Instruktioner hur man gör om en A4 presentation till *Bildspel på

Report
Roslagsvatten
Information om VA-installation och VA-avgift för
attefallshus
2014-09-19
Mikael Algvere, Affärsområdeschef VA
Kort historik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1989 Österåker k:n bildar Roslagsvatten AB
1994 Vaxholmsvatten AB
2001 VA-kundtjänst åt Täby
2002 VA-kundtjänst åt Danderyd
2003 Knivstavatten AB
2004 Vallentunavatten AB
2008 VA-kundtjänst åt Upplands Väsby
2010 Avfall Österåker
2011 Avfall Vaxholm
2014 Ekerö
Sju kloka kommuner
VA-huvudman
Knivsta
Uppdrag
Vallentuna
Täby
Danderyd
Ekerö
Österåker
Vaxholm
Om attefallshus
Fastiget med en- eller tvåbostadshus kan få uppföra
attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter på fastighet.
Anmälan till byggnadsnämnden för startbesked.
VA-avgift för attefallshuset
Anläggningsavgift för attefallshuset samma rutin som för
övriga komplementbyggnader.
”5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts
riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift för varje tillkommande
lägenhet.”
Avgifterna skiljer sig mellan kommunerna och beror av
vilka vattentjänster man har tillgång till.
Vatten och spillvatten
Vatten, spillvatten och dagvatten
Ekerö
24 599
30 749
Knivsta
28 800
36 000
Vallentuna
28 800
36 000
Vaxholm
28 800
36 000
Österåker
28 800
36 000
Anläggningsavgift i kr inkl. moms för anslutning av attefallshus enligt VA-taxa 2014.
Extra mätare
Koppling med extra mätare kan undantagsvis användas.
Vatten och spillvatten
Vatten, spillvatten och dagvatten
983
1 227
Knivsta
3 900
3 900
Vallentuna
2 200
2 000
Vaxholm
2 200
2 000
Österåker
2 200
2 000
Ekerö
Avgift i kr/år inkl. moms enligt VA-taxa 2014 för extra mätare enligt alternativ 2.
Anslutning spillvatten och dagvatten
Spillvattnet på fastighetens huvudstam.
Dagvattnet ska avledas till dagvattennätet eller till en
stenkista.
Dagvattnet får inte ledas tillsammans med de övriga
avloppsvattnet till spillvattennätet.
Kontroll efter installation
Efter slutbesked från byggnadsnämnden inspekterar
Roslagsvatten installationen.
Mikael Algvere, Affärsområdeschef VA
[email protected]
08-540 835 81

similar documents