Bild 1

Report
Idrottsskador
• Idrottsskador är samma som arbetsskador och
andra former av skador.
• Rörelserna du utför i idrottssammanhang sker
ofta med maximal insats.
• Stukningar, ledbandsskador,
benhinneinflammationer och
muskelbristningar är vanliga idrottsskador.
• De orsakar smärta och obehag men går förr
eller senare över.
Knäskador
• Knäleden har en komplicerad
konstruktion med korsband,
sidoligament, menisker, knäskål,
ledytor och slemsäckar som gör att
det finns många delar som kan
skadas och ge smärta.
• Den vanligaste skadan är att leden
utsätts för sidovåld eller en vridning.
• Knäskador bör alltid undersökas av
läkare.
Fotledsstukningar
• Om du stukar foten gäller det att snabbt komma under behandling. Om du
gör på rätt sätt så behöver du inte uppsöka läkare.
1. Avbryt träningen.
2. Förhindra svullnaden genom att lägga ett elastiskt tryckförband
(Dauerbinda). Lägg foten i högläge och eventuellt kyla.
3. Om du inte kan stödja på foten eller om svullnaden är mycket kraftig bör
du uppsöka läkare.
•
Tryckförband och högläge är viktigast för att göra svullnaden så liten som
möjligt, det är den som gör att du känner dig stel i foten.
•
Kyla har endast en psykologisk och smärtstillande effekt, kyl minst i 20
minuter.
•
Om du gör på rätt sätt kan du minska skadetiden med dagar eller veckor.
•
För att förhindra att du stukar dig igen är det viktigt med
rehabiliteringsträning tex. styrka och balans. Du kan också tejpa foten
eller använda ett fotledsskydd tills foten känns stabil igen.
Överträning
• Överträning kan uppstå om du bedrivit hård fysisk
träning alltför länge.
• Perioder av kraftinsatser måste följas av perioder av
återhämtning och vila.
• Om du inte ger din kropp mat och vila kommer
träningen att bli nedbrytande istället för uppbyggande.
• Det märker du genom att du tex. tappar matlusten, är
trött och har svårt att somna.
Infektioner
• Vid träning och tävling ställs extra
stora krav på kroppen och det kan
därför vara farligt att motionera vid
infektionstillstånd.
• Infektioner kan i sällsynta fall också
drabba hjärtmuskeln.
• Undvik träning om du har en övre
luftvägsinfektion, febersjukdomar
eller mag- och tarminfektioner.
Träningsvärk
• Länge trodde forskarna att träningsverk berodde
på att mjölksyra ansamlats i musklerna.
• Nu vet man att det beror på små bristningar i
muskelfibrerna.
• Träningsverk är som värst de 48 första timmarna
men kan sitta i uppemot en vecka.
• Om man fortsätter att träna på samma eller
hårdare belastningsnivå finns det risk att det
uppstår skador i muskeln.
• Lättare träning, rörlighetsträning eller massage är
istället positivt och påskyndar läkningen.
Håll
• Håll beror troligtvis på mjölksyraansamling i
musklerna.
• Det är helt ofarligt.
• Du kan förebygga det genom en ordentlig
uppvärmning, stegrad intensitet och att inte
träna för tätt inpå måltider.
• Det kan underlätta genom att dra ner på
tempot eller stanna och göra några djupa
inandningar.
Menstruation
• När du är i god form minskar
menstruationssmärtor såsom magsmärtor,
irritation och ansamlingar av vätska i kroppen.
• Du ska inte avstå träning under
menstruationsperioden om du inte har ovanligt
svåra smärtor.
• Många flickor som håller på med hård träning kan
uppleva förändringar i menstruationscykeln,
speciellt om de har lite fett lagrat i kroppen.
• Allt blir som regel normalt om du drar ner på
träningen och lägger på dig lite mer fett.
Hur undviker du skador
• Värm alltid upp ordentligt
• Se till att du är allsidigt tränad och det inkluderar uthållighet, styrka
och rörlighet.
• Är du inte ordentligt tränad bör du inte utsätta dig för stora fysiska
påfrestningar.
• Lyssna på kroppen och ta alla varningssignaler på allvar. Fortsätt
inte om du känner tilltagande smärta.
• Undvik träning och hårdare fysisk aktivitet om du har en infektion i
kroppen. Träna aldrig om du har feber eller ont i halsen.
• Ät och drick regelbundet. Ersätt alla vätskeförluster.
• Satsa på ordentliga idrottsskor. Se till att de passar bra, känns sköna
och att du har rätt sko för rätt aktivitet.
”Den som inte avsätter tid för träning får förr eller senare avsätta tid
för sjukdom”

similar documents