Föräldrautbildning "Schysst på nätet"

Report
Föräldrautbildning
Schysst på nätet
Celia Cox
Stiftelsen Friends
Startade 1997
Utgångspunkt i lagstiftning, forskning &
skolors erfarenhet
Utbildar i skolor, förskolor & idrottsföreningar
Icke vinstdrivande
e-mobbning 2005
Skola
åk 3-6
87%
32%
Skola
åk 6-9
70%
25%
För ett schysst klimat på nätet
Utgångspunkter
Vuxnas koll
Ungas kompetens
Konkret görande
För ett schysst klimat på nätet
Utgångspunkter
Vuxnas koll
Ungas kompetens
Konkret görande
Utgångspunkter
3 viktiga utgångspunkter
Det som händer på nätet handlar om sociala relationer
och hur man ska hantera dem
Det är vuxnas ansvar att driva det förebyggande arbetet
mot kränkningar på nätet
Skollagen
Utgångspunkter
När var du ute på nätet första gången?
Utgångspunkter
Att ta till sig ny teknik
Skepsis
Tillvänjning
Vardagsteknik
(Elza Dunkels, 2012)
För ett schysst klimat på nätet
Utgångspunkter
Vuxnas koll
Ungas kompetens
Konkret görande
Vuxnas koll
Kan du beskriva hur ditt barns skolgård ser ut?
Ett klassrum? Korridoren?
Kan du beskriva de tre sidor/spel/bloggar som
ditt barn oftast nämner?
Vuxnas koll: Sociala medier
Hur gammal??
99a
Hade du kunnat vara kompis med något som är
''emo''? Eller hatar du allt som har med typ metal,
rock emo saker att göra?
Klart jag skulle kunna vara vän med vem som helst.
Hur mår du nu?
Bra
Äter du gröt eller ostron från österrike till frukost?
Eh nej
Anser du dig själv vara en god människa?
Ja det gör jag väl
Är du kär?
Inte kär, men är lite förälskad och har stort tycke för en
person
Vuxnas koll: Instant messenger/
Chatt
Vuxnas koll: Bloggar
Vuxnas koll: Spel
Vuxnas koll: Videodelning
Vuxnas koll: Begrepp
lol
wtf
brb
omg
nub
fa afk
nvm
irl
Vuxnas koll
Friends tips för att skaffa sig koll
Fråga ditt barn
Fråga andra vuxna
Skaffa dig en profil på sidorna
Gör dig närvarande på nätet (med respekt för ditt barns
integritet)
Googla
För ett schysst klimat på nätet
Utgångspunkter
Vuxnas koll
Ungas kompetens
Konkret görande
Ungas kompetens
Kompetenser unga har
Barn och unga använder och kombinerar strategier vid
negativt innehåll på nätet
Psykologiska förutsättningar på och utanför nätet hänger
ihop
(EU kids online, 2013)
Ungas kompetens
Kompetenser unga har
(Källa: Friends/SIFO 2014)
Ungas kompetens
Kompetenser vi vill att unga ska ha
Definiera vad en kränkning, diskriminering och
trakasserier är på nätet
Förståelse för konsekvenser av en kränkning,
diskriminering och trakasserier på nätet
Veta hur man kan agera om man är utsatt, ser någon
bli utsatt eller själv utsätter
Hitta info om vad som gör en sida är seriös, hur man
ändrar inställningar på sitt konto, vilka regler som finns
för sidan, var man kan vända sig på sidan om något
händer etc
Kunskap om vilka lagar som gäller på nätet
Ungas kompetens
Friends tips om ungas kompetens
Ta reda på vilka strategier/kompetenser ditt barn har
Fundera igenom hur du kan utveckla ditt barns
strategier/kompetenser
Arbeta tillsammans – utnyttja andra vuxnas tankar
Reflektionsstund
• Vad har jag sagt?
• Vad tänker ni om det?
För ett schysst klimat på nätet
Utgångspunkter
Vuxnas koll
Ungas kompetens
Konkret görande
Konkret görande
Vad ska vi göra?
Respektera rätten till integritet
Prata om nätet
Håll dig lugn
Var intresserad
Sätt rimliga gränser
Tänk på kroppen
Var orättvis
(Elza Dunkels, 2012)
Konkret görande
Vad tycker du att vuxna ska göra för att barn och unga
ska känna sig trygga när de använder mobil, dator eller
surfplatta?
”Få barnet att känna tillit till sina föräldrar så att man har någon att prata
med”
”Var med. Delta i spel och liknande tillsammans. Prata om vad man gör.”
”Lyssna om man behöver hjälp och hjälpa om det behövs”
”Visa/Uttrycka sig att de verkligen kan lita på dem så att ifall han/hon blir
kränkt vågar prata med sina föräldrar om vad som hänt. På det sättet får
barnet/ungdomen mer kontakt med sina föräldrar och vågar säga”
”Man måsta prata mer om detta i skolan”
(Källa: Friends/SIFO 2014)
Konkret görande
Workshop!
Konkret görande
Friends tips om nästa steg
1. Vilka tre ingångar/frågor kan vara en bra start för att
prata om nätet med ditt barn?
–
Bestäm dig för en ingång och testa! (Det kan inte bli mer än fel.)
2. På vilka tre sätt kan du och ditt barn arbeta tillsammans
för ett schysstare klimat på nätet?
–
När ska du göra det? Hur ska det göras?
3. Vilka tre former av samverkan med skolan skulle ni vilja
ha?
–
När ska det göras? Vilka ska vara inblandade?
Länkskafferi
•
•
•
•
•
•
•
•
Statens medieråd
Ungdomsstyrelsen
Kränkt.se
Datainspektionen
Surfa lugnt
Svenskarna och internet
Friends.se
Juridikinstitutet.se
För ett schysst klimat på nätet
Utgångspunkter
Vuxnas koll
Ungas kompetens
Konkret görande
”Jag pratar alltid med mamma och pappa hemma.
Och om jag vill prata om något som hänt på skolan
kan jag prata med min mentor”
Tack!
[email protected]

similar documents