Hvilke fortællinger har vi om os selv som terapeuter? Ekspert/ ikke

Report
1
Ved Eva Søndergaard, psykolog, specialist og
supervisor i børnepsykologi og psykoterapi.
Supervisor i pædagogisk psykologi. Privat praksis i
Randers med konsultation, kurser og supervision.
Tlf. 40631058 / [email protected] /
[email protected] / tlf. 40631058
HVILKE FORTÆLLINGER HAR VI OM
OS SELV SOM TERAPEUTER?
EKSPERT/ IKKE-EKSPERT? STOK
2011
MIN PLATFORM, NOGLE AF
INGREDIENSERNE:
34 års erfaring som psykolog,
 I psykiatri, PPR, Heldagsskole, Privatpraksis
siden 1995, siden 2005 på fuld tid
 Med klienter i privatpraksis, overvejende
familier
 Med supervisionsgrupper fra hele landet
 Kurser
 Med systemisk strukturel familieterapi
uddannelse i 1994
 Med International diplomuddannelse i narrativ
praksis 2009
 Ekstern underviser på Aalborg og Aarhus
Universitet

[email protected] / tlf. 40631058
2
STORE INSPIRATIONSKILDER


[email protected] / tlf. 40631058

Den systemisk strukturelle tilgang
eksemplificeret ved Salvador Minuchin
Den narrative tilgang eksemplificeret ved
Michael White og Maggie Carey
Og mange flere bl.a. Tom Andersen, Cecchin,
Karl Tomm, Ivan Boszomenyi-Nagy, Harlene
Anderson, Peggy
Penn,………………………………………..
3
VIL VI GIVE VIDEN ELLER
GENERERE/SAMSKABE VIDEN?
KAN VI BEGGE DELE?
I min praksis oplever jeg at være nødt til at
svinge mellem forskellige positioner som
terapeut: At være undersøgende og tale ud fra en
”ikke – vidende”, nysgerrig og undersøgende
position for at kunne medvirke til at skabe nye
fortællinger.
 Det er en dejlig, kreativ position at befinde sig i
som passer ind i en postmoderne anden ordens
tilgang. Samtidig kan jeg af brugeren blive
udfordret på at skulle formidle ekspert viden fra
en første ordens tilgang.

[email protected] / tlf. 40631058
4
HVORDAN KLARER VI DETTE DILEMMA, ELLER ER DET ET DILEMMA?
Hvordan kan vi vedstå vores faglighed og ikke
”snyde” brugeren for den særlige viden vi har i
kraft af vores fag har oparbejdet?
 Hvordan kan vi give viden uden at trække denne
autoritativt ned over hovedet på spørgeren?
 I min undervisning og supervision møder jeg
mange som finder disse to positioner svært
forenelige til stor frustration for begge parter.
 Jeg vil søge at belyse dette med afsæt i norske
undersøgelser og egne erfaringer fra praksis.

[email protected] / tlf. 40631058
5
FØRSTE OG ANDEN ORDENS
Intervention
Interview
 Realisme
Konstruerede realiteter
 Ekspertrolle
Samarbejde og dialog
 Ide om at systemet
Ide om at problemet
ska skaber problemet
ber et system
 Èn rigtig forklaring
Mangfoldige
forklaringer
 Fokus på problem
Skabelse af ny mening
 Forestilling om neutralitet Politisk/ etisk
bevidsthed

[email protected] / tlf. 40631058
6
DE NORSKE UNDERSØGELSER REFERERET PÅ
NORDISK FAMILIETERAPI KONGRES PÅ
GOTLAND
2011



[email protected] / tlf. 40631058

Ellen Syrstad: Arbejder indenfor MST, som bygger på
systemisk, strukturel og strategisk familieterapi. Til
sin masteropgave satte hun sig for på en
familiebehandlingsinstitution, som arbejdede efter
anden ordens tilgang ( ikke-ekspert, ingen sandhed)
at undersøge deres faktiske praksis. Og om klienterne
ønskede at være eksperten i deres eget liv?
Men hvad gjorde terapeuten, når klienten valgte en
”forkert” løsning?
”Undtagelser”: Når børn var udsatte, ved voldsramte,
ved kriseramte, ved ”ressourcesvage”, overfor mænd,
overfor flerkulturelle, som ønskede en normativ
terapeut, - så forlod de den ikke-vidende position, som
mest blev anvendt overfor ressourcestærke kvinder!
De fleste var undtagelser! Se Fokus på Familien,
1/2011
7
NORDISK FAMILIETERAPI KONGRES PÅ
GOTLAND 2011 ARR.: SFFT, SVERIGES
FORENING FOR FAMILIETERAPI.(SE PÅ NETTET!)
Rolf Sundet: Fokus: dokumentér klinisk arbejde.
 ”The Joy of Colloboration. Interviewing client,
research and therapist perspective” (2009)
 Citat af Tom Andersen:
 ”a collaboration – by some called therapy”
 I sit oplæg fremhæver Rolf udviklingen fra en
reperationsdiskurs til en diskurs om ”bring
forthism” fra fejlfinding og reparation til
fremtidsvisioner baseret på værdier, håb og
drømme.
 Terapi som en både asymmetrisk og lige relation.

[email protected] / tlf. 40631058
8
UNDERSØGELSE PÅ BUSKERUD HOSPITALS
FAMILIE AFSNIT/ FAMILIEBASERET TERAPI







[email protected] / tlf. 40631058

Rolf interviewede kollegaerne og 10 familier
Hvad sagde familierne, der var hjælpsomt?
Hjælpsom samtale/ deltagelse/ relationer
Det klienterne sagde var:
De ønskede hjælpsom samtale, deltagelse og
relationer.
De kommer til os pga vores specielle viden, den vil de
gerne have del i!
De vil gerne samarbejde, lytte til os, hvis vi tror på
dem! (er både vi og de oplært til ikke at tro på
hinanden?), hvis vi er tro mod os selv, tør vise hvem
vi er, og hjælpe dem til at genoprette deres ære og
værdighed.
De ønsker feedback og respektfuld behandling, og at
vi også giver dem kritik
9
ROLF SUNDET FORTS.
Der er langt flere fællestræk mellem os som
behandlere og dem som klienter end der er
forskelligheder!
 Klienterne ønsker at vi lader os involvere, - bruge
den store ”toolboks”, på dansk ”redskaber”(!)
uden at objektivere dem,
 Kan vi også rehabilitere ”redskaber”? Herunder
tests? Af-tabu-isere.
 ”Pluralistic way of Working”

[email protected] / tlf. 40631058
10
VI SKAL HAVE MANGE TILGANGE TIL
RÅDIGHED
Skræddersy til hver familie/ klient/opgave

Det allervigtigste er relationen klinet/terapeut

Joining og joy

Nøglen til samarbejde er at bygge på vores
forskellighed.
[email protected] / tlf. 40631058

11
OPRÅB
Beskriv arbejdet, undersøg effekt
 Vær opmærksom på, hvad vi er en del af
og hvem vi primært er der for!

[email protected] / tlf. 40631058
12
EGNE ERFARINGER
Fra supervisionsgrupper
 (den ”rigtige” og den ”forkerte” måde)
 Se Anette Mortensen ”Dirty supervision”
 Fra klienter

[email protected] / tlf. 40631058
Kan vi indføre et hattesystem?
 Til den-ikke vidende, undersøgende , nysgerrige
 Til den rådgivende
 Til ekspertudtalelser
 ????
 Gådeløsning

13
DETTE RAMMER IND I:
”HVILKEN TERAPEUT VIL JEG GERNE
VÆRE?”

Hvornår lykkes det for mig?
Michael Whites 4 positioner til hjælp:
 Decentreret og indflydelsesrig,
 Decentreret uden indflydelse, (mikrofonholder),
 Centreret med indflydelse,
 Centreret uden indflydelse

[email protected] / tlf. 40631058

Hvad er min foretrukne fortælling om mig som
terapeut? Autentisk, i kontakt, ikke belærende,
men undersøgende, oplysende, omsorgsfuld?
14
MAGGIES ØVELSE FRA FØRSTE DAG OMSAT
TIL DAGENS EMNE KUNNE I BRUGE
Men her og nu:
 Samtale to og to eller i mindre grupper:
 Min foretrukne identitet (-er) / billede af mig selv
som terapeut?
 Hvornår giver det mig glæde?
 Hvornår er jeg glad for og stolt af det jeg
udretter?

[email protected] / tlf. 40631058

Hvilke betingelser skal være til stede?
15
HVAD TAGER I MED HERFRA?

Sig blot et ord eller én sætning.
[email protected] / tlf. 40631058
16

similar documents