Historien om historien om Teskjekjerringa

Report
“Historien om historien om Teskjekjerringa”
Bibliotekdagene 2014
Anne Skaret,
Høgskolen i Hedmark
“’Du får hente beinet sjøl,’ sa kjerringa, ‘je har itte tier
tel å oppvarte krøtter og kveg.’” (Kooperatøren, nr. 9,
1955, s. 22)
“’Du får hente beinet sjøl,’ sa kjerringa, ‘jeg har ikke
stunder til å varte opp krøtter og kryp.’” (Prøysen 1957,
s. 9)
“− Du får hente beinet sjøl, sa kjerringa, − jeg har ikke
stunder til å varte opp krøtter og kryp.” (Magasinet for
alle, nr. 18, 1961, s. 38)
“’Je har levd i mange dager og år,’ sa kjerringa, ‘men aldri har je sett
det så tørt som nå. Kommer det ikke snart ei regnskur, så blir det vel
både uår og pestilens.’ Dette satt kjerringa og sa oppatt og oppatt, tel
slutt ble regnskya så sint at den bestemte seg tel å drukne hele
kjerringa.” (Kooperatøren, nr. 9, 1955, s. 22)
‘“Jeg har levd i mange dager og år,’ sa kjerringa, ‘men aldri har jeg
sett det så tørt som nå. Kommer det ikke snart ei regnskur så blir det
vel både uår og pestilens.’ Dette satt kjerringa og sa oppatt og oppatt.
Til slutt ble regnskura så sint at den bestemte seg til å drukne hele
kjerringa.” (Prøysen 1957, s. 9-10)
“− Jeg har levd i mange dager og år, sa kjerringa, − men aldri har jeg
sett det så tørt som nå. Kommer det ikke snart ei regnskur så blir det
vel både uår og pestilens. Dette satt kjerringa og sa oppatt og oppatt,
til slutt ble regnskura så sint at den bestemte seg til å drukne hele
kjerringa.” (Magasinet for alle, nr. 18, 1961, s. 38)
“Kjærringa sto akkurat og skulle pynte den siste kaka med jordbær, og hu
hadde akkurat de siste jordbæra på skjea da hu merket at hu ble mindre
og mindre. Hu fikk ikke engang tid tel å legge fra seg jordbæra på en
asjett før hu var så lita som ei teskje. Og jordbæra trilla under
kjøkkenbenken. Og så banka det på døra.” (Kooperatøren, nr. 7, 1959, s.
6)
“Teskjekjerringa sto og skulle legge jordbær over kremen … og akkurat
da … ble kjerringa så lita som ei teskje. Hu fikk ikke engang lagt i fra seg
skjea før hu ble mindre og mindre. Og så trilla jordbæra under
kjøkkenbenken. Og akkurat da banka det på døra.” (Magasinet for alle,
nr. 27, 1961, s. 38)
“Nå skulle hu bare legge jordbær i en krans omkring bløtkaka, å, det ble
så fint − ‘og så et stort jordbær i midten,’ sa kjerringa til seg sjøl. ‘Det
blir fin bløtkake på bursda’n min, det, tenker jeg.’ Og så plukka hu ut det
største jordbæret hu fant og tok bæret forsiktig i klypa og skulle måle ut
akkurat midten på bløtkaka, MEN AKKURAT DA BLE KJERRINGA
SÅ LITA SOM EI TESKJE!! ‘Trill trall og trullomrundt,’ sa det, og der
trilla både bæret og kjerringa under kjøkkenbenken.” (Prøysen 1965: 44)
“’Katte, katte, sleik reint i kopper og kar, ellers sladrer je til
bikkja.’ Og katta sleikte reint i kopper og kar.”
(Kooperatøren, nr. 9, 1955, s. 22)
“’Katte, katte, vask opp kopper og kar, ellers sladrer jeg til
bikkja.’ Og katta vaska opp kopper og kar.” (Prøysen 1957,
s. 9)
“− Katte, katte, vask opp kopper og kar, ellers sladrer jeg til
bikkja. Og katta vasket opp kopper og kar.” (Magasinet for
alle, nr. 18, 1961, s. 38)

similar documents