Presentation om Din statliga tjänstepension (powerpoint, nytt

Report
Din statliga tjänstepension
Pensionen kommer från flera håll
Din allmänna pension kommer
från Pensionsmyndigheten
Den allmänna pensionen består av:
•
•
•
Inkomstpension
Premiepension
Garantipension (för vissa)
Om du är född 1938-1953 kan tilläggspension också
ingå i din allmänna pension.
Din statliga tjänstepension
kommer från SPV
Din totala pension
www.Minpension.se
Så här fungerar det statliga
tjänstepensionsavtalet PA 03
Statliga tjänstepensionsavtalet PA 03
•
Den statliga tjänstepensionen
består av tre delar
•
I avtalet finns även regler
om sjukpension och
efterlevandepension
Vad är avgiftsbestämd och
förmånsbestämd pension?
•
Avgiftsbestämd
– Beror bland annat på hur mycket pengar din
arbetsgivare betalar in till din pension och
avkastningen
– Inga garantier
•
Förmånsbestämd
– Beror på ålder, lön och antal år som anställd
– Garanterar en viss procent av lönen
i tjänstepension
Individuell ålderspension
•
2,5 procent på din utbetalda lön
– Från 23 års ålder
– Du väljer hur pengarna ska placeras
och vem som ska förvalta dem
•
•
Du kan ta ut den individuella delen från 61 års ålder
Betalas normalt ut hela livet
Ditt individuella val
•
Du väljer
– vem som ska förvalta dina pengar
– traditionell livförsäkring eller fondförsäkring
– med eller utan återbetalningsskydd
•
SPV förmedlar pengarna vidare
till den försäkringsgivare du valt
•
Mer information och valblankett finns
på www.spv.se
Kompletterande ålderspension
•
2 procent på din utbetalda lön
– Från 23 års ålder
– Placeras alltid i en traditionell
livförsäkring med garanterad ränta
•
•
•
•
Du kan välja återbetalningsskydd
Betalas automatiskt ut från 65 års ålder och i fem år
Presenteras som Kåpan Tjänste i pensionsbeskedet
Extra avsättningar via lokalt avtal (Kåpan Extra)
Förmånsbestämd ålderspension
•
Storleken beror på din lön, hur många
år du har varit anställd och ditt födelseår
•
Gäller för dig som:
– Har ett pensionsunderlag högre än 34 125 kronor i månaden
(7,5 inkomstbasbelopp 2012)
– Är född före 1973 – då även på pensionsunderlag upp till
7,5 inkomstbasbelopp
•
Hel förmånsbestämd ålderspension kräver en pensionsgrundande tjänstetid på minst 360 månader (30 år)
•
Betalas normalt ut hela livet
Vad är pensionsunderlag?
•
Pensionsunderlag är ett medeltal av de
pensionsgrundande lönerna för de senaste fem åren
– Används vid beräkning av förmånsbestämd ålderspension
•
Pensionsgrundande lön är:
– Den fasta lönen
– Pensionsgrundande lönetillägg
Hur påverkar tjänstetiden?
28 år
35 år
65 år
30 år
Icke-statlig anställning
Statlig anställning
2002/2003
Pensionsbesked för din
statliga tjänstepension
Du får ett pensionsbesked från SPV
Sjukpension och
efterlevandepension
Vad händer om du blir långtidssjuk?
Om du får sjuk- eller aktivitetsersättning från
Försäkringskassan kan du få sjukpension från SPV.
Vad kan dina efterlevande få?
•
•
Efterlevandepension
•
Pengar från den individuella ålderspensionen
om du hade återbetalningsskydd
•
Ersättning från statens tjänstegrupplivförsäkring
Pengar från den kompletterande ålderspensionen
om du hade återbetalningsskydd
Ersättningar
vid uppsägning
Pensionsersättning och
särskild pensionsersättning
•
Du kan få pensionsersättning om du har mindre än
fyra år kvar till pensionsåldern när du måste lämna
din anställning på grund av arbetsbrist
•
Du kan få särskild pensionsersättning om du har fyllt
61 år och lämnar din anställning tidigast vid 55 år på
grund av arbetsbrist
•
Ersättningen betalas ut fram till pensionsåldern
Delpension
Vad gäller för delpension?
•
•
•
•
•
Delpension från 61 till 65 års ålder
Arbetsgivaren beslutar och står för kostnaden
Minskning av arbetstid med högst 50 procent
Inkomstbortfallet ersätts med 60 procent
Inte pensionsgrundande för den allmänna pensionen
Kontakt och länkar
Pension
Ansökan
Ansök hos
Allmän pension
Inkomstpension
Ja
Pensionsmyndigheten
Premiepension
Ja
Pensionsmyndigheten
Garantipension
Ja
Pensionsmyndigheten
Tjänstepension
Vem administrerar din pension?
Individuell
ålderspension
Ja eller nej beroende på
vald försäkringsgivare
Vald försäkringsgivare
Kompletterande
ålderspension
Ja vid annan uttagsålder
är 65 år
SPV
Förmånsbestämd
ålderspension
Ja
SPV
Kontakt med SPV:s kundservice
020-51 50 40
[email protected]
www.spv.se
www.pensionsmyndigheten.se
www.kapan.se

similar documents