Presentatie mevr. Hustinx

Report
Lettica Hustinx
Overtuigen met teksten
Inhoud
Tekst = product na proces van denkstappen
denkstappen:
-
wat is mijn doel?
-
wat heb ik aan te bieden?
-
wie is mijn lezer?
-
wat voor tegenargumenten zou de lezer kunnen hebben?
-
…
> acht aandachtspunten, maar eerst dit:
Verzoek om dit praatje te geven
•
Beste mevrouw Hustinx,
In het verleden heeft uw collega Jos Hornikx een keer een korte presentatie gehouden
over overtuigde teksten en overtuigend schrijven tijdens een algemene ledenvergadering
van het SamenwerkingsOverleg Facuteitsverenigingen (SOFv). De vergadering van onze
koepel wordt bezocht door de huidige besturen van studieverenigingen aan de Radboud
Universiteit. Aangezien deze besturen jaarlijks wisselen lijkt het ons zeer relevant dat ook
dit jaar informatie krijgt over overtuigend schrijven. Op deze manier kunnen zij hun leden
beter motiveren en bereiken.
Het is onze vraag of u dit jaar deze presentatie zou willen geven. Onze volgende alv vindt
plaats op dinsdag 26 februari, om 18:30 uur.
Ik hoor graag of u hier interesse in hebt!
Vriendelijke groet,
Namens het XXIIe bestuur der SOFv,
Manouk Thewissen
Secretaris (en neerlandica natuurlijk!)
Verzoek om dit praatje te geven
•
Beste mevrouw Hustinx,
In het verleden heeft uw collega Jos Hornikx een keer een korte presentatie gehouden
over overtuigde teksten en overtuigend schrijven tijdens een algemene ledenvergadering
van het SamenwerkingsOverleg Facuteitsverenigingen (SOFv). De vergadering van onze
koepel wordt bezocht door de huidige besturen van studieverenigingen aan de Radboud
Universiteit. Aangezien deze besturen jaarlijks wisselen lijkt het ons zeer relevant dat ook
dit jaar informatie krijgt over overtuigend schrijven. Op deze manier kunnen zij hun leden
beter motiveren en bereiken.
Het is onze vraag of u dit jaar deze presentatie zou willen geven. Onze volgende alv vindt
plaats op dinsdag 26 februari, om 18:30 uur.
Ik hoor graag of u hier interesse in hebt!
Vriendelijke groet,
Namens het XXIIe bestuur der SOFv,
Manouk Thewissen
Secretaris (en neerlandica natuurlijk!)
Verzoek om dit praatje te geven
•
Beste mevrouw Hustinx,
In het verleden heeft uw collega Jos Hornikx een keer een korte presentatie gehouden
over overtuigde teksten en overtuigend schrijven tijdens een algemene ledenvergadering
van het SamenwerkingsOverleg Facuteitsverenigingen (SOFv). De vergadering van onze
koepel wordt bezocht door de huidige besturen van studieverenigingen aan de Radboud
Universiteit. Aangezien deze besturen jaarlijks wisselen lijkt het ons zeer relevant dat ook
dit jaar informatie krijgt over overtuigend schrijven. Op deze manier kunnen zij hun leden
beter motiveren en bereiken.
Het is onze vraag of u dit jaar deze presentatie zou willen geven. Onze volgende alv vindt
plaats op dinsdag 26 februari, om 18:30 uur.
Ik hoor graag of u hier interesse in hebt!
Vriendelijke groet,
Namens het XXIIe bestuur der SOFv,
Manouk Thewissen
Secretaris (en neerlandica natuurlijk!)
Mijn antwoord:
Op 31 januari 2013 14:42 schreef Hustinx, L.G.M.M. (Lettica) <[email protected]>
het volgende:
Beste Manouk
Wat leuk om weer van een oud-studente te horen.
Met betrekking tot je verzoek: ik twijfel sterk om in te stemmen met je verzoek een
praatje voor jullie te houden. Heb je niemand anders in het vat? Het punt is dat
ik het dan giga-druk heb met een congres in het verschiet, en allerlei andere
dingen die rond die tijd erg slecht uitkomen.
Mijn antwoord vervolg
Verder roept je mailtje nogal wat vragen op:
wanneer is bijv. het praatje zelf? Je zegt wanneer jullie starten, maar niet
wanneer er een praatje gegeven moet worden (ik woon ver weg). Hoe lang
moet dat praatje zijn en waarover? Ik begrijp dat het met leden te maken moet
hebben, maar waarvan moeten die overtuigd worden dan?
Kortom, ik kan niet zoveel met de info die je nu geeft, want ik heb echt geen
idee wat je zou willen. Overtuigend schrijven is zo'n algemeen begrip, dus het
zou handig zijn als je wat meer kunt vertellen wie waarvan overtuigd zouden
moeten worden.
Ik hoop dat je me wat meer informatie kunt geven (doel, inhoud, lengte), want
dan kan ik goed inschatten in hoeverre het veel tijd gaat kosten om iets in
elkaar te zetten. Als je denkt: wat een gezeur, ik vraag iemand anders, vind ik
ook helemaal prima hoor.
Met vriendelijke groet, Lettica Hustinx
Antwoord Manouk, voorzitter SOFv:
•
Beste mevrouw Hustinx,
Waar het om gaat is dat de besturen in een praatje van 20 a 30 minuten enkele praktische
tips krijgen over hoe ze beter kunnen communiceren met hun leden. Dit houdt in: goede
promotieteksten schrijven voor hun activiteiten, leden motiveren om actief te worden bij de
vereniging en bijvoorbeeld in een commissie te gaan, leden mee op studiereis te krijgen.
Daarnaast zoekt elke vereniging wel een sponsor: hoe kunnen ze die het beste
benaderen.
Het zou dus fijn zijn als u een praatje zou kunnen houden over de basis van overtuigend
schrijven.
Dit komt nog steeds een beetje vaag over. Gelukkig heb ik de powerpoint van college Jos
Hornikx (die heeft het praatje twee jaar geleden gegeven) gevonden. Hij (Jos) heeft al
aangegeven dat zijn presentatie gerust opnieuw gebruikt mag worden.
Hopelijk heeft u nu een iets beter beeld van wat wij willen en heeft u tijd om 26 februari
het praatje te geven. Als u zou komen spreken, zou dat om 18:45 uur zijn.
Vriendelijke groet, namens het XXIIe bestuur der SOFv,
Manouk Thewissen
Secretaris
Wat is overtuigen?
‘Een succesvolle, intentionele poging om de mentale toestand
van iemand anders te veranderen door middel van
communicatie in een situatie waarin de ander een
bepaalde mate van vrijheid heeft’
niet meteen gedrag, maar houding (t.o.v. vereniging, doneren)
de lezer heeft de macht: stel je realistisch op
Waarop letten?
1. Zonder aandacht geen verwerking van de tekst
> opvallend (beelden, retorische vraag, iets nieuws)
2. Neem stelling: waarvan wil ik de lezer overtuigen?
> wijk af van huidige positie, maar blijf in de buurt
> lezers houden graag vast aan wat ze al vinden
Waarop letten?
Maatregelen, acties, voorstellen die bepaalde voordelen
hebben
3. Onderbouw je stellingen
> voorstel leidt echt tot gevolg (cijfers, anekdotes, experts)
> zorg voor wenselijke gevolgen in de ogen van de lezer
Geef altijd een argument
Sponsorbrief: het doen van een verzoek
4. Bied zelf iets aan
> niet alleen naamsbekendheid onder doelgroep
5. Houd bestaande sponsors tevreden
> leg uit wat je hebt bereikt
> meet kennis en houding vooraf en achteraf
Sponsorbrief: het doen van een verzoek
6a. Foot-in-the-door strategie
Een klein verzoek gevolgd door een groter verzoek
Zelfbeeld ontvanger van hulpvaardigheid
Mensen willen consistent zijn
> 1e verzoek moet in daden zijn omgezet
> geen commerciële doeleinden, goed
voor algemeen belang
Sponsorbrief: het doen van een verzoek
6b. Door in the face (is moeilijker)
Een groot verzoek gevolgd door een kleiner verzoek
Wederkerigheid: schuldgevoel oplossen
Ledenbrief
• Werven om lid te worden
• Leden aanzetten om leuke dingen te doen
• Een aantal technieken:
1 Concreet taalgebruik
2 Exemplars (waarin mogelijke tegenargumenten weerlegd
kunnen worden)
3 Self referencing
4. Descriptieve norm weergeven
Concreet taalgebruik
“Voor vervoer wordt gezorgd”
 Bij aankomst stappen we over in een bus die ons tot voor
het hotel afzet.
“daar zijn leuke gelegenheden om uit te gaan”
 direct naast het hotel is een bruin café en na 10 minuten
lopen kom je bij een ouderwetse discotheek, waar nog
heuse 70-er jaren muziek wordt gedraaid.
“Je slaapt met meerderen op een kamer”
 je deelt de kamer met twee anderen, geen stapelbedden!
Exemplars
•
Manon: “Tot dan toe ging ik altijd met mijn ouders op wintersport, en
hoewel ik dat ook heel leuk vond (en lekker goedkoop) was ik er echt
aan toe om eens met vriendinnen te gaan wintersporten. Nu kon ik
voor een laag bedrag met mijn studievrienden mee, en ik heb geen
moment spijt gehad!. We hebben enorm gelachen en we hebben
heerlijk geskied en ook wel wat gefeest natuurlijk”.
•
Bas: “Eerst wilde ik niet meegaan, want ik had nog nooit geskied en
wilde niet een figuur slaan. Maar wat was het komisch: ik ging in een
klasje, samen met een stuks of 8 andere studenten die ook niks
konden, en ik denk dat wij nog meer lol hebben gehad dan die
anderen. Ik kan het iedereen aanraden, ook als je totaal niet sportief
bent en niet kunt skiën zoals ik”.
Self referencing
• “Stel….”
• “Picture this…”
• Of:
• Het is februari, alle feestdagen voorbij, de lente nog lang
niet in aantocht, en je hebt het nu al helemaal gehad met
die colleges, terwijl het semester nog maar net begonnen
is. …
Descriptieve norm
• Vermeld hoeveel anderen het gedrag ook al vertonen.
Bijv.: Wist je dat 76% van de geschiedenisstudenten lid zijn
van onze vereniging?
• Onderzoek: handdoeken in hotels
• Dus wat zou kunnen:
Zij besparen per jaar al 75 euro op hun boeken. En jij?
Een brief verricht geen wonderen
8. Overschat de kracht van een brief niet, maar verwaarloos
hem niet
> professionele uitstraling (contactpersoon, website)
> spelling, zinsbouw (dit geldt ook voor de website)
Conclusie
1. Zonder aandacht geen verwerking van de tekst
2. Neem stelling: waarvan wil ik de lezer overtuigen?
3. Onderbouw je stellingen
4. Bied zelf iets aan
5. Houd bestaande sponsors tevreden
6. Foot-in-the-door strategie/ Door-in-the-face strategie
7. Gebruik technieken zoals concreet taalgebruik,
selfreferencing, exemplars, descriptieve / sociale norm
8. Overschat de kracht van een brief niet, maar verwaarloos
hem niet
Meer weten?
> Hoeken, H., Hornikx, J., &
Hustinx, L. (2012). Overtuigende
teksten: onderzoek en ontwerp.
Bussum: Coutinho.
En dan nu de brief voor volgend jaar:
Geachte prof. Hoeken,
Elke twee jaar …..
Nu zoeken we iemand die een praatje houdt over overtuigend presenteren, en
omdat u een van de auteurs bent van Overtuigende teksten, zouden we u
willen vragen of u misschien daar tijd voor zou willen vrijmaken. Dr. Hornikx en
dr. Hustinx, de andere twee auteurs gingen u al voor.
Het gaat om een praatje van 20-30 minuten …..etc
We begrijpen dat u het altijd heel druk heeft en we beschikken ook niet over
middelen om u in te huren, maar we kunnen er wel iets tegenover stellen: we
weten dat u eigenlijk altijd op zoek bent naar participanten voor uw
experimentele onderzoeken. In de zaal zitten zo’n 80 welwillende en
geinteresseerde mensen die zeker bereid zijn om een vragenlijst in te vullen
en ….
Bedankt!

similar documents