Seminarium om skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik

Report
Seminarium om skäligt brandskydd och
förvaltningsjuridik
•
Bakgrunden till LSO –
förarbeten och koppling till
byggreglerna
•
Metod för bedömning av skäligt
brandskydd
– Genomgång av metoden
– Tillämpningsexempel
•
Förvaltningsjuridik
– Förvaltningslagen
– Bevisbörda
– Tjänsteanteckning och
föreläggande – hur kan det
skrivas och vad måste ingå
– Att tänka på vid
myndighetsutövning
•
Tillämpningsexempel
Seminarietillfällen under 2015
Vecka (5), 9, 10, 17, 19, 22, 23, 38, 41, 42, 45, 46, 48.
Än så länge är det öppet för val av antingen tis-ons
eller ons-tors för alla veckor.

similar documents