Document

Report
1
Vil du have en fuldmagt fra en
borger?
Hvis du er medarbejder eller sagsbehandler, kan det i nogle tilfælde være en god idé at
indhente en digital fuldmagt fra en borger.
Det kan eksempelvis være, at du er bandagist og har fået en borger ind, hvor det vil være
nemmest, hvis du anmoder om hjælpemidlet på borgerens vegne. Så du som
fagperson får mulighed for at yde professionel hjælp til en ansøgning eller en klage og
derfor vil anmode om en professionel fuldmagt.
Når du har anmodet om en digital fuldmagt vil den, du har anmodet om fuldmagten, logge
på borger.dk, eller en anden digital løsning fra det offentlige, med sit eget NemID og
godkende eller afvise fuldmagten.
Borgeren bestemmer, om du kan få en fuldmagt, og hvilke begrænsninger, der evt. skal
være. Borgeren kan altid tilbagekalde fuldmagten. Når du anmoder om en digital fuldmagt
vil borgeren, hvis anmodningen godkendes, altid kunne se, hvordan du handler på dennes
vegne.
Følg trinnene nedenfor for at se detaljer om at anmode om en fuldmagt.
1
1
1
Klik på fanebladet ꞋHjemꞋ.
2
Klik på knappen ꞋANMOD OM FULDMAGTꞋ.
2
1
3
Nu skal du angive hvilken borger, du vil anmode om en fuldmagt, ved at
indtaste personens CPR-nummer. Du kan også vælge at udpege borgeren
via PID-nummer ved at klikke på ꞋUdpeg via PIDꞋ.
Når du har udpeget borgeren, skal du klikke på ꞋNæsteꞋ.
3
3
3
Vær omhyggelig
med at indtaste
CPR-nummeret,
da du ikke får
mulighed for at
kontrollere
personens navn
1
4
Nu skal du vælge, hvad du ønsker fuldmagt til.
Du kan vælge en enten at bede om en fuldmagt, der indeholder flere
afgrænsede fuldmagter inden for samme område, eller selv nærmere
afgrænse fuldmagten. En afgrænset fuldmagt giver typisk
kun adgang til en bestemt handling i en digital løsning
F.eks. kan du ønske
en almindelig
fuldmagt, der giver
lov til at anmelde
flytning i hele landet,
eller ønske en
afgrænset fuldmagt,
der kun giver lov til at
anmelde flytning i
f.eks. Aarhus
Kommune.
4b
4a
Recepter til medicin
Mine pensioner
Ordn alt inden for recepter,
fx fornyelse og levering
Ordn alt inden for dine
offentlige pensioner
Se, ansøg og ændr dine
handikaphjælpemidler
Meld flytning, vælg læge
og søg om sundhedskort
Læs om Recepter til medicin
Læs om Mine Pensioner
Læs om Handikaphjælpemidler
Læs om Flytteløsninger
Handikaphjælpemidler
Flytteløsninger
1
4a
Hvis du vil bede om en fuldmagt, der indeholder flere afgrænsede fuldmagter,
skal du sætte hak ved de bokse, som du ønsker fuldmagt til.
Du kan læse om, hvad fuldmagten indeholder, ved at klikke på ꞋLæs om…Ꞌ
Når du har valgt, hvilken fuldmagt, du ønsker, skal du klikke på ꞋNæsteꞋ.
4a
Recepter til medicin
4a
Ordn alt inden for recepter,
fx fornyelse og levering
Mine pensioner
Handikaphjælpemidler
Flytteløsninger
Ordn alt inden for dine
offentlige pensioner
Se, ansøg og ændr dine
handikaphjælpemidler
Meld flytning, vælg læge
og søg om sundhedskort
Læs om Mine Pensioner
Læs om Handikaphjælpemidler
Læs om Flytteløsninger
4a
Læs om Recepter til medicin
1
4b
Hvis du ønsker en afgrænset fuldmagt, skal du markere på listen, hvad
fuldmagten skal indeholde.
Husk at
fuldmagten ved
afgrænsede
fuldmagter
typisk kun vil
bruges til en
enkelt
kommune
Du kan læse om den enkelte fuldmagt ved at klikke på navnet.
Når du har valgt, hvad fuldmagten skal indeholde, skal du klikke på ꞋNæsteꞋ.
4b
4b
Anmelde flytning
Digital Flytning
Københavns Kommune
Frekvenstilladelser
Frekvens
Københavns Kommune
VEU kurser
VEU
Københavns Kommune
Refusion
NemRefusion
SKAT
Miljøgodkendelse
NemMiljø
Københavns Kommune
1
5
Nu skal du vælge, hvor længe du ønsker fuldmagten skal gælde.
Du kan vælge en udløbsdato, som systemet har forslået dig, ved at markere
boksen ꞋVælg denne foreslåede udløbsdatoꞋ.
Du kan også vælge selv at indtaste en udløbsdato ved at markere
boksen ꞋJeg vil selv angive en datoꞋ og finde datoen ved at klikke på
kalenderikonet.
Når du har valgt datoen, skal du klikke på ꞋNæsteꞋ.
5
5
1
6
Du har nu mulighed for at indtaste en meddelelse, der vil blive sendt til
borgerens e-mail sammen med din anmodning om en fuldmagt.
Hvis du ønsker at få besked, når borgeren har svaret på din anmodning, skal
du indtaste din e-mail.
Klik på ꞋNæsteꞋ, når du har udfyldt felterne.
I forbindelse med ansøgning om specialindlæg til dine sko vil jeg gerne have en fuldmagt, så jeg kan ansøge på dine vegne.
6
6
1
7
Du skal nu kontrollere, at oplysningerne, du har indtastet, er korrekte.
Hvis du vil ændre noget, kan du klikke på Ꞌrette fuldmagten herꞋ eller
bruge ꞋForrigeꞋ-knappen.
Når du har kontrolleret, at oplysningerne er rigtige, skal du klikke på
ꞋForsæt til underskriftꞋ.
7
7
1
Et nyt vindue åbner, hvor du ser fuldmagten. Du skal nu signere fuldmagten
med din nøglefil.
Klik på fanen ꞋSigner med nøglefilꞋ og klik på ꞋGennemse Ꞌ for at finde din
nøglefil.
Klik på ꞋUnderskrivꞋ og indtast din adgangskode i det vindue, der åbner.
7
7
1
Du har nu anmodet om en fuldmagt og kan se din kvittering. Den person, du har anmodet
om en fuldmagt, vil få besked om, at der er nu ligger en fuldmagt klar til godkendelse.
Du vil ligeledes få besked, når borgeren har svaret på din forespørgsel, hvis du har
indtastet din e-mail sammen med din meddelelse til borgeren.

similar documents