Nyeheter om Ediel®

Report
Nyheter kring Ediel®
Av Jan Owe
Vad hände den 1 oktober?
> Ny ellag – leverantörsbyten ”närsomhelst”
>
I förra veckan publicerades de nya mätföreskrifterna
> Nya versioner av UTILTS och PRODAT
> Under sommaren började systemleverantörerna att testa
på Edielportalen
> Har ni ”Edielproblem”, hör gärna av er till oss
Hur många är godkända på
Edielportalen?
> System för PRODAT
>
20 EDI-system av 28 är godkända (per 2011-10-03)
>
18 applikationer av 26 är godkända (per 2011-10-03)
> System för UTILTS
>
22 EDI-system av 30 är godkända för någon UTILTS-typ (per 2011-10-03)
>
20 appl. av 28 är godkända för någon UTILTS-typ (per 2011-10-03)
>
Ett EDI-system och två applikationer är godkända för samtliga UTILTStyper
Antal godkända aktörer
Per den 3 oktober 2011
> Av 190 nätägare
>
står 28 som godkända för PRODAT
>
och 22 som godkända för UTILTS
> Av 169 elleverantörer
>
står 33 som godkända för PRODAT
>
och 20 som godkända för UTILTS – därav en balansansvarig
Alla kan inte köra AGT
> Har ni godkänt system?
> De 7 applikationer för UTILTS som inte var godkända
(per 2011-10-03) finns hos bortåt 10 aktörer – de kan
därmed inte köra aktörsgodkännandetester
> Det förekommer också att man inte har angett några
uppgifter på Edielportalen
> Ett företag har valt Ediels kundtjänsts system som sitt
system – ett system som inte finns på marknaden
Har alla en certifikatansvarig?
> 154 aktörer av 359 (nätägare och elleverantörer) har
certifikatansvariga (per 2011-10-03)
> Av 36 undersökta företag har tre inte någon
certifikatansvarig
>
Övriga har det antingen själva eller via sitt ombud/den som trafiken går via
Nordic Ediel Group
> Ett samarbete mellan de nordiska TSO:erna och Nord
Pool Spot
> Tar fram kommande format för i första omgången planer
och bud
>
Ersätter dagens användning av DELFOR och QUOTES
>
XML-format som bygger på formaten från ENTSO-E
>
Ingen tidplan bestämd när vi börjar använda formaten
> Läs mer: www.ediel.org
Hur kommer vi utbyta meddelanden framöver
– vad tror vi på Svenska Kraftnät?
> För utbyten mellan nätägare, leverantörer och
balansansvariga: meddelandeformat enligt ebIX®
> För utbyten mellan TSO:er, mellan TSO:er och
balansansvariga: meddelandeformat enligt ENTSO-E
> Det finns gränsdragningsfall, när vi har andra roller än att
vara TSO – ska vi använda format från ebIX® eller från
ENTSO-E?
> Tekniken kan vara webbservice, filöverföring; formatet
blir XML
The Role Model
Den harmoniserade rollmodellen – framtagen i ett samarbete mellan
ebIX®, ENTSO-E och EFET
En ändring som görs i rollmodellen
Man kan se det som en fysisk anläggning och en logisk anläggning
Jämför också med begreppen ”Mätpunkt” och ”Anläggning”
Edielportalen
> Vilka kan använda UTILTS Request?
>
Ej obligatoriskt, men kan man skicka det så vill man veta vilka som kan ta
emot
>
Används efter bilateral överenskommelse – ej klart än med regelverket
kring när och hur UTILTS Request kan användas
>
Skicka mail till [email protected] om du kan skicka och/eller ta emot UTILTS
Request, så lägger vi in ditt företag i listan
> Balansansvariga kan testa UTILTS
>
I våras blev det möjligt för balansansvariga aktörer att testa UTILTS
Vad händer inom ebIX®?
> Under 2010 publicerades de första s.k. UML-modellerna
för energibranschen inklusive XML-scheman
> Dessa har nu uppdaterats och kompletterats med fler
modeller för det som utbyts – både vad gäller mätvärden
och för leverantörsbyten m.m.
> Aktuell version av ebIX-modellen och scheman är
version 2011.A
Ur leverantörsbytesflödet 1(4)
Ur leverantörsbytesflödet 2(4)
Ur leverantörsbytesflödet 3(4)
Ur leverantörsbytesflödet 4(4)
Nästa Edielutbildning i november
> Vill ni lära er mer om Ediel?
> Vill ni kunna läsa EDIFACT-meddelanden?
> Vill ni lära er jobba med Edielportalen?
> Nästa utbildningstillfällen: den 10 respektive 29
november
> Anmäl er via www.ediel.se
Ändringar till april 2012?
> Inga ändringar för PRODAT och UTILTS
> Löpande görs förtydliganden

similar documents