Oplæg ved Søren Romar, forstander i Frederiksberg Kommune

Report
Hvordan kan samarbejdet mellem
kommuner og boformer styrkes?
Erfaringer fra Frederiksberg kommune
Søren Romar
Forstander, Lindevangen og Lærkehøj
Dialogmøde om 2020-mål d. 24.03.2014
Lindevangen og Lærkehøj
- en selvejende institution på Frederiksberg
Dialogmøde om 2020-mål d. 24.03.2014
Statistik Frederiksberg 2013
• Kapacitet §110 pladser:
• Antal indskrivninger:
• Antal udskrivninger (antal borgere):
• Antal genindskrivninger (af udskrevne):
Dialogmøde om 2020-mål d. 24.03.2014
71
205
134 (127)
7 (5,2 %)
Udflytninger 2013
• Planlagte udflytninger:
79
– Egen bolig:
50
– Familie/værelse/anden boform: 29
• Ikke-planlagte udflytninger:
Dialogmøde om 2020-mål d. 24.03.2014
55
Samarbejdskommuner
• Beboerne kommer fra 19 forskellige
kommuner.
• Frederiksberg 60 %
• Andre kommuner 40 % (primært København)
Dialogmøde om 2020-mål d. 24.03.2014
Udvikling
• Frederiksberg – en Hjemløsestrategi kommune
• Antallet af hjemløse Frederiksbergborgere er
faldet 24% fra 233 personer i 2009 til 178
personer i 2013
• I samme periode - få handleplaner
Dialogmøde om 2020-mål d. 24.03.2014
Betydningsfulde faktorer
• Stabilt samarbejde med Frederiksberg
kommune
• Tidlig koordinering ved indskrivning
• Midlertidige §110 lejligheder
Dialogmøde om 2020-mål d. 24.03.2014
Betydningsfulde faktorer fortsat
• Fremskudte sagsbehandlere
- En indgang
• Case Manager (ICM metoden)
– meget brugbar
• ”Housing First”
– et ok, men udfordrende princip
Dialogmøde om 2020-mål d. 24.03.2014
Nye tiltag på Frederiksberg
•
•
•
•
•
•
•
Voksen udredningsmetoden (VUM)
Nyt journalsystem
Opholdsplaner (herbergerne)
Ungecenter – en indgang
Opsøgende sagsbehandler eksternt
Nyt aktivitetstilbud – Hjemløsning
3 skæve boliger
Dialogmøde om 2020-mål d. 24.03.2014
Barrierer
• For få og for dyre boliger
• For få udslusningstilbud
• 41 % ikke planlagte udskrivninger
– Heraf mange psykisk syge og misbrugere
• Kontanthjælpsreformen
• Gæld og etableringshjælp
Dialogmøde om 2020-mål d. 24.03.2014
Udfordringer ved udflytning
• Nogle borgere ønsker ikke bostøtte
• Udflyttede borgere kan være sårbare – risiko
for udsættelser
• Kort indflytningsfrist i lejligheder ofte 14 dage
– Behov for hurtig startpakke
– Behov for fleksibel bostøtte
Dialogmøde om 2020-mål d. 24.03.2014
Andre opmærksomhedspunkter
•
•
•
•
•
Mange afvisninger i Københavnerområdet
Samarbejde med Boligselskaber
Stadig mange unge
Forebyggende indsats - unge
Selvmøderprincippet skal fastholdes
Dialogmøde om 2020-mål d. 24.03.2014
2020 mål
•
•
•
•
•
Fokus på forebyggelse
Flere midlertidige lejligheder
Flere alternative boformer
Flere permanente boliger
Bedre statistisk materiale – Ankestyrelsen
Dialogmøde om 2020-mål d. 24.03.2014
Styrkelse af samarbejdet mellem
kommuner og boformer
•
•
•
•
Udredning og opholdsplaner koordineres
Fleksibel bostøtte afpasset borgerens behov
Fremskudt sagsbehandling
Fokus på forebyggelse
Dialogmøde om 2020-mål d. 24.03.2014

similar documents