Prata inte med utan om en aktiv missbrukare

Report
Av: Mikael Frostenson
[email protected]
Hej
Jag heter Mikael och är Diabetiker
 Jag är med i AD (Anonyma Diabetiker)

Nej
 Jag heter Mikael och är Alkoholist
 Jag är med i AA
2
Tankeställare
Var 6:e person dricker för mycket
 Var 10:de person missbrukar alkohol
 17% missbrukar tabletter, Narkotika o
alkohol
 AA bildades 10 juni 1935 i Akron i Ohio i
USA – 12 stegs modellen
 Diabetiker får diabetikersjuksköterska
 Vi nekar inte en diabetiker vård om den
ätit socker

3
Vad är svaret på?
Vad innebär stigmatiseringen?
 Vad lider missbrukaren av?
 Vad är behandlingen?
 Hur bemöter vi missbrukare?
 Varför ska arbetsgivaren vara delaktig?

4
Påverkan

Hur påverkar drogerna människan!

Vad är det som gör att vissa människor
blir missbrukare?

Vad händer i missbrukarens biokemiska
system innan bruk av drog?
5
Påverkan – varför missbrukare
Uppväxt/Familj
Neg
Stress?
Arbetet
Miljön
6
Påverkan – Vad händer i kroppen
7
Påverkan – Vad händer
Omgivning
Relation
Arbetet
Miljön
Beteende
Strategi
Känsla
MÅR DÅLIGT
MÅR BRA
Kemiskt tillstånd
8
Påverkan – Vad händer
Omgivning
Relation
Arbetet
Miljön
Beteende
Strategi
Känsla
MÅR DÅLIGT
MÅR BRA
Kemiskt tillstånd
9
Påverkan – Vad händer
Omgivning
Relation
Arbetet
Miljön
Beteende
Strategi
Känsla
MÅR DÅLIGT
MÅR BRA
Kemiskt tillstånd
10
Påverkan – Vad händer
Omgivning
AA
Komplexsjukdom,
Behandlingshem/terapi
Patientsäkerhet,
Antabus
Läkemedel,
Tester
Individuellt
bemötande,
Individanpassad
behandling,
behandlingsansvarig
MÅR BRA
MÅR DÅLIGT
Icke Missbrukare
Beteende
Strategi
Känsla
Kemiskt tillstånd
Individuellt
Upplevd
Hormon
balans
Missbrukare
11
Bemötande
Sjukvården
Arbetsgivaren
Försäkringskassan
Socialtjänsten
Arbetsförmedlingen
Etc..
Vart vänder
man sig
Provtagning
Rättighet
och säkerhet
Behandlingsplan
12
Arbetsgivaren
Processen
1. Period innan upptäckt
2. Perioden då man
konfronterar den anställde
3. Perioden då man bevakar
den anställde
4. Påbörjar behandling (olika
grader)
5. Uppsägning
6. Nyrekrytering
7. Upplärning
Frustration och lidande
Kostnader i Kr
1.
0 – 100.000
2.
50.000 – 100.000
3.
50.000 – 100.000
4.
20.000 – 200.000
5.
200.000 – 600.000
6.
100.000 – 250.000
7.
100.000 – 500.000
~500.000 - ~1.750.000 Kr
13
Slutsats
Missbruk måste fullt ut
behandlas som en sjukdom
Patienten i
fokus
Arbetsgivaren
Behandlingsmetodiken
måste utvecklas vidare från
12-stegsmetoden till
individuell behandlingsplan
14
En aktiv missbrukare måste
omedelbart berättigas vård &
behandling
15

similar documents