Planuri – cadru de învăţământ valabile în

Report
Planuri – cadru de învăţământ valabile în anul
şcolar 2014-2015
• Planurile-cadru pentru:
• clasele I-VIII, - OM Nr. 3638/11.04.2001
• clasele IX-XII, filierele teoretică şi vocaţională cursuri de zi, aprobate prin
OM Nr. 3410/16.03.2009
• învățământul
liceal
seral,
filiera
teoretică,
aprobate
prin
OM Nr. 4051/24.05.2006
• clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi
învăţământ seral, aprobate prin OM Nr. 3411/16.03.2009
• clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii; clasa a X-a, ciclul inferior al liceului,
filiera tehnologică,
• învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a
XI-a ORDIN Nr. 3152 din 24 februarie 2014
• învăţământul profesional special ORDIN nr. 3218/21.03.2014
• clasa a XI-a, anul de completare; clasele a XI-a - a XII-a şi a XII-a / a XIIIa, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral,
aprobate prin OM Nr. 3412/16.03.2009
PLANURILE –CADRU ŞI PROGRAMELE
ŞCOLARE
PLANURILE –CADRU pot fi accesate la adresa:
http://www.edu.ro>Organisme şi instituţii
afiliate>Centrul Naţional de Evaluare si
Examinare (CNEE)> Curriculum > Acte
normative emise de MECTS
PROGRAMELE ŞCOLARE, în vigoare
http://programe.ise.ro/
2
Programe şcolare valabile în anul şcolar
2014-2015
• Invăţământ primar –
o Programa şcolară Ştiinţe ale naturii, cls. a III-a, aprobată prin O.M. Nr.
5198/01.11.2004;
o Programa şcolară Ştiinţe ale naturii, cls. a IV-a, aprobată prin O.M. Nr.
3919/20.04.2005
• Invăţămînt gimnazial –
o Programele şcolare de Fizică, cls. a VI-a - a VIII-a, aprobate prin O.M.
Nr. 5097/09.09.2009.
3
Programe şcolare valabile în anul şcolar
2014-2015
• Invăţământ liceal –
o
o
o
o
o
o
o
o
Programa de Fizică, cls a IX-a, aprobată prin O.M. Nr. 3458/09.03.2004
Programa de Fizică, cls a X-a, aprobată prin O.M. Nr. 4598/31.08.2004
Programa de Fizică cls a XI-a, ciclul superior al liceului, aprobată prin O.M. Nr.
3252/13.02.2006 şi pentru anul de completare, aprobată cu O.M.Nr. 3872/13.04.2005
Programa de Fizică, cls a XI-a şi a XII –a F1, F2, aprobată prin O.M. Nr. 3252/13.02.2006
Programa de Fizică, cls a XI-a şi a XII –a F1, F2, aprobată prin O.M. Nr. 5959/22.12.2006
Programele pentru Ştiinţe, cls a XI-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea
filologie, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare, filiera
vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic specializările: bibliotecar- documentarist,
instructor-animator, pedagog şcolar, aprobate prin O.M.Nr. 3252/13.02.2006
Programele pentru Ştiinţe, cls a XII-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea
filologie, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare, filiera
vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic specializările: bibliotecar- documentarist,
instructor-animator, pedagog şcolar, aprobate prin O.M.Nr. 5959/22.12.2006
Programa Metodica predării Ştiinţelor Naturii, cls a XII-a, filiera vocaţională, profil
pedagogic, specializarea învăţător-educatoare aprobată prin O.M.Nr. 5959/22.12.2006)
4
Programele şcolare
• Invăţămînt primar –
o Programa şcolară Ştiinţe ale naturii, cls. a III-a, aprobată prin
O.M. Nr. 5198/01.11.2004;
o Programa şcolară Ştiinţe ale naturii, cls. a IV-a, aprobată prin
O.M. Nr. 3919/20.04.2005
• Invăţămînt gimnazial –
o Programele şcolare de Fizică, cls. a VI-a - a VIII-a, aprobate prin
O.M. Nr. 5097/09.09.2009.
5
Programe şcolare
• Invăţământ liceal –
o Programa de Fizică, cls a IX-a, aprobată prin O.M. Nr. 3458/09.03.2004
o Programa de Fizică, cls a X-a, aprobată prin O.M. Nr. 4598/31.08.2004
o Programa de Fizică cls a XI-a, ciclul superior al liceului, aprobată prin O.M. Nr.
3252/13.02.2006
şi pentru anul de completare, aprobată cu O.M.Nr.
3872/13.04.2005
o Programa de Fizică, cls a XI-a şi a XII –a F1, F2, aprobată prin O.M. Nr.
3252/13.02.2006
o Programa de Fizică, cls a XI-a şi a XII –a F1, F2, aprobată prin O.M. Nr.
5959/22.12.2006
o Programele pentru Ştiinţe, cls a XI-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea
filologie, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare,
filiera vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic specializările: bibliotecardocumentarist, instructor-animator, pedagog şcolar, aprobate prin O.M.Nr.
3252/13.02.2006
o Programele pentru Ştiinţe, cls a XII-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea
filologie, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare,
filiera vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic specializările: bibliotecardocumentarist, instructor-animator, pedagog şcolar, aprobate prin O.M.Nr.
5959/22.12.2006
o Programa Metodica predării Ştiinţelor Naturii, cls a XII-a, filiera vocaţională, profil
pedagogic,
specializarea
învăţător-educatoare
aprobată
prin
O.M.Nr.
5959/22.12.2006)
6
Programe şcolare valabile în anul şcolar
2014-2015
• învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a,
a X-a şi a XI-a ORDIN Nr. 3152 din 24 februarie 2014
• învăţământul profesional special ORDIN nr. 3218/21.03.2014
• Programe şcolare aplicate
a IX-a
Fizică, clasa a IX-a, aprobată prin
OMECT nr. 3458/09.03.2004, cu
următoarele precizări: sunt vizate
conţinuturile de mai jos şi
competenţele asociate acestora.
1. Optica Geometrica
2. Principii si legi în mecanica clasică
Subtemele:
Mişcare şi repaus
Principiul I
Principiul al II-lea
Principiul al III-lea.
aX-a
Fizică, clasa a IX-a, aprobată prin
OMECT nr. 3458/09.03.2004, cu
următoarele precizări: sunt vizate
conţinuturile de mai jos şi
competenţele asociate acestora.
2. Principii şi legi în mecanica clasică
(continuare)
Subtemele :
Legea lui Hooke. Tensiunea în fir
Legile frecarii la alunecare
Legea atracţiei universale
3. Teoreme de variatie şi legi de
conservare în mecanică
4. Elemente de statică.
a XI-a
Fizică, clasa a IX-a, aprobată prin
OMEC nr. 4598/31.08.2004
Programe şcolare valabile în anul
şcolar 2014-2015
Disciplină
/ Modul
TC
Fizică
Învăţământ profesional
a X-a
Nr. de ore/ săpt.
a IX-a
Nr. de ore/ săpt.
1
OM 3458
/09.03.2004.
Unitati de continut
1. Optica
Geometrica
2. Principii si legi
în mecanica
clasica
Subtemele :
Miscare si repaus
Principiul I
Principiul al II-lea
Principiul al III-lea
CD
TC
1
OM 3458 / 09.03.2004.
2. Principii si legi în
mecanica clasica
(continuare)
Subtemele :
Legea lui Hooke.
Tensiunea în fir
Legile frecarii la alunecare
Legea atractiei universale
2. Teoreme de variatie şi
legi de conservare în
mecanica
3. Elemente de statică
a XI-a
Nr. de ore/ săpt.
CD
TC
2
OM 3458 /
09.03.2004.
Integral
programa
pentru clasa
a X -a
C
D
Programe şcolare
aplicate în clasa a
IX-a – învăţământ
profesional
3458/09.03.2004

similar documents