Wat is belangrijk om te leren?

Report
Wat is belangrijk om te leren?
Carla van den Heuvel
Broklede, 2014
Leren is een samenspel
IK
Omgeving
Ik: samenspel bij het leren
intelligentie
controle
functies
motivatie
omgeving
Ik: samenspel bij het leren
Intelligentie
Meting bandbreedte
Verbaal / performaal
Controle functies
Motivatie
Omgeving
Intelligentie
• Groot deel van intelligentie erfelijk bepaald
• Dat is de bovengrens van intelligentie
• De rest zijn omgevingsfactoren
– opvoedingsstijl van de ouders
– de cultuur waarin je opgroeit
– scholing
– vriendenkring
– voeding
Ik: samenspel bij het leren
Motivatie
Intelligentie
Controle functies
Omgeving
Karakter/persoonlijkheid
Goed in je vel zitten
Groeimindset
Succesfactoren
Motivatie
• Karakter
• Vaardigheden liggen niet vast
– Zelf kiezen
– Actie ondernemen
– Doelen stellen
– Kans op succes
• Groeimindset
– Oefenen
– Regelmatig oefenen
Ik: samenspel bij het leren
Controle functies
Werkgeheugen
Planning en organisatie
Zelfbewustzijn
Focus
Rem (inhibitie)
Flexibiliteit
Intelligentie
Motivatie
Omgeving
Werkgeheugen
•
•
•
•
•
kunnen vasthouden van lesstof en instructies
vermogen om feiten te combineren
dirigent van het brein
betere voorspeller schoolprestaties dan IQ
oefenen om het werkgeheugen te verbeteren
Werkgeheugen
Gevolgen bij problemen
• vermoeiend
• onmachtsgevoelens en teleurstelling
• opgeven
• problemen spelen in de pubertijd meer op
Werkgeheugen
•
•
•
•
•
•
schrijf dingen op
schrijf huiswerk in de agenda
maak een checklist
vaker dan gemiddeld de stof bekijken
geheugensporen maken
gebruik audiotapes
Planning
• vermogen om je eigen aandeel in
gebeurtenissen te zien
Problemen
• zien hun eigen aandeel niet
• schatten tijd die nodig is verkeerd in
Zelfbewustzijn
Helpt om jezelf en anderen beter te beoordelen.
Problemen:
hard praten, niet goed inschatten van effect
eigen gedrag op andere, niet goed in
voorspellen van cijfers en resultaten
Zelfbewustzijn
Nodig o.a. bij:
• Met andere leerlingen aan project werken
• Inschatten hoe goed je een proefwerk of overhoring hebt
gemaakt
• Je gevoelens over iemand anders beschrijven
• Je proefwerk nog een keer nakijken voordat je het
inlevert
• Meeleven
• Zien wanneer een ander eenzaam, somber, verdrietig is
Focus
Focus helpt om met een taak
bezig te blijven, ondanks afleidingen
om je heen
•
•
•
•
Taken afmaken
Op tijd beginnen
Opgeruimde kamer, rustige plek vooraan
Aandacht vasthouden
Rem/inhibitie
• vermogen om ergens aan te beginnen of mee
te stoppen
• Gedrag inhouden, stoppen
• Verzetten tegen afleidende prikkels
Flexibiliteit
• vermogen om van aanpak te wisselen als de
omstandigheden veranderen of als je merkt
dat je aanpak niet succesvol is
• leerlingen/kinderen met een (zeer) gebrekkige
cognitieve flexibiliteit raken ernstig van slag
als je onverwachte dingen doet
Rem en flexibiliteit
• Gezonde leefstijl
• Prioriteiten stellen
– Stoppen, nadenken, doen
– Leren inschatten hoeveel tijd iets kost
– Maak een schema
• Weerbaar worden
– Tegen ‘nee’ kunnen
– Van fouten willen leren
– Het recht op eigen ervaringen en fouten mogen
maken
Omgeving: samenspel bij het leren
Intelligentie
Controle functies
Motivatie
Omgeving
Ondersteuners thuis
Ondersteuners op school
Andere ondersteuners buiten school
Omgeving: jij en je ouders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zorg voor rituelen en routines
Studeren moet een gewoonte worden
Zorg voor vaste plekken
Probeer te focussen op één actie tegelijk
Voldoende rust
Lichaamsbeweging
Goede voeding
Rustige plek (alle stoorzenders uit)
Leren eerst na te denken wat je nodig hebt voor je
begint (checklist)
Omgeving: ouders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toon interesse
Bekijk samen de agenda (kort en lang)
Help bij vaststellen prioriteiten
Bied hulp
Plan de controle- en overhoormomenten
Houd rekening met voldoende pauzes
Overhoren is scoren
Kijk samen in Magister
Ga naar rapportavonden
Deel emoties rond resultaten
Geef complimenten/positieve feedback
Omgeving: ouders
•
•
•
•
•
•
Wees een OEN: Open, Eerlijk, Nieuwsgierig
Gebruik LSD: Luister, Samenvatten, Doorvragen
Laat OMA thuis: Oordeel, Mening, Advies
Neem ANNA mee: Altijd Navragen Nooit Aannemen
Smeer veel NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander
En maak je DIK: Denk In Kwaliteiten

similar documents