Protokollat ok.2014 om rekruttering og opkvalificering til bygge * og

Report
Protokollat ok.2014
om rekruttering og opkvalificering til bygge – og anlægsprojekter
• Dansk Byggeri og 3f vil i fælleskab iværksætte
en række aktiviteter, der tilsammen skal sikre,
at der rekrutteres den fornødne kvalificerede
arbejdskraft til de mange bygge – og
anlægsprojekter.
• Fokus skal rettes både mod at få flere unge ind
i branchen gennem erhvervsuddannelserne og
at opkvalificere ledige til at arbejde i branchen
Protokollat ok. 2014
rekrutteringsindsaten
• Fortsætte arbejdet med at skaffe flere praktikpladser
og lærlinge
– Fælles indsats gennem kampagner
– Interne indsatser i organisationerne
• Arbejde aktivt for at omskole og opkvalificere ledige
– Voksenlærlingeordningen
– Jobrotation
– Uddannelsespakker
• Arbejde for at der nedsættes task force i regionerne
der koordinerer indsatsen mellem alle aktørerne
Lovgivning
• EUD reform
– Implementeringsarbejdet i fuld gang i Byggeriets
Uddannelser
– EUV delen
• Beskrivelse af 2 års relevant erhvervserfaring
• Standardiserede forløb – brug af AMU
– Inspiration EVA rapport – BAI analyser
• Beskæftigelsesreformen
– 6 uger jobrettet uddannelse
• Målrettet mod beskæftigelse
– brancheskift
• Merit til faglært niveau
– Regional uddannelsespulje
Jobrettede uddannelsesforløb Positivliste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
På vej ind i anlægsbranchen
På vej ind i bygningsbranchen
På vej til betonmager
På vej til isolatør
På vej til kloakrørlægger
På vej til kloakmester
På vej til maskinfører
På vej til nedriver
På vej til stilladsmontør
På vej til tagdækker
Jobrettede uddannelsesforløb fortsat
•
•
•
•
•
•
•
•
På vej til vejasfaltør
Bygningsmaler – Indvendig renovering
Bygningsmaler – Udvendig renovering
Autolakerer
Skiltetekniker
Energirenovering – Tømrer, Snedker
Energirenovering – Murer
Jobskifte til betonarbejde for faglærte i bygge-&
anlæg
Organisatorisk indsats
Leo Larsen udvalgets anbefalinger
• Fokus på bygherrer –
– Arbejdsgruppe om infomateriale til udenlandske entreprenører
• Landsdækkende bygge – og anlægsgruppe
– Regionale bygge – og anlægsgruppe
•
Region Nordjylland
–
•
Region Midtjylland
–
•
Ouickstart/Femern Belt development
Region hovedstaden
–
•
Byg til Vækst (Fyn)
Der arbejdes på en Byg til Vækst ( Sønderjylland)
Region Sjælland
–
•
Øst/ vest dialogforummer
Region Syd
–
–
•
Byg i Nord/ Byg fremtiden
Handlingsplan for uddannelse bygge – og anlæg og transport
Sjakbajskampagne (3f initiativ)
–
Tage flere lærlinge/ Åbne op for ledige kollegaer
Snak
• Hvordan kan vi samarbejde om det her
• Hvordan sikrer vi at vi kan levere varen
– Sikre kursusudbuddet alle steder
• Vil skolerne samarbejde eller vil I konkurrere
– Udlån af godkendelser
– Udveksling af lærerkræfter frem for flytning af
kursister

similar documents