Information om Masterprogram i socialt arbete, 120 hp

Report
Välkomna till
Masterutbildningen
120 hp.
motsvarar två års heltidsstudier
Utbildningar på Masternivå på Inst.
för socialt arbete, Stockholm
-Masterprogram i socialt arbete, 120 p.
-International Master of Social Work, 120 p.
-Grundläggande psykoterapiutbildning, 60 p.
-Masterprogram i organisation och ledarskap (fakultetsgemensam:
Samhällsvetenskapliga fakulteten), 120 p.
Bra att veta om maserprogrammet:
 Man kan studera både på heltid och på deltid
 60 hp. är obligatoriska kurser, 60 hp. är valfria kurser
 Man kan skapa en speciell inriktning genom strategiska val av
kurser
 Vissa kurser kräver yrkeserfarenhet efter socionomexamen
Heltid/deltid
 Alla masterkurser ges på halvfart 7,5 hp. eller 15 hp. Om du
vill läsa på helfart läser du två kurser parallellt
Obligatoriska och valfria kurser
 Vetenskapsteori och metodkurser
 Evidens och kunskap inom socialt arbete
 Uppsats
Valfria kurser
22,5 hp.
7,5 hp.
30 hp.
60 hp
60 hp.
Kan man välja inriktning?
 Barn och unga ( Fyra kurser = 30 hp)
 Juridisk inriktning (Tre kurser = 30 hp)
 Psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder
(Fyra kurser = 30 hp)
 Kombinera med kurser på avancerad nivå på andra
institutioner
Speciella inriktningar
Psykisk ohälsa och psykiska
funktionsnedsättningar:
Vi ger fyra kurser om 7,5 p. inom ämnet. Dessa är
 Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet
7,5 hp.
 Barn och unga med psykiska funktionshinder 7,5 hp,
 Psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv 7,5 hp. samt
 Återhämtning: Brukarperspektiv på hjälpande faktorer och
sociala relationer 7,5 hp.
Vi ger en kurs per termin inom området.
Speciella inriktningar
Barn och unga
Bland dessa kurser kan du välja barn och unga som
specialområde:
 Barn och unga: Socialt arbete, livsvillkor och sociala




problem 7,5 hp.
Skolsocialt arbete och elevhälsa 7, 5hp
Utredningar om barn och unga. Juridik i socialt arbete, 15
hp.
Barn och unga med psykiska funktionshinder 7,5 hp,
Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete 7.5 hp.
Speciella inriktningar
Socialt arbete och juridik
Här finns också kurser som ger totalt 30 hp.
 Utredningar om barn och unga. Juridik i socialt arbete, 15
hp.
 Social och juridisk rådgivning i socialt arbete: att utreda
och förebygga social utsatthet, 7, 5 hp.
 Välfärdsrätt, 7, 5 hp.
Logga in på Mitt universitet
Resurser:
 Mondo. Alla kurser har en egen sajt. Info, detaljschema
examinationsuppgifter, inlämning, seminarier, litteratur mm.
 Ladok. Mina studier, sammanställning av examinerade
kurser och hp, studieintyg, tentamensanmälan
Utbildningar på masternivå
 För mer information
 [email protected] Studierektor
 [email protected] Studievägledare
 [email protected] Studentexp. Master
 Alla program och kurser söks via Studera.nu

similar documents