Cafémøde om forældresamarbejde i 3.a

Report
Fra team af navn til team af gavn.
Et oplæg om teamudvikling
og hvordan Skoleintra kan
indgå i teamsamarbejdet.
Af Thomas Born Smidt.
• Tidligere pædagogisk leder og
souschef på Overlund Skole.
• I dag skoleleder på Karup Skole.
Overlund Skole, Viborg Kommune
1
Program.
 Baggrund og kontekst.
 Målene med teamudviklingen.
 Vejen derhen:
–
–
–
–
–
Ny ledelsesform.
Ét team og ingen koordinator.
Teamkontrakt.
Teamudviklingssamtaler.
Mødevirksomhed.
2
Overlund Skole, Viborg Kommune
Baggrund og kontekst.
 Overlund Skole,
Viborg Kommune:
– Byskole.
– 780 elever.
– Tre afdelinger med
mellem 15 og 23
lærere i hver.
– Tredelt ledelse pr. 1.
august 2009.
3
Overlund Skole, Viborg Kommune
Baggrund og kontekst.
 Historik og erfaringer.
– Team baseret på årgangene m. 3 – 8 personer.
 Manglende fleksibilitet i hverdagen.
 Personlig kemi meget afgørende.
 Manglende rød tråd.
– Koordinatorfunktionen.
 Sårbarhed ved én central person.
 Manglende fælles involvering og
ansvarstagen.
– Mødestruktur.
 KU-møder - talerør for både ledelse og team.
 Autonome teammøder.
– Afdelingsteam men uden konkret indhold.
Overlund Skole, Viborg Kommune
4
Målene med forløbet.
 Sikre et fælles ansvar i
afdelingerne.
 Øge kvaliteten i undervisningen for
eleverne gennem uddelegering af
administrative og pædagogiske
opgaver.
 Sikre:
– En fladere ledelsesstruktur.
– Skolens røde tråd.
– Bedre kommunikation og
koordination.
Vikardækning
Fagfordeling
Kursusmidler
Aktivitetsafhængige
udgifter
Omlagt undervisning
Videndeling og faglig
udvikling
Teamudvikling
LP
5
Overlund Skole, Viborg Kommune
Vejen derhen.
 Ny ledelsesform?
– Diplommodul i teamledelse.
– 4 R modellen.
 Teamchef.
 Teamcoach.
– Direkte kommunikation og ledelse.
Overlund Skole, Viborg Kommune
Vejen derhen.
 Kun ét team – resten ad hoc arbejdsgrupper.
– Afdelingen som det centrale udgangspunkt.
– Årgangsgrupper, klassegrupper, faggrupper.
– Alle kan ikke deltage i alt…
 Beskrive og formidle teamets opgaver:
– Ingen teamkoordinator.
– Helst to om en opgave og flest muligt i spil. (MUS)
 Udarbejdelse af teamkontrakt:
– Proces kontra produkt.
– 1 år om den første, udvikling kontra drift.
– Brug af Skoleintra som ”Skabelon”.
Overlund Skole, Viborg Kommune
7
8
Overlund Skole, Viborg Kommune
Vejen derhen.
 Teamudviklingssamtaler (TUS).
– Faste evalueringer fx
vha. ”Tjek på teamet”
 Dialogen i centrum.
 Ledelsens oplevelse.
 ”Hvilket område
ønskes udviklet i den
kommende tid?”
 Aftale teamets mål.
– Ad hoc TUS.
Overlund Skole, Viborg Kommune
9
10
Overlund Skole, Viborg Kommune
Vejen derhen.
 Fælles mødestruktur og
kommunikation.
– Faste mandagsmøder á 30 min.




Fælles beskeder.
Små processer.
Direkte dialog
Sikre den ”Den røde tråd”
– Ledelsens deltagelse i
teammøderne.
 Tilvænning.
 Effektivitet.
 ”Den dårlige samvittighed” – social
konformitet.
Overlund Skole, Viborg Kommune
11
Vejen derhen.
 Udvikle brugen af
dagsorden og referat:
– Et ønske om effektivisering.
– Tydelige forventninger:
 D/B/O
– Bred ansvarlighed.
– Faste punkter.
 Skabelon i Skoleintra.
12
Overlund Skole, Viborg Kommune
13
Overlund Skole, Viborg Kommune
Spørgsmål.
”Flasken
og dugen”
TRIOFLEX
og
Skoleintra
Individet i
teamet
Læring i
teamet
Mail: [email protected] - Mobil: 4171 9227
Overlund Skole, Viborg Kommune
14

similar documents