Kurs i skadebehandling. Vinteren 2014

Report
SKADEBEHANDLING
HVORDAN FORHOLDE SEG TIL SKADER PÅ
HOCKEYBANEN?
(=hockeybasert førstehjelpskurs?)
Disposisjon
●
Forebygging
●
Tannskader
●
Hodeskader
●
Nakkeskader
●
Nesebrudd
●
Muskelskader/Kuttskader
●
Bruddskader
●
Fingerskader
●
Luksasjoner («ut av ledd»)
(Hoved)Konklusjon
●
PRICE
FOREBYGGE
●
TRENING
●
RESTITUSJON
●
TRENING
●
RESTITUSJON
●
TRENING
●
RESTITUSJON
TANNSKADER
●
Løse tenner/feilstillinger:
●
●
reponere+fiksere/tannlege «ø-hjelp»
Utslåtte tenner:
●
Raskest mulig tilbake på plass
●
Oppbevares i munnen, saltvann eller melk
●
Rengjøres i saltvann evt
●
Antibiotika (oftest)
Brudd i tann
●
●
Mange betraktninger avh av type brudd,
størrelsen og alder
Oppsøk tannlege – på mandag?
HODESKADER
●
VÅKEN?
●
ORIENTERT?
●
KLAR?
●
STILL RIKTIGE SPØRSMÅL
●
AMNESI (HUKOMMELSESTAP)
●
SYMPTOMER
●
Kvalme, syn, smerter, armer og bein++++
Hodeskader
●
Ta det alvorlig
●
Fare for nakkeskade? La ham ligge
●
Støttes av isen – kan kollapse
●
Til rolig rom
●
Observer spilleren - normal adferd? Pupiller?
●
Spørsmål (leder må vite svaret!!) : - hvilken hall
er vi i? Hvem spiller vi mot? Hva er resultatet?
Hva spiste du til frokost ? Hvilken tid er det på
døgnet? Enkle regneoppgaver
GLASGOW COMA SCALE
●
ÅPNER ØYNENE (4-1p)
●
●
SVARER (5-1p)
●
●
Spontant, på tiltale, ved smerter, ikke
Orientert, med setninger, med ord, med lyder, ikke
BEVEGER SEG (6-1p)
●
På oppfordring, lokaliserende, fleksjon(sterk/svak),
ekstensjon, ikke
●
15 poeng uten bevissthetstap: observere
●
Under 15 poeng skal til lege/CT
Hodeskader
-om 100% orientert, ikke spesielle plager, ustø
eller kvalm – OK
-om har vært ukontaktbar – om enn kort tid,
desorientert eller hukommelsestap, smerter
eller kvalme: DUSJ, sannsynligvis
legevurdering.
Hodeskader
●
Hvem skal til legevurdering:
●
ved mistanke om brudd på skallen
●
uklar bevissthet
●
har vært ukontaktbar
●
brekninger/rykninger/»nevrologi»
●
ved USIKKERHET
Hodeskader - behandling
●
passe ro og skjerming fra sanseinntrykk
●
Smerter? Paracet.
●
Kvalmestillende?
●
Drikke – ikke store mengder.
●
Hvile
●
Søvn? Bør vekkes hver 2.-4.time:
●
Dataspill og TV – lite/korte seanser – 10 min?
Hodeskade – tilbake til spill
Prinsipp: lenger hviletid/karens for hver ny
hodeskade, men også avhengig av hvor lenge
det var siden forrige gang.
1.gang (mild skade): hvile neste dag, lett aktivitet
dag to, om symptomfri dagen etter trappe
gradvis opp til maks ila 2-4 dager. Om kraftigere
skade lengre opptrapping. Ved tegn til
symptomer i/etter aktivitet: tilbake til 1-2
hviledager og nytt opptrappingsforsøk.
2.gang: 3-7 dager hvile, forsiktigere
opptrappingsplan.
NAKKESKADER
PRINSIPP: STABILISERING
Frie luftveier er viktigst!
Ved usikkerhet omkring nakkeskade: KRAGE OG
STABILISERING.
Om skademekanismen tilsier mulighet for nakkeskade
(kraftig bevegelse av hodet ifht kroppen) – skal man
beskytte nakken mot bevegelse –så godt det lar seg gjøre:
Holde under nakke og bakhodet ved forflytning til båre, evt
krave om man har det. Armer og bein ok? (bevegelse og
følsomhet)
OBS: Ofte hodeskade samtidig.
NESEBRUDD
●
DEFORMITET?
●
Reponering enten akutt eller etter en liten uke
●
KJENN PÅ NESEN -løst?bevegelig?knasing?
●
BLØDNING I NESESKILLEVEGGEN?
●
MÅ TIL LEGE relativt raskt (SADELNESE)
●
Smertestillende, ise ned, høyt hode
●
LEGEVUDERING NESTE DAG
NESEBLØDNING
●
KOMPRESJON – innenfra og utenfra
●
ELEVASJON (høyest mulig)
●
KALDT
●
Kan ta tid: TÅLMODIGHET
●
Evt otrivin el likn
MUSKELSKADE
BLØDNING I MUSKLATUR:
slag/skudd/taklinger:
PRICE–prinsipp i 48t.
Deretter forsiktig
oppvarming/bevegelse/aktivitet – tøye og
øke på. Ise ned etterpå kan være aktuelt.
PRICE – 48 timer
●
●
PROTECTION / REST
●
Redusere blødning og ytterligere skade
●
Avslutte aktivitet
●
Avlaste – krykker, ikke bære vekt etc
ICE
●
Smertelindring/reduserer blødning etterhvert
●
20min/3-4timer i 48t ved smerter
●
COMPRESSION
●
ELEVATION
MUSKELSTREKK
●
AVREVNE FIBRE OG DERMED BLØDNINGER
●
Stor forskjell på grad av skade
●
PRICE
●
Gradvis belastning, rolig – sykkel/ikke eksplosivitet
●
Tøye/kompresjon/is/NSAID (betennelsesdempende)
●
Fysioterapi – mange veier til Rom -
●
TID
KUTTSKADER
Stopp blødning – kompresjon og elevasjon.
Rensing? Rent, rennende vann
Sutur(sying)? – spriking av såret avgjør, samt
hvor stor strekk/dragbelastning det er på huden.
BRUDDSKADER
●
●
●
●
●
DEFORMITET, BEVEGLIGHET
Åpent eller lukket?
Om hudskade (åpning inn til benpipene)
HASTER med legebehandling pga
infeksjonsfare. DEKK MED FUKTIGE OMSLAG
Om lukket kan man smertelindre – spes med is
og spjelking, og har bedre tid.
Trues hudens sirkulasjon? Dvs – står huden i
spenn over bruddet: prøv å reponere (DRA på
plass om kritisk) – HASTER
FINGERSKADER
Feilstilling? Bøyeegenskaper? Riktige akser? Viktig mht
brudd.
● Taping til nabo eller taping til avlastende spjelk er god
smertelindring og bruddbehandling (ofte).
● Slagskader - PRICE,
●
Blødning under negl: varm opp en ende på binders og
«borr» (smelter seg igjennom) hull slik at blodet kommer ut
– smertelindring. Lag evt flere hull.
●
SKULDER UT AV LEDD
●
Kjent problem?
●
Synlig feil?
●
●
Spesielt utadrotasjon er innskrenket/smertefullt:
armen holdes gjerne som om den er i fatle.
Må reponeres – jo før man prøver jo lettere er
det. Enkel metode:
REPONERE SKULDER
1: virker fingrene: bøy/strekk ut.
Sensibilitet/følsomhet i hender? Kommer det
blod til hånden (er den kald/blek)? Om alt er
OK:
legg spiller på magen på et høyt bord, skulder
utenfor kanten hengende arm rett ned. Evt lett
drag/noe tungt i hånden. 5-10 min – glipper
ofte på plass!
Så til røntgen for å utelukke brudd og få
nødvendig oppfølging.
Skadebehandling - «alltid» riktig:
●
P – protection
●
R - rest
●
I - ice
●
C - compression
●
E - elevation

similar documents