FORÆLDREMØDE - Ahlmann

Report
FORÆLDREMØDE
 DAGSORDEN:
 Velkomst ved Tine Christensen og Søren Hansen
 Frands Christensen fortæller om Humlehøj-Skolen
 Musikalsk indslag (SFO)
 Jesper H. Esbensen fortæller om arbejdet i
skolebestyrelsen
 Ahlmann-Skolen fra aug. 2013. Ledelsen fortæller om
planerne for den nye 0.- 6. klasses skole.
 Digitalisering af undervisningen v/ Søren Hansen
DEN GODE SKOLE
 Visionsmøde for forældre
 Visionsmøde med alle lærere og pædagoger
 Trivselsdag for alle elever i 0. – 5. klasse
 Arbejdsgruppe
Proces:
 De bedste erfaringer og højdepunkter
 Vores drømme om den gode skole
 Hvad vil vi arbejde videre med?
TRADITIONSSTIGEN
 Skolefest for hele skolen (efterår) (En klasse eller årgang opfører teater).
 Fælles juleafslutning for hele skolen





Kirkegang med nyt indhold
Kirke eller ej?
Arrangement på skolen?
Præst på besøg?
Voksne laver skuespil
 En fælles temauge for hele skolen. Karnevals-uge (sommer)
 Karvevals-optog i byen
 Skolernes motionsdag for hele skolen
 Voksne med synlig vest ved posterne
 Både lærer og pædagoger skal deltage.
 Fælles Idrætsdag for hele skolen.
TRADITIONSSTIGEN
 Forårskoncert / MGP / ”talentshow”
 Julefilm i biografen
 Første skoledag for børnehaveklassen/sidste skoledag
 Kulturnatten – ”Løb for skolen”
(alle har en Ahlmann-T-shirt på)
 Velgørenhedsarrangement – Ahlmann-Skolen løber for…
 (f.eks. Danmarksindsamlingen)
 Fælles gåtur en gang om året for alle elever.
EN SKOLE, DER TØR TÆNKE NYE
TANKER OM UNDERVISNING
”3 BÅNDS´S SKOLE”
Skoledagen kunne indrettes på en anden måde. Den kunne
f.eks. inddeles på følgende måde:
1. Grundfag (formiddag)
2. Værksteder (over middag) kreative fag eller læringsstilsværksteder.
3. Lektiecafe (eftermiddag)
Fast emnedag en gang om ugen: En fast emnedag, hvor
man tænker i differentiering på årgange, temaer og
kompetencer?
EN SKOLE, DER TØR TÆNKE NYE
TANKER OM UNDERVISNING
 FORDYBELSESBÅND: Fagbånd, f.eks. læsebånd på tværs
af klasser vil give nye og andre måder at forberede
undervisningen på.
 ET BEVÆGELSESBÅND i løbet af dagen giver mulighed
for leg, bevægelse, sport, dans, konkurrencer, afspænding
og motorisk træning.
EN SKOLE, DER TØR TÆNKE NYE
TANKER OM UNDERVISNING
 PERIODISK HOLDDELING (i forhold til f.eks. interesse, sociale
relationer eller fagligt niveau).
 Fagmoduler på samme tidspunkt på årgangen, giver reel mulighed for
holddeling på tværs af klasserne. Faglærerne i f.eks. dansk- eller
matematikmodulet har mulighed for at forberede undervisningen
sammen, så den tager udgangspunkt i elevernes individuelle behov.
 Vi kan f.eks. tilbyde kurser planlagt i niveauer eller forskellige former
for træningsperioder.
EN SKOLE, DER TØR TÆNKE NYE
TANKER OM UNDERVISNING
NÆRMILJØ
 Vi skal være bedre til at inddrage vores forældre som gæstelærere og de
lokale virksomheder i nærområdet
 Der skal undersøges, hvilke virksomheder og institutioner, der gerne vil
modtage besøg af skoleelever fra Ahlmann-Skolen. Efterfølgende skal
der udarbejdes et katalog med forslag
 Der skal også udarbejdes et katalog over forældre, der gerne vil komme
og fortælle om deres arbejde eller andre spændende emner
 Centralt beliggende skole tæt på hovedbiblioteket, hvilket giver gode
muligheder for samarbejde med biblioteket
EN SKOLE, DER TØR TÆNKE NYE
TANKER OM UNDERVISNING
SPECIALKLASSEN
 Der er et meget tæt samarbejde mellem lærerne i
specialklasserækken.
 I matematik undervises der på tværs af de fire ældste klassetrin,
så der er mulighed for holddeling.
 Der startes med en gåtur hver dag for alle elever i
specialklasserækken.
 Der undervises i små hold – 6-13 elever til 1-2 lærere i klassen.
HELHEDSSKOLEN
TÆTTERE TEAMSAMARBEJDE PÅ ÅRGANGEN
 Målet er et tættere teamsamarbejde på årgangen
 Det giver bedre mulighed for holddeling.
 Det giver bedre mulighed for at lave et fleksibelt skema.
 Dele kontakt til børn og forældre. Ophæve skel mellem
klasselærer- faglærer- pædagog.
 Der udarbejdes fælles sociale handleplaner (SFO og skole).
 Vigtig med en fast, tryg base for det enkelte barn.
 Teamet vikardækker selv hinanden ved kendt fravær.
INDRETNING AF SKOLEN
FORSLAG FRA LÆRERNE OG PÆDAGOGERNE:
 Samle normalskolen i den gamle fløj.
 Samle specialklasse i indskolingen.
 Flytte musik til x-klassen.
 Bedre lærerforberedelse- evt. i mødelokale 1. og 2. + klasseværelse.
 Musik i x-klassen + den gamle 3. kl. klub/ SFO vil gerne have x- klassen.
 Naturfagligt område i N/T, fysik og én af specialklassens lokale.
INDRETNING AF SKOLEN
 Samle materialer i forskellige depot- områder- værkstedsområder.
 Et ude-rum til personalet.
 Mediatek.
 AKT og læsevejledning får hele kopirummet.
 Ikke tage for hurtige beslutninger.
 Klub i 3. klasselokaler i indskolingen. BHK får klublokalerne/ omvendt.
 Kreative lokaler i indskolingen.
Digitalisering af undervisningen
Kommunens opgave
 Digitale lærermidler
 Tilstrækkelig IT-infrastruktur
 Trådløst netværk (der virker!)
 Distributionsplatform = ”skolebordet”
 Én til én: alle elever har hver deres digitale
enhed
 Kompetenceudvikling af lærerne
Er der kun forhindringer…
Ahlmannskolens IT – strategi ??!!
 Hvad er forudsætningerne for en strategi?
 Hvad er politisk bestemt ?
 Hvad har vi af tekniske udfordringer ?
 Hvad med det udstyr vi har i dag ?
 Vi har hørt om BYOD……..
BYOD…
 Bring Your Own Device… Men hvad ligger der i det ??
 Eleverne kan og må tage deres eget udstyr med
 Forsikringsspørgsmål afklares pt.
 Opbevaring skal skolen sikre ( elevskabe)
 Hvad med os der ikke har ?...
Digitale læremidler…
 Kommunalt indsatsområde
 Biblioteket bliver omdrejningspunktet
 Taskebøger som vi kender det – farvel…
 Ikke ensidigt men en kombination
Spørgsmål ??
Digitale læremidler og IT er
ikke altid vejen frem, men
Ahlmannskolen bør gå
forrest i den nødvendige
udvikling.

similar documents