Fællesmøde 14-08-2014 - OK

Report
Seniorbofællesskaber
Fællesmøde den 14. august 2014
Velkommen
Program
Kl. 19.00 Velkomst
v/velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen og By- og Kulturdirektør Niels Thygesen.
Kl. 19.10 Status på arbejdet i de aktuelle seniorbofællesskabsgrupper
v/ koordinatorerne i de 4 arbejdsgrupper
Kl. 19.30 Orientering om processen
• Status siden byrådsbeslutningen den 28. maj 2014 v/ kommunen
• Orientering om dialog med de almene boligselskaber v/Cowi Consult
• Orientering om den fremtidige proces v/kommunen
Kl. 20.10 Kort pause
Kl. 20.20 Drøftelser i seniorbofællesskabsgrupperne om det kommende
samarbejde med en bygherre/ et boligselskab
• 3 spørgsmål til grupperne
Kl. 20.50 Opsamling i plenum på drøftelserne i grupperne
Kl. 21.00 – ca. Tak for i aften!
Byrådets beslutning
Byrådet godkendte:
• at der på VAB’s grund ved Langhuset som udgangspunkt opføres
almene boliger
• for de øvrige arealer:
• En mindre del af Bybækgrunden
• Hjortefarmen
• Jonstrup
• mandat til forvaltningen til at gå i dialog med de almene
boligselskaber samt tilrettelægge den videre proces
Koordinatorerne i de 4 arbejdsgrupper
Orientering om status på de aktuelle gruppers arbejde
Sket fra Byrådets beslutning til i dag
• Brev til seniorbofællesskabsgrupperne med orientering om Byrådets
beslutning og den videre proces
• Møde med Seniorrådet om kommunens videre arbejde
Sket fra Byrådets beslutning til i dag
• Undersøgelse af muligheder for privat opførelse af lejeboliger
• Resultat:
• Private investorer ikke interesseret i at opføre lejeboliger – ikke
forretningsmæssigt interessant
• Ikke muligt at fastholde private lejeboliger til seniorbofællesskab
Sket fra Byrådets beslutning til i dag
• Møde og dialog med boligselskabers udviklingsafdelinger + OK
Fonden om de 4 grunde og organisationernes interesse i at bygge
• Kommunen engagerer Cowi Consult til uddybende dialog
• Organisationerne besvarer spørgsmål om bebyggelsen og processen
• Positiv besvarelse fra 4 organisationer
• Opsamling og sammenligning ved Cowi Consult vedrørende
Hjortefarmen, Jonstrup, Langhusgrunden
Bybækgrunden: Besvarelse af spørgsmål forudsætter afklaring af forholdene
vedrørende den samlede grund. Særlig proces – fremgår af gennemgangen
af den videre proces.
Cowi Consult
Orientering om resultatet af dialogen med de almene boligselskaber
vedrørende Hjortefarmen og Jonstrup
Langhusgrunden
• Antal boliger, stk.:
30-36 – Heraf Bofællesskab på ca. 20 boliger
• Samlet bebyggelse
3.120 m²
• Boligstørrelse – Gnm.
87 m² (2-3 rum)
• Fælleshus
ca. 100 m² - indrettes i samarbejde med
brugere
• Nettohusleje - årlig
690 kr. pr. m²
• Drift - årlig
300-400 kr. pr. m²
• 70 m² bolig
5.800 – 6.400
• 100 m² bolig
8.300 – 9.100
Den videre proces – med ny lokalplan
Langhusgrunden. Evt. Hjortefarmen
2014
Sept.
Politisk principbeslutning om almenboliger og grundsalg
2014
/ -15
Okt.–jan.
Boligselskaber og grupper forbindes og
udarbejder skitseprojekt /lokalplangrundlag
2015
Febr.-marts
Dialog med forvaltningen om projektet
2015
Maj
Politisk godkendelse af projekt/lokalplangrundlag
2015
/-16
Juni-jan.
Kommunen udarbejder lokalplan
2016
Febr.
Politisk vedtagelse af lokalplan
Politisk godkendelse af skema A
2016
Marts-nov.
Boligselskaber og grupper udarbejder detailprojekt.
Licitation. Fremsendelse af skema B
2017
Jan.-dec.
Godkendelse af skema B, byggetilladelse, opførelse af
byggeriet og indflytning
Den videre proces – uden ny lokalplan
Jonstrup. Evt. Hjortefarmen
2014
Sept.
Politisk principbeslutning om almenboliger og grundsalg
2014
/ -15
Okt.–jan.
Boligselskaber og grupper forbindes og
udarbejder skitseprojekt
2015
Febr.-marts
Dialog med forvaltningen om projektet
2015
Maj
Politisk principgodkendelse af projekt
2015
Maj-juni
Evt. dispensationsproces
2015
/ -16
Juli-marts
Boligselskaber og grupper udarbejder detailprojekt.
Licitation. Fremsendelse af skema B
2016
/-17
Maj-maj
Godkendelse af skema B, byggetilladelse, opførelse af
byggeriet og indflytning
Den videre proces – med ny lokalplan
Bybækgrunden
2014
Sept.
Politisk principbeslutning om almenboliger og grundsalg
2014
/ -15
Sept.–febr.
Teknisk og politisk afklaring af forholdene vedrørende den
samlede grund. Dialog med boligselskaber
2014
/ -15
Marts-juni
Boligselskab og gruppe forbindes og
udarbejder skitseprojekt /lokalplangrundlag
2015
Aug.-sept.
Dialog med forvaltningen om projektet
2015
Okt.
Politisk godkendelse af projekt/lokalplangrundlag
2015
/-16
Nov.-juni
Kommunen udarbejder lokalplan
2016
Aug.
Politisk vedtagelse af lokalplan
Politisk godkendelse af skema A
2016
/-17
Sept.-maj
Boligselskaber og grupper udarbejder detailprojekt.
Licitation. Fremsendelse af skema B
2017
/ -18
Juni-juni
Godkendelse af skema B, byggetilladelse, opførelse af
byggeriet og indflytning
Gruppediskussion
• Hvordan ønsker gruppen, at samarbejdet med boligselskabet skal
foregå?
• Hvad er det vigtigste for gruppen at blive inddraget i?
• Eventuelle andre ønsker til bygherre/ boligselskab
Opsamling på gruppernes diskussion
Tak for i aften

similar documents