2015 webregistrasie instruksies

Report
WEBREGISTRASIE
14 – 31 Januarie 2015
Algemene opmerkings
• Hou asseblief jou studentenommer byderhand.
• Indien jou minimum betaalbare gelde nie betaal is nie,
kan jy slegs voorwaardelik op die web registreer.
• Begin hier om te registreer
http://www.nwu.ac.za/af/content/registrasie-op-dieweb
2
NWU Tuisblad
Kliek op "Registrasie
2015", in rooi, vir
Vaaldriehoekkampus
3
Webregistrasie 2015
Voorgraadse Administrasie
4
Skep van ‘n pinnommer
Indien jy vir die
eerste keer die
NWU webblad
gebruik moet jy
hier kliek om ‘n
nuwe pinnommer
te skep.
Eerstejaars
onthou: As jy op
die web aansoek
gedoen het, het jy
reeds 'n pin
geskep. Dieselfde
pin moet gebruik
word.
5
Voltooi die twee velde en
kliek op ''volgende''.
6
Al die velde op
hierdie skerm is
verpligtend:
•Onthou die
pinnommer wat jy
gekies het
•Onthou die
antwoorde op die
sekuriteitsvrae
•Let wel: die
antwoorde is
hooflettersensitief.
Jou pinnommer
is nou geskep
en voortaan
kan jy dit
gebruik om
toegang tot die
universiteit se
webnavrae te
kry.
7
Teken op die
stelsel aan
om te
registreer.
8
Studenterekords
Kies
''Registrasie''.
9
Selfregistrasie
Kies
''Selfregistrasie''.
10
Kwalifikasieregistrasie
Registrasie
moet die
huidige jaar
wees: 2015.
Gaan voort
met
registrasie.
Indien jy jou kwalifikasie wil verander:
Eerstejaars rapporteer dan by Aansoeke en
Toelatingskantoor in gebou 24;
Seniors rapporteer by die registrasie lokaal
in gebou 25.
Kliek op "Volgende" om
voort te gaan indien dit
aandui dat jy kan registreer.
11
PERSOONLIKE INLIGTING
• Deur op ''Volgende'' te kliek kan jy deur die verskillende
bladsye beweeg. Die meeste van die inligting is
uitgegrys. Jyself kan dit nie verander nie – VIR
WYSIGINGS MOET JY BY DIE
REGISTRASIELOKAAL AANMELD MET DIE
NODIGE STAWENDE BEWYSE.
• Velde wat nie uitgegrys is nie, kan jyself verander indien
dit foutief is.
• Velde wat met ‘n ‘’*’’ gemerk is, is verpligtend.
12
Toestemming vir beskikbaarstelling van
persoonlike inligting en bevestiging van
kontakbesonderhede
Verpligte veld.
Verskaf nuwe
e-posadres.
Onthou
studentenomm
[email protected] –
adres nie meer
beskikbaar
vanaf 28 Feb
2015!!
Hoe om 'n nuwe adres in
te lees / ou adres te
wysig:
Lees die betrokke data in
apparte adreslyne in, bv
Straatadres Adreslyn 1: Wilgen
Meenthuis no 33
Adreslyn 2: Wilgenstraat
Dorp/Poskantoor:
Centurion
Poskode: 0157
Posadres Adreslyn 1: Posbus 1999
Dorp/Poskantoor:
Centurion
Poskode: 0046
NB:
Dorp/Poskantoor/Poskode
mag nie by "Adreslyne 1 –
4" ingelees word nie.
13
Indien jy jou kwalifikasie wil verander:
Eerstejaars rapporteer dan by Aansoeke en
Toelatingskantoor in gebou 24;
Seniors rapporteer by die registrasie lokaal
in gebou 25.
Die
kwalifikasie en
kurrikulum
waarvoor jy
aanvaar is, of
reeds voor
geregistreer
was, word hier
vertoon.
14
Belangrik vir eerstejaars
• TAG-toetsuitslag bepaal die volgende:
o Studente wat kodes 1, 2, 3 of 3G behaal het,
registreer vir ALGA/E111 in die eerste semester, en
AGLA/E121 in die tweede semester.
o Studente wat kodes 4 of 5 behaal het, ontvang
erkenning vir AGLA/E11 en registreer vir AGLA121
volgens die indeling per Fakulteite (outomaties
gemerk)
o Neem kennis dat AGLE121 slegs in die tweede
semester aangebied word.
15
Kies modules
soos aangedui
op jou
kurrikulumkontrolevorm.
Waar keusemodules
aangedui
word, kies
daarvolgens
(sien volgende
skyfie met
aanwysings
vir seniors).
Belangrik: Let
op die rooi
kennisgewing
s indien slegs
1 module, of
slegs eerste
semester
modules
gemerk is!
16
Seniors
Op die voorafgaande skerm gaan jou modules as volg
vertoon word:
• Alle modules wat GEDRUIP en/of NIE VOOR
GEREGISTREER was in vorige jare nie, word eerste
gelys:
o Van hierdie modules kan ‘n MAKSIMUM van 2
eerste en 2 tweede semester modules OF 1
jaarmodule geselekteer word.
o Indien jy vir meer of ander modules moet registreer,
kan dit tydens wysigingstydperk by die fakulteit
versoek word, en by F1 bygevoeg word.
• Volgende word al die modules van die HUIDIGE
AKADEMIESE JAAR gelys.
• Indien daar KEUSEMODULES in die kurrikulum
voorkom, word dit in aparte GROEPE gelys, sodat jy jou
keuse kan uitoefen.
17
Op hierdie skerm word die kampus, metode
van aflewering, taal en moduleperiode
gekies, indien dit nie reeds voltooi is nie.
Dit is die modules waarvoor jy gaan
registreer (sien volgende skyfie met
aanwysings vir seniors).
18
Seniors
• Nadat die keuses tov die modules uitgeoefen is, beweeg jy na
die volgende skerm – hier kan wysigings aangebring word.
• Kliek volgende om modules te toets aan die voorvereistes.
o Die regmerkies onder ''Slaag voorvereistes'' dui die
modules aan waarvoor jy geregistreer gaan word.
o Kliek op die ''i'' om te sien hoekom die modules nie aan die
voorvereistes voldoen nie.
• Op hierdie skerm word die modules waarvoor jy kan
registreer, sowel as die onsuksesvolle modules vertoon.
o Indien daar onsuksesvolle modules is kliek op ''Verwyder
alle onsuksesvolle modules'' om die modules weg te
neem.
o Slegs die modules waarvoor jy mag registreer, bly op die
skerm oor.
19
Kies jou studiemateriaal. Die sleutel tot die korrekte keuse van studiemateriaal lees as volg:
Vaaldriehoekkampus = VAC (Afrikaans/Kontak)
Vaaldriehoekkampus = VEC (Engels/Kontak)
20
Kennisgewing van finansiële
implikasie
Indien jou
minimumgelde
nie betaal is nie,
word jy slegs
voorwaardelik
geregistreer. Jy
sal nie ‘n ‘’Bewys
van Registrasie’’
kan druk nie.
Geen
studiemateriaal
sal uitgereik word
nie.
Onderneming
Aanvaar die
onderneming
om te
registreer.
Let wel:
Indien jy nie
hierdie
onderneming
aanvaar nie,
sal jy nie
geregistreer
word nie.
21
Aanvra van bewys van
registrasie
Kliek hier om
jou ‘’Bewys van
Registrasie’’ te
genereer.
22
Bewys van
Registrasie.
23
Teken af
Veels geluk!
Jy is nou ‘n geregistreerde
student van die NoordwesUniversiteit!!
24

similar documents