Testa ditt mentometersystem!

Report
Introduktion
till din H-ITT
mentometer
Innehållsförteckning
•
•
•
•
•
•
Installera mjukvaran
Anslut en basstation
Anslut en web-kanal
Gör en mentometerfråga
Testa ditt system
Avancerat
Installera mjukvaran
Web-installation (rekommenderas)
1. Installera Mentometer add-in for PowerPoint® via länken:
http://www.mentometer.nu/webinstall.html
2. Starta PowerPoint® och gå till Mentometer-tabben och välj 'About
Mentometer'. Klicka på 'Enter registration code'.
3. Klipp ut och klistra in din registreringsnyckel som du erhöll när du köpte
systemet. Det måste vara en EXAKT kopia.
4. Stäng ner och starta om PowerPoint®.
Off-line installation/nätverksinstallation
1. Hämta installationsfilen ”Setup.msi” och licensfilen ”license.txt” från CDskivan du erhöll när du köpte systemet
2. Installera mjukvaran ”tyst” med kommandot:
”msiexec /qn /i Setup.msi / log install.log”
3. Kopiera filen ”license.txt” till programkatalogen
(Default: “C:\Program Files\Johansson Consulting\Mentometer Plug-in for PowerPoint®”)
Håll mjukvaran uppdaterad…
Du kan själv kontrollera om det finns mjukvaruuppdateringar och enkelt installera dessa med
’Check for software updates’. Det krävs dock att
du har administratörsrättigheter och mjukvaran
är installerad via webben.
Anslut en H-ITT basstation till datorn
Anslut basstationen till valfri
ledig USB-port på datorn.
Starta PowerPoint®, och gå till
Mentometer-fliken och klicka
på ’Power On/off’ och välj
’Connect Mentometer’
1. Anslut basstationen
till en ledig USB-port
2. Kontrollera att du
hittar en basstation
som är ”Connected”
Om din iCue mentometerdosa
 Man röstar genom att trycka en av
svarsknapparna A/1-J/0
 Ett grönt ljus innebär att rösten har
skickats till basstationen och att
basstationen kvitterat att rösten tagits
emot korrekt.
 Ett rött ljus innebär att rösten inte
kvitterats av basstationen.
 Om man får rött ljus upprepade gånger så
är antingen basstationen utanför dosans
räckvidd eller så är dosan inställd på ett
annat frekvensband än basstationen.
 På dosans baksida finns en etikett med
mentometerdosans unika ID-nummer.
 Dosan drivs med två AAA-batterier som
har en förväntad livslängd på 1-2 år.
Testa anslutningen…
Rösta med några dosor för att
kontrollera funktionen. Om du
är i en stor lokal, testa med att
rösta från den bakersta raden
för att kontrollera räckvidden.
Rösta med några
dosor och kontrollera
att svaren tas emot
Anslut datorn till en web-kanal
Anslut till din web-kanal om du
har tillgång till internet och om
du vill låta deltagarna rösta med
sina mobiltelefoner, surfplattor
eller bärbara datorer.
Klicka i ”Auto connect web
channel” så loggas du
automatiskt in i fortsättningen
1. Anslut datorn till
internet
2. Ange kanalnamn
och PIN-kod
3. Klicka på Connect
Anslut web-dosor till din kanal
 Surfa till www.viareply.com
Ange channel name=M-DEMO
Ange PIN=1234
Klicka på Login
 Eller, scanna QR-koden
 Eller, maila eller SMS:a direktlänken till deltagarna:
http://www.viareply.com/keypad.aspx?SessionID=M-DEMO&PIN=1234
Denna information måste ges till deltagarna för att de skall kunna
rösta med sina mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer. Byt
ut ’M-DEMO’ och ’1234’ mot ditt web-kanal namn och din PIN-kod.
Testa web-anslutningen…
Rösta och kontrollera
att svaren tas emot
Rösta med ett par
web-dosor för att
kontrollera funktionen
Testa web-anslutningen…
Kontrollera att
meddelandena
tas emot
Klicka på ’Messages’ i
PowerPoint® och
’Send message…’ på
web-dosa. Skicka
några meddelanden.
Sending my
first
message...
Sending
message
two!!
Markera meddelandena
och klicka på ’Copy
messages to slides’
Third message
comes here...
Message 4 is
here!
Gör din första
mentometerfråga!
Välj ’Create new question’
Ange fråga och svarsalternativ…
Ange din fråga
och de olika
svarsalternativ
deltagarna kan
välja mellan.
Du kan ändra färg
genom att klicka
på färgfältet till
höger om varje
svarsalternativ.
Ange fråga och svarsalternativ…
Klicka på fliken
’Chart option’
och välj hur du
vill att resultatet
skall presenteras.
När du är klar,
tryck ’OK’.
Hur kom du hit i morse?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bil
Buss
Tåg
Flyg
Cykel
Annat
Nu har din fråga skapats!
För att en omröstning skall ske så måste
du köra din presentation i bildspelsläge
och mentometersystemet måste vara
påslaget med ”Power”-knappen.
Omvandla en befintlig bild
till en mentometerfråga!
Hur kom du hit i morse?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bil
Buss
Tåg
Flyg
Cykel
Annat
Utgå från en bild med en fråga och
svarsalternativ som en numrerad
punktlista (1,2,3… eller A,B,C…)
Välj Question > Edit question och
justera inställningarna så att
resultatet visas som du vill ha det.
Klicka OK. Nu skapas frågan och
resultatdiagrammet läggs till som
en ny bild efter frågan.
Hur kom du hit i morse?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bil
Buss
Tåg
Flyg
Cykel
Annat
Nu har din fråga skapats!
För att en omröstning skall ske så måste
du köra din presentation i bildspelsläge
och mentometersystemet måste vara
påslaget med ”Power”-knappen.
Hur kom du hit i morse?
Testa ditt mentometersystem
Kör följande bilder som ett bildspel
och rösta på de olika frågorna…
Sätt på systemet genom att trycka på Power-knappen
Är det första gången du testar
ett mentometersystem?
1. Ja
2. Nej
Tips! Du kan simulera
röstningar genom att
trycka <Ctrl>-<Alt>-V
Ange din ålder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
< 25 år
25-35 år
35-45 år
45-55 år
55-65 år
> 65 år
Tips! Denna fråga används för
att skapa en grupp ’Ålder’. Välj
Question > Edit question för att
se hur det gjorts
Tycker du "mentometrande" verkar kul?
1. Ja
2. Nej
3. Vet ej
Tips! Högerklicka på
bilden och välj ”Plot by”
för att se vad olika
ålderskategorier tycker
Vilket märke föredrar du?
1
Lite mer avancerat…
med tilde-koder kan du
få dina resultat att bli
mer spännande…
2
0%
0%
Hur många gånger har Sverige
vunnit Eurovision Song Contest
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
2
3
4
5
6
Tips! Högerklicka på
bilden och välj ”Unhide
correct answer” eller
tryck <Ctrl>-<Alt>-U för
att avslöja svaret
Topp-tio lista
Keypad ID
Namn
Poäng
Total tid
-
-
0
0
-
-
0
0
-
-
0
0
-
-
0
0
-
-
0
0
-
-
0
0
-
-
0
0
-
-
0
0
-
-
0
0
0
0
-
Du skapar en topp-lista med
Insert > Participants leaderboard…
Vad anser du om sannolikheten för X?
1.
2.
3.
4.
5.
Mycket liten
Liten
Medel
Stor
Mycket stor
Vad anser du om konsekvenserna av X?
1.
2.
3.
4.
5.
Obefintliga
Små
Medel
Allvarliga
Katastrofala
Sannolikhet vs. konsekvens
Med XY-plottar kan du se flera parametrar samtidigt.
Du skapar avancerade diagram med Insert > Graph.
Frågorna är skapade precis som vanligt och sedan har
resultatdiagrammen bara tagits bort

similar documents