Slajd 1 - Wydarzenia

Report

Klasa dwujęzyczna (oddział dwujęzyczny)
to taka, w której nauczanie jest prowadzone
w dwóch językach: polskim oraz obcym
nowożytnym będącym drugim językiem
nauczania, przy czym prowadzone w dwóch
językach są co najmniej przedmioty.
6 godzin języka angielskiego tygodniowo, w tym
1 godzina konwersacji z native speakerem
prowadzona zgodnie z programem przedmiotu
IGCSE Global Perspectives
 2 godziny geografii w języku angielskim
 1 godzina matematyki w języku angielskim


IGCSE
jest
certyfikatem
międzynarodowym
uzyskiwanym w wieku 16 lat, uznawanym prawie na
całym świecie. Umożliwia dalszą edukację na poziomie
IB DP lub A-level, a w niektórych krajach również
podjęcie studiów wyższych. Wysokie oceny uzyskane
na egzaminie z języka angielskiego umożliwiają
podjęcie studiów w krajach takich jak: Wielka Brytania,
USA, Australia czy Kanada bez jakichkolwiek
dodatkowych kwalifikacji.
English - Second Language
 Global Perspectives
 Mathematics
 Geography
 German/Spanish - Foreign Language
 Decyzję o dopuszczeniu do każdego egzaminu
podejmuje Rada Pedagogiczna we wrześniu
ostatniego roku nauki.

Egzamin rozpoczyna się w połowie maja i kończy w
połowie czerwca.
 język angielski: część ustna, 2 arkusze
 Global Perspectives: indywidualna praca badawcza,
projekt zbiorowy, egzamin pisemny
 matematyka: 2 arkusze
 geografia: 3 arkusze
 j. niemiecki / j. hiszpański: część ustna, 2 arkusze

opłata egzaminacyjna wynosząca 39 £ (dane na
rok 2011) za każdy przedmiot
 koszty przesyłki

średnia ocen po klasie 6 wynosząca 4,5 i
wyższa
 test szóstoklasisty zaliczony na min. 30 punktów
 pisemny i ustny egzamin wstępny z języka
angielskiego


similar documents