Evaluering av Ansvarlig vertskap

Report
Evaluering av Ansvarlig vertskapkurs i Trondheim
Ansvarlig Vertskap
• 14 Kurs
• Gjennomført i tidsrommet januar 2011 – mars 20143
• Det er 249 ansatte i skjenkenæringen som har svart
Ansvarlig Vertskap
• Kursleder; Rolf Øyen (politiet), på oppdrag fra Trondheim
kommune
• Marte S. Bjørnsen fra Trondheim kommune har også en
viktig rolle i gjennomføringen av Ansvarlig
Vertskapskursene.
Ansvarlig Vertskap
• En del av satsningen Ansvarlig alkoholhåndtering.
• Samarbeid mellom politi, kommune og bransje
• Mål: Hindre over skjenking, skjenking til mindreårige, og
rusrelatert vold på byen
Skjenkested, hvor de arbeidet
•
•
•
•
•
•
•
Hotell; 16
Bar/ pub; 88
Dansested/ nattklubb; 178
Matserveringssted; 41
Studentsted; 5
Festival; 8
Annet; 7 ( det er noen som jobbet ved flere typer
skjenkesteder)
«Rolle» / Arbeidssted
•
•
•
•
•
Resepsjon; 6
Servering restaurant; 51
Skjenkepersonale / Bar; 149
Ordenspersonale; 62
Annet; 45 ( eier, daglig leder, garderobe med mer)
• Det er flere som har svart at de har flere «roller»
Hvor lenge har du jobbet på et
skjenkested/ hotell
Hvor aktuelt mener du at kursets
temaer var for deg i ditt arbeid?
Hvor nyttig var kursdelen om
alkoholloven
Hvor nyttig var kursdelen om
skjenkekontroll for deg?
Hvor nyttig var kursdelen om
medisinske virkningen av alkohol
for deg ?
Hvor nyttig tror du kursdelen om
samfunnets forståelse av rusproblem
var for deg ?
Hvor nyttig var kursdelen om
samarbeid med politiet for deg ?
Hvor nyttig var kursdelen om
narkotika for deg ?
Hvor nyttig var kursdelen om
overskjenking for deg ?
Hvor nyttig var kursdelen om
konflikthåndtering for deg ?
Hvor fornøyd er du med størrelsen
på gruppa ?
Hvor fornøyd er du med kurset
totalt sett ?
Tror du at ditt skjenkested har behov for
kurs i Ansvarlig Vertskap ?
Hvor viktig er det med
kursmateriell? (brosjyre etc..)
Har du hørt noe nytt som du vil
prøve på ditt arbeidssted?
• Konflikthåndtering
• Kommunikasjon
• Illegale rusmidler
Savner du noen tema ?
•
•
•
•
•
Praktisk konflikthåndtering
Mer konflikthåndtering
Narkotika/gjenger Prostitusjon
Førstehjelp
Alkoholloven
Andre tilbakemeldinger
• Positivt med kommunikasjon mellom skjenkested,
kommune og politi
• Positivt med diskusjoner omkring alkoholloven

similar documents