Anders Holm

Report
Hvad kan folkeskolen og forældrene gøre for at fremme børns ikkekognitive kompetencer?
Anders Holm
Institut for uddannelse og pædagogik (IUP)
Aarhus Universitet
KL-konference om at forandre folkeskolens
overbygning
I lang tid har mange forskere ment at vejen til succes gik
gennem den enkelte persons IQ
KL-konference om at forandre folkeskolens
overbygning
Intelligens består af to komponenter – ”gode”
gener og gunstige miljøpåvirkninger – begge dele
er der mere af i social gruppe 1 end i social
gruppe 5
KL-konference om at forandre folkeskolens
overbygning
Mere og mere af det gode liv
Mere og mere intelligens
KL-konference om at forandre folkeskolens
overbygning
IQ gør det ikke alene – ikke kognitive kompetencer er også meget vigtige!
Hvad er det så for nogle kompetencer?
Det er ikke at kunne spille guitar – male – eller vide noget om Noréns
sidste stykke – det er nemlig også langt hen ad vejen IQ i forklædning
KL-konference om at forandre folkeskolens
overbygning
Det er først og fremmest flid – omhyggelighed – og evnen til at
udskyde behov
KL-konference om at forandre folkeskolens
overbygning
Den berømte skumfidustest – se selv på You tube!
Barnet (2-3 år) i testen får en skumfidus. Herefter får barnet at
vide at nu går den voksne et øjeblik – for at komme tilbage om 2
minutter – hvis barnet endnu ikke har spist skumfidusen når den
voksne kommer tilbage så får barnet endnu én.
Denne test som blev udført første gang af amerikanske psykologer
for 20-30 år siden har vist sig at være en god prædiktor for hvor
godt børnene senere klarer sig mht. uddannelse, erhvervskarriere,
parforhold og livskvalitet……
KL-konference om at forandre folkeskolens
overbygning
Mere og mere af det gode liv
Mere og mere flid, samvittighedsfuldhed, behovsudskydelse…..
KL-konference om at forandre folkeskolens
overbygning
Hvis flid og intelligens er så godt – og til dels arveligt – hvorfor er så
nogle af os født med anlæg der ikke giver samme gode egenskaber?
1) Det ved jeg ikke
2) Arbejdsopgaverne har ændret sig siden mennesket blev skabt
3) Naturen laver eksperimenter – hvis vi alle blev født med præcis
samme arveanlæg ville vi ikke udvikle os som organisme – vi ville
stadig være vandgopler!
KL-konference om at forandre folkeskolens
overbygning
Ok – det er godt både at være flittig og intelligent.
Men hvad skal vi bruge det til?
Det har vist sig at både flid og intelligens er noget man kan ændre hos
især mindre børn.
Amerikanske lodtrækningsforsøg har vist at udsatte børn der får
intensiv omsorg udvikler sig bedre på især de ikke kognitive områder
(flid og alt det der …..).
KL-konference om at forandre folkeskolens
overbygning
Det viser sig endda at flid er en (den) vigtigste faktor bag
elevernes faglige kompetencer.
Men hvordan fremmer man flid?
Mmmmm – det er der vist ikke rigtig nogen der ved.
Litteraturen peger på forskellige former for politikker der har
en effekt på elevernes faglige kompetencer – måske gennem
mere flid:
KL-konference om at forandre folkeskolens
overbygning
- Præstationsløn til lærerne, (Lavy 2002, 2012, Podgursky og Springer
(2009), Ballou (1999), Figlio og Kenny (2006), Glewwe et al. (2003)
- Faglig overvågning af eleverne (test – og handling!), fx Harlem Charter
Schools
- Dialog og feedback til eleverne (” Feedback has been shown to be one of
the most significant activities a teacher can engage in to improve student
achievement (Hattie, 1992)), Losick, et al (2011)
- Lektier, Eren og Hendersen (2006), Macmullen (2008), Macmullen og
Busscher (2009)
- Ensartede faglige mål, Bishop (2004)
- Små klasser  påvirker faktisk ikke-kognitive færdigheder, Dee and West
(2009)
KL-konference om at forandre folkeskolens
overbygning

similar documents