En fagkonferanse om "Helse, seksualitet og kjønn

Report
Den Internasjonale Migrasjonsdagen 18.12.14
Programmet for Fagkonferansen om Helse, Seksualitet og
Kjønn i et Migrasjonsperspektiv
Sted: Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, Lørenskog
Tid: 08:30 – 15:30. Kollektivtransport Oslo/Akershus.
08:30
Registering med kaffe og frukt
09:00
Velkommen og åpning
Ved administrerende direktør for Ahus, Øystein Mæland og
byråd for helse og sosiale tjenester, Øystein Eriksen Søreide
09:25
Musikalsk innslag fra Cape Verde ved Ary Morais m. fl.
09:35
Nasjonal strategi: Seksualitet, kjønn og sårbarhet i et
migrasjonshelseperspektiv. Tre nasjonale prosjekter.
Ved Ulla Ollendorff, Helsedirektoratet
10:15
Gravide kvinner i transittfasen.
Ved Glenn Dyresen, Refstad Transittmottak
10:45
Kaffepause
11:00
For ærens skyld – om æresrelatert vold mot LHB-personer.
Ved Lill Marie Tollerud, IMDi
11:30
Film
12:00
Lunsj
Fagkonferansen er søkt godkjent av Legeforeningen som valgfritt dagskurs med 6,5 timer for videre- og etterutdanning for spesialister
i allmennmedisin og søkt godkjent av Norsk Sykepleierforbund med 6,5 timer som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie.
12:50
Musikalsk innslag fra Cape Verde ved Ary Morais
m. fl.
13:00
Menn, kvinner og kjønnsbasert vold i Nord-Kivu,
Kongo.
Ved Ingunn Bjørkhaug, Fafo, og Morten Bøås, NUPI
13:30
Impact of migration on attitudes towards FGM
among Somali community members in
Norway.
Ved Abdi Gele, HiOA
14:00
Kaffepause
14:15
Kirurgi som brekkstang for endring - en studie
av jenter og kvinner som søker å operere vekk
kjønnslemlestelse.
Ved Ragnhild Elise Johansen, NKVTS
14:50
En person, mange identiteter.
Ved Susanne Damous Øvergaard, Skeiv
Verden, og brukererfaringer ved Destan.
15:25
Musikalsk innslag fra Cape Verde ved Ary Morais
m. fl.
15:30
Avslutning
Helsefremmende arbeid/migrasjonshelse
Bildene er hentet fra Fafo/Nupi, CARE og morguefile.com

similar documents