tilveggs

Report
#tilveggs
Hvordan forberede seg på å fortelle det verste?
Girl Geek Dinner August 2014
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Sannheten er stygg: Kunsten er det vi vender
oss til, så vi ikke dør av sannheten.
- Friedrich Nietzsche
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Sannheten knekker oss ikke i en krise.
Tvert i mot.
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Krise?
«En situasjon som kan komme til å true liv, helse, miljø,
eiendeler og/eller omdømme, og som krever raskere
beslutninger og annerledes handlinger enn det man er
organisert for i det daglige arbeidet.»
Gangdal og Angeltveit, KRISE
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Krisekommunikasjon?
Kommunikasjon som hindrer at man må håndtere en
kommunikasjonskrise på toppen av krisen.
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Medieutvikling: Godt håndtert krise
Intensitet i
medieomtale
6
Tid
Medieutvikling: Dårlig håndtert krise
Intensitet i
medieomtale
7
Tid
Mål
Bidra til å:
• begrense skader på liv, helse, miljø og materielle verdier
• forsvare og styrke omdømmet
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Kommunikasjonsmål
• berørte får nødvendig informasjon til rett tid
• berørte har tillit til deg
• du blir den viktigste historiefortelleren om krisen
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Utfordringer
1. Media er ikke er lojal mot deg.
2. Media søker umiddelbart informasjon, og forteller historier
døgnet rundt, dag etter dag, til krisen etter medias mening er
over.
3. Media etterspør alltid mer og til dels annen informasjon enn
du kan levere.
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Utfordringer
4. Får ikke media svar fra deg, spør de andre.
5. Hvis du håndterer media dårlig, særlig i første fase av
krisen, får du en kommunikasjonskrise å håndtere i tillegg til
den egentlige krisen.
6. Du må akseptere at mange historiefortellere samtidig
forteller ulike historier om hendelsen i et økende antall
kanaler -> www
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Utfordringer
7. Kravet om mer informasjon fra pårørende og andre berørte
blir forsterket gjennom media og legger et kontinuerlig press
på deg om å fortelle mer, om å bekrefte informasjon fra andre
kilder, om å vurdere årsaker og ansvar.
8. Du og dine ledere og medarbeidere er travelt opptatt med å
håndtere krisen og mener at de har viktigere ting å foreta deg
enn å svare utålmodige journalister sent og tidlig.
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Utfordringer
9.Mens «alle» ber om mer informasjon, må du kvalitetssikre
og vurdere konsekvensene av å publisere fakta. I en
terroraksjon kan ukritisk åpenhet true liv og helse.
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Mediesamfunn i endring
Fra:
- Profesjonelle journalister
- «Fast» og forutsigbart tempo
- Relativt oversiktlig aktørkorps
- Relativ kontroll over informasjon
Til:
- 7 000 000 000 journalister og redaktører
- Parallelle nyhetsstrømmer
- Uoversiktlig aktørkorps
- Mindre kontroll over informasjon
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Redaksjonelle trender:
1. Produktene
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
21
Tabloidisering
Fokus på personer
Fokus på følelser
Klikketiklikk!!!!
Interaksjon med øyenvitne
Ufiltrert og direkte kommentering
Kommentarfelt
7: Ufiltrert og uredigert
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Medias mulige positive bidrag i en krise
1. Varsle og advare berørte
2. Informere pårørende om hvor de kan
henvende seg
3. Holde allmennheten løpende orientert
4. Holde felles fokus, styrke mot og innsatsvilje
5. Gi øyenvitnene en stemme – kan gi innspill til
undersøkelse av årsaksforhold
6. Kritisk analyse
23
Medias mulige negative bidrag
1.
2.
3.
4.
5.
24
I veien for dem som skal håndtere krisen
Presser berørte og pårørende
Spekulerer i årsaker
Gir feil informasjon
Spre informasjon som kan forhindre
redningsarbeid
God krisekommunikasjon
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vær først ute, og kommuniser ofte
Vær synlig og tydelig
Samarbeid med media. Journalister er en egen målgruppe.
Vær åpen og tilgjengelig, men sett grenser – og begrunn dem
Pek ut talsperson(er)
Bruk sannheten: Snakk om fakta, ikke rykter og spekulasjoner.
Hold på budskapet ditt.
Kommuniser empati
Overvåk og rapporter mediedekningen kontinuerlig - særlig til
pårørende
10. Legg en plan
25
Fortellingen
1.
2.
3.
26
Fortell hva du skal gjøre
Gjør det
Fortell hva du har gjort
Hva skal man si?
Når du ikke har oversikt over omfang, årsaker eller konsekvenser – eller
frihet til å si alt.
Kommuniser tidlig og ofte om
Følelser
«Dette er vondt.»
Politikk
«Sånn skal det ikke være hos oss. Vi har klare regler…»
«Nå følger vi reglene våre for slike situasjoner…»
Handling
«Nå gjør vi det og det og det og det og det og …..»
Samarbeid
«Nå samarbeider vi med……toppledelse, kontrollorganer,
fagforeninger etc?»
Informasjon
«Nå gjør vi alt vi kan for å finne ut…»
«Vi må være helt sikre før vi går ut med ….»
«Hvis vi gir for mye informasjon, kan det vanskeliggjøre
arbeidet…»
«Taushetsplikt»
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Death of «Fight or Flight»:
•
•
•
•
Fra ”Ingen kommentar” til åpenhet
Fra bagatellisering til ydmykhet
Fra improvisasjon til strategiske planer
Fra enerådende til samspillsaktør
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Møtet med media
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Målgruppe
Ønsket effekt
Budskap
Argumenter/
Dokumentasjon
Eksempler
Reaktivt: Svar på
de vanskeligste
spørsmålene
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Medias vanligste spørsmål i
krisesituasjoner:
1. Hva skjedde?
2. Når og hvor? Hvem var involvert
3. Hvorfor, hva var årsaken?
4. Hvor mye skade har skjedd?
5. Hva skal du gjøre med det?
6. Hvem har skylden?
7. Aksepterer du/bedriften ansvaret?
8. Har dette skjedd før?
9. Hva vil du si til ofrene og deres pårørende?
10. Hvordan påvirker dette bedriftens arbeid?
11. Var det noen vitner? Kan vi snakke med dem?
32
Ta vel i mot dem!
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
1. Slipp dem inn hoveddøra, og vis at du vil hjelpe til. (Ellers
sniker de seg inn bakdøra!)
2. Tilby deg å hjelpe journalisten med å finne svaret eller
henvis til andre kilder.
3. Prioriter. Ikke svar ja eller nei til et intervju med en gang
4. Spør om tidsfrist. Den er til forhandling!
5. Hvis du ikke kan stille opp, eller dele informasjon, forklar
hvorfor.
6. Vær varsom med å si noe du ikke vil bli sitert på.
7. Be om sitatsjekk og gjennomlesing.
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
Målgruppe
Hvem skal du
snakke til?
Ønsket effekt
Hva vil du
oppnå hos
disse?
Budskap
Sannhet!
Argumenter/
Dokumentasjon
Fakta!
Eksempler
Reaktivt: Svar på
de vanskeligste
spørsmålene
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
#tilveggs #girlgeekdinner anklaget for
underslag, melder TrondheimTech.no. Medlem:
– Kassa skrpet!
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

similar documents