittar du ljudfilerna på olika språk till
böckerna.
• På skolverkets sida tema modersmål Fif finner du en
webbplats med instruktioner för pennans alla
användningsområden. (även videoinstruktioner)
http://modersmal.skolverket.se/index.php/tips/lastipsfor-pedagoger/1446-resurswebbplats-for-
Ansluta pennan i datorn
• PENPal kan anslutas till datorn via den medföljande USBkabeln. Det ger dig möjlighet att titta på innehållet i pennan, och
att byta ut ljudfiler via datorn.
• Du ska inte trycka på startknappen då du laddar pennan och
lägger in filerna.
• I förvaringslådan hittar du också talande instruktioner på
svenska.
Viktigt! Om du - vid anslutning av pennan - får en
fråga om du vill Söka igenom och åtgärda enheten,
så ska du välja Fortsätt utan att söka igenom.
Pennans funktioner
•
Överst - en strömbrytare, som även används för att höja och sänka
volymen vid uppspelning.
•
Man håller in strömbrytaren ett ögonblick tills indikatorn tänds. Om du vill
ändra volymen vid uppspelning kan du trycka på den här knappen
upprepade gånger.
•
Indikatorn lyser blått när pennan står i läget för Uppspelning.
•
På samma sätt håller du in knappen för att stänga av pennan.
•
Om pennan inte används inom 30 minuter, kommer pennan att stängas
av automatiskt, för att spara batteritid.
•
Den mittersta knappen används för att växla till ett annat läge – mode –
på engelska. Om du håller in M-knappen växlar indikatorn till rött ljus,
och pennan går över i läget för Inspelning.
•
I det här läget kan du spela in – och spela upp egna ljudfiler.
•
Den nedre knappen används för att starta inspelningen av en egen ljudfil, som
du kopplar till en Hot Spot på en egen etikett.
Längst upp – i övre ändan - sitter högtalaren, och det lilla hålet
strax ovanför indikatorn är mikrofonen
För att få bästa kvalité på din inspelning ska du alltså inte tala mot
högtalaren, utan mot mikrofonöppningen
– det är lätt att råka vända penna som en traditionell mikrofon!!
På vänster sida finns ett uttag för att ansluta hörlurar eller
externa högtalare.
Här finns även anslutnings-jack för USB-kabel, när du ska
ansluta PENpal till en dator.
Använda pennan med en flerspråkig bok
Börja med att starta pennan - genom att hålla in Till knappen tills
lampan lyser blå. Då hörs välkomstfrasen.
På insidan av pärmen i boken finns symboler med s.k.” Hot
Spots”.
Nudda det pilformade fältet (vid Start), för att ställa in pennan för
uppläsning av den aktuella boken. Nu kan du höra boktiteln läsas
upp. Obs! Om du hoppar över det här momentet, så kommer
penna inte att kunna läsa upp någon text.
Om du nuddar vid rektangeln - (vid Information, i vissa böcker till
höger om startpilen) - kan du höra information om hur man
använder boken
För att välja vilket av de förinspelade språken du vill spela upp
nuddar du någon av cirklarna.(Om boken är tryckt på engelska, så
finns den svenska översättningen där det står Engelska.)
Flera språk i pennan
Du kan ladda pennan med ljudfiler på flera språk för samma
bok. Du väljer språk genom att klicka på Startpilen flera
gånger. Exempel: först kommer kanske en på svenska och
arabiska.
Om man nuddar Startpilen igen kommer nästa språkfil upp allt beroende på vilka språk man har laddat i pennan. Man
kan alltså arbeta sig fram till önskat språk genom att gå fram
och tillbaka.
Tips:
Du kan även använda de Hot Spots som finns uppe i hörnen för att spela
in din egen röst. För att få pennan att spela upp bokens ljudfiler, går du
bara tillbaka till Startpilen, och går till valfri sida.
Spela in och spela upp
Spela in - lyssna - på egna ljudfiler
Så här gör du för att spela in och lyssna på ljudfiler, som du kopplar
till egna ljud-etiketter.
Starta pennan genom att hålla in strömbrytaren tills indikatorn lyser
med blått ljus.
Därefter håller du in M-knappen till indikatorn visar rött ljus. Nu står
pennan i Inspelningsläget, och du kan skapa – spara - och spela
upp dina egna inspelningar .
Minibookcreator
Arbeta med Mini-Book Creator- där du och barnen kan
skapa en minibok med hjälp av MiniBookCreator.
Obs! Används till speciellt papper.
Använd cd-skivan och följ instruktionerna där. Finns
även på resurswebbplatsen på skolverket.
Inspiration PENpal
• Linköping arbetar med PENpal
• Förskolan Metallen i Boliden/Skellefteå.
• Snödroppens förskola, avd. Björnen i Malmö
Ni hittar inspiration från dessa projekt på:
Skolverket, Tema modersmål , Fif.
Att tänka på!
• Bekanta dig själv med pennan innan du testar med
barnen. Ge pennan lite tid och uppmärksamhet, allt
funkar inte direkt.
• Experimentera sedan och ha kul tillsammans med
barnen.
• Gå alltid till start för att byta bok, språk plansch etc.
• Använd er av modersmålspedagoger, föräldrar och
flerspråkig personal till inspelningar.
Lycka till!!
Om ni behöver stöd eller saknar material hör av er till:
Maria Rundquist Visser
[email protected]
Specialpedagog/samordnare modersmål
Tel. 0766 36 53 68
Karin Sohlgren, www.ndio.se
Tel. 0727 16 93 36

similar documents