Rundt om modstand mod læring * hvordan motiverer man?

Report
Rundt om modstand mod læring –
hvordan motiverer man?
Kan ’hesten’ lokkes til at drikke og opdage at det er godt?
1
Lektor Jens Andersson NCE Metropol
Lærernes grundvilkår, et Sisyfosarbejde
Ifølge Wulfmorgenthaler
2
Lektor Jens Andersson NCE Metropol
Hvorfor er jeg her?
Hvorfor er vi her?
3 aktørperspektiver:
 Kursisterne
 Lærerne/skolerne
 Virksomhederne
3
Lektor Jens Andersson NCE Metropol
Målet for oplægget og aktiviteten
’Rundt om modstand –hvordan
motiverer man?’
1. Oplæg – mening i modstand
2. I grupper – hvem er ’de’, kursisterne. Typerne og
typer af modstand
3. Oplæg – motivation, indre passion eller ydre tvang?
4. I grupper- hvornår lykkes vi at motivere
5. Opsamling på motivation og modstand
6. I grupper – hvordan organiserer vi undervisningen
med henblik på at motivere
7. Plenum- lære af hinandens ’gode praksisser og
erfaringer, ideer til egen praksis
4
Lektor Jens Andersson NCE Metropol
Mening i modstand
Modstand mod ….læring, deltagelse….
Mening som omdrejningspunkt
Det der giver mening i et kursist/deltagerperspektiv
opleves fra lærerperspektivet som uforståeligt
Men det kan give mening i kursist/deltagerperspektivet
5
Lektor Jens Andersson NCE Metropol
Grupper a’ 4
diskuter følgende spørgsmål om mening
•Hvem er ’de’? Typerne- giv eksempler på typiske kursister.
De afklarede, der vil, de tøvende, måske vil, de negative, vil
ikke, de forstyrrende.. sv
•Giver kurset mening i et deltagerperspektiv?
•Hvordan ville den enkelte kursist begrunde sin deltagelse i
kurset: hvorfor er jeg her?
•Hvordan kunne kurset komme til at opleves som
meningsfuldt for de forskellige typer af kursister?
6
Lektor Jens Andersson NCE Metropol
Hvad er motivation
 Motivation handler om at have energi til at handle (Deci)
 Det skal give mening
 Indre motivation – passion og engagement for en sag
 Ydre motivation – udefra kommende pres/krav
7
Lektor Jens Andersson NCE Metropol
Hvad er motivation
 Hvorfor vil vi motivere?
 Hvad er det for en slags motivation vi vil skabe
 Men sikkerhed, arbejdsmiljø handler om holdninger,
så…
8
Lektor Jens Andersson NCE Metropol
Hvorfor vil vi motivere eller er spørgsmålet
motivation eller vil vi bare kontrollere
 Når vi forsøger at motivere handler det ofte om at vi vil
have kontrol over dem, så de udfører de handlinger vi
vil have dem til
 Men nøglen til succesfuld motivation handler om at
anerkende modtagerens selvbestemmelse og
kompetence, fokus på deres behov, men..
9
Lektor Jens Andersson NCE Metropol
Grupper a’ 4
diskuter følgende spørgsmål om motivation
•Hvad karakteriserer de kursister der er motiverede?
•Hvornår og hvordan lykkedes det at motivere?
•Hvad er det der giver mening for disse kursister?
•Inddragelse af deltagernes ’verden’ og erfaringer,
hvordan i praksis?
10
Lektor Jens Andersson NCE Metropol
Den lærende i fokus
 Kursisten/deltageren eller lovgivningen i centrum?
 Principielt burde kursisterne være dybt motiverede,
det er jo deres arbejde og sikkerhed der er
omdrejningspunktet, så hvor er det kæden hopper af?
 Hvordan kommer ’de’ til at opleve ejerskab til det de
skal igennem?
 Før, under og efter-problematikken
11
Lektor Jens Andersson NCE Metropol
Ejerskab- det skal give mening
 1 Identifikation/præcisering af motivationsproblemet
 2. Når det lykkedes
 3. Måden at tilrettelægge forløb på
 4.Måden at møde deltagerne på - deres erfaringer i spil
 5. Holdninger eller specifik viden i spil
 6. Rollespil-problemstillinger som afsæt
12
Lektor Jens Andersson NCE Metropol

similar documents