Oplæg om alkohol til forældre

Report
Forældredialog om
alkohol
Hvad ved vi om
unges alkoholvaner og
forældres indflydelse?
FORÆLDRE ER
ROLLEMODELLER
FORÆLDRES
EGET
FORBRUG
FORÆLDRES
HOLDNINGER
OG
REGLER
Hvorfor forebygge
alkoholindtag blandt unge?
• Danske unge starter tidligt med at drikke, har
et højt alkoholforbrug og drikker rusorienteret
• Tidlig alkoholdebut øger risikoen for at udvikle
et stort alkoholforbrug
• Unge storforbrugere har en større risiko for
også at blive voksne storforbrugere
Alkohol og kroppen
• Alkohol er årsag til
mere end 60 forskellige
sygdomme og min.
3000 årlige dødsfald i
Danmark
• Alkohol er
kræftfremkaldende
• 8 % af alle kræfttilfælde
blandt mænd og 3 %
blandt kvinder skyldes
alkohol
• Hvert år rammes ca.
1.800 personer i
Danmark af kræft pga.
et højt alkoholforbrug
Alkohol og hjernen
Organisk
opløsnings
-middel
Indlæring
Risikovillighed
Balance
Ulykker
Selvkontrol
Video
www.OMALKOHOL.dk
Alkoholdebut
Alder ved alkoholdebut (rapporteret af 15-årige)
Alkoholforbrug
Procent som drikker mindst en gang ugentligt
Skolebørnsundersøgelsen2010
Alkoholforbrug
Skolebørnsundersøgelsen2010
Sociale overdrivelser
• Mange unge tror, at andre
drikker mere og tidligere,
end de selv gør
• Faktum er, at et mindretal
drikker over
genstandsgrænserne
• Sociale overdrivelser kan
føre til et øget
alkoholforbrug
Video
www.OMALKOHOL.dk
Europarekord i
fuldskab
ESPAD Report 2011
Umiddelbare konsekvenser
Unges oplevede problemer pga. alkoholindtag
Drenge (%)
17
Piger (%)
7
Været involveret i ulykker/uheld
10
6
Mistet penge/andre ting af værdi
31
34
Haft problemer med forældre
18
20
Haft problemer med venner
28
43
Haft nedsat præstation i skolen/på arbejdet
33
34
Haft uønsket samleje
9
16
Kørt under påvirkning af alkohol
11
5
Haft problemer med politiet
10
4
Været på hospital/skadestue
9
8
Taget stoffer man ellers ikke ville have taget
7
6
Været i slagsmål
Muld-rapporten 2008
Hvad har betydning for
unges alkoholforbrug?
Socialt
Strukturelt
Debutalder
Pris
Venners forbrug
Markedsføring (reklamer)
Forældres forbrug
Tilgængelighed (salgssteder og
salgstider)
Forældres holdning
Aldersgrænser
Forældres regler
Øvelse
• Snak med din sidemand/kvinde om følgende
– Gør I noget derhjemme, for at påvirke jeres barns
alkoholforbrug. Hvis ja, hvilket?
– Hvordan tror I, at I kan påvirke jeres barns alkoholforbrug?
– Har I selv positive eller negative erfaringer med at påvirke
jeres barns alkoholforbrug? Hvilke?
• Kort opsamling i plenum
Hvad kan man gøre som
forældre?
• Tal med dit barn om alkohol og vis løbende
interesse for dialog
• Giv udtryk for din holdning
• Vær en rollemodel
• Lav aftaler med dit barn om forbrug og
hjemkomsttidspunkter
• Lav en fælles alkoholpolitik i klassen
• Forældrenetværk
Spørgsmål?

similar documents